[GrabTaxi เชียงใหม่] โปรโมชั่นประจำวันที่ 12 - 18 มิ.ย. 60

รับมากกว่า 2,000 บาทต่อสัปดาห์ กับเงื่อนไขที่ง่ายขึ้น

โปรโมชั่นช่วงเย็น

ทุกวันตั้งแต่ 16:00 - 19:59 น.

ขับครบ 3 รอบในครึ่งบ่าย รับโบนัสเงินสดเพิ่ม 100 บาท

หรือ ขับครบ 5 รอบในครึ่งบ่าย รับโบนัสเงินสดเพิ่มเป็น 300 บาท