[GrabTaxi เชียงใหม่] โปรโมชั่นประจำวันที่ 26 มิ.ย. - 2 ก.ค. 60

รับเลย 2,000 บาท เพียงขับครบรอบที่กำหนด

 

โปรโมชั่นช่วงเย็น

ทุกวันตั้งแต่ 16:00 - 19:59 น.

ขับครบ 20 รอบในครึ่งบ่าย (จำนวนเที่ยวรวมของทุกวัน) รับโบนัสเงินสดเพิ่ม 700 บาท

หรือ ขับครบ 35 รอบในครึ่งบ่าย (จำนวนเที่ยวรวมของทุกวัน) รับโบนัสเงินสดเพิ่มเป็น 2,000 บาท