[GrabTaxi เชียงใหม่] โปรโมชั่นประจำวันที่ 19 - 25 มิ.ย. 60

แกร็บต่อโปรให้ แค่ขับก็รับกว่า 2,000 บาทต่อสัปดาห์

 

โปรโมชั่นช่วงเย็น

ทุกวันตั้งแต่ 16:00 - 19:59 น.

ขับครบ 3 รอบในครึ่งบ่าย รับโบนัสเงินสดเพิ่ม 100 บาท

หรือ ขับครบ 5 รอบในครึ่งบ่าย รับโบนัสเงินสดเพิ่มเป็น 300 บาท