[GrabTaxi เชียงใหม่] โปรโมชั่นประจำวันที่ 1 - 7 พ.ค. 60

แกร็บแจกเพิ่ม! รับง่ายๆวันละ 1,000 บาท ไม่รวมค่าโดยสาร 

 

โปรโมชั่นครึ่งเช้า

ทุกวันตั้งแต่ 00:00 – 11:59 น.

ขับครบ 5 รอบในครึ่งเช้า รับโบนัสเงินสดเพิ่ม 300 บาท

 

โปรโมชั่นครึ่งบ่าย

ทุกวันตั้งแต่ 12:00 – 23:59 น.

ขับครบ 7 รอบในครึ่งบ่าย รับโบนัสเงินสดเพิ่ม 500 บาท

หรือ ขับครบ 9 รอบในครึ่งบ่าย รับโบนัสเงินสดเพิ่ม 700 บาท