[GrabTaxi เชียงใหม่] โปรโมชั่นประจำวันที่ 5 - 11 มิ.ย. 60

รับมากกว่า 2,000 บาทต่อสัปดาห์ เมื่อขับช่วง4โมงเย็น

 

โปรโมชั่นช่วงเย็น

ทุกวันตั้งแต่ 16:00 - 19:00 น.

ขับครบ 3 รอบในครึ่งบ่าย รับโบนัสเงินสดเพิ่ม 100 บาท

หรือ ขับครบ 5 รอบในครึ่งบ่าย รับโบนัสเงินสดเพิ่มเป็น 300 บาท