[GrabTaxi ภูเก็ต] แกร็บปรับเพิ่มค่าเรียกรถตามคำเรียกร้อง!

แกร็บปรับเพิ่มค่าเรียกสำหรับแกร็บแท็กซี่(ภูเก็ต)เท่านั้น

 

ค่าเรียกรถสูงขึ้น เพื่อรายได้ที่มากขึ้น

เพิ่มจาก 50 บาท เป็น 150 บาท 

cover Gt phuket2-01.jpg

เงื่อนไข

  1. ค่าเรียกรถปรับเพิ่มจาก 50 บาท เป็น 150 บาทต่องาน
  2. สมาชิกแกร็บจะได้ค่าเรียกรถเพิ่มจาก 25 บาท เป็น 75 บาท ต่องาน (แกร็บคิดเครดิตรับงาน 75 บาท ต่องาน)
  3. แอปฯ Grab Driver ของท่านจะปรับค่าเรียกโดยอัตโนมัติในวันจันทร์ที่ 20 พ.ย. 2560 เวลา 12:00น.
  4. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก GrabTaxi ภูเก็ต เท่านั้น!
  5. เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด และ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า