[GrabTaxi เชียงใหม่] โปรโมชั่นประจำวันที่ 15 - 28 พ.ค. 60

วันนี้ถึง 28 พ.ค. ขับกับแกร็บ รับโบนัสเพิ่มวันละ 1,000 บาท

 

โปรโมชั่นช่วงเช้า

ทุกวันตั้งแต่ 00:00 – 11:59 น.

ขับครบ 5 รอบในครึ่งเช้า รับโบนัสเงินสดเพิ่ม 300 บาท

 

โปรโมชั่นช่วงบ่าย

ทุกวันตั้งแต่ 12:00 – 23:59 น.

ขับครบ 7 รอบในครึ่งบ่าย รับโบนัสเงินสดเพิ่ม 500 บาท

หรือ ขับครบ 9 รอบในครึ่งบ่าย รับโบนัสเงินสดเพิ่มเป็น 700 บาท