[GrabTaxi เชียงใหม่] โปรโมชั่นประจำสัปดาห์ 3-9 เม.ย. 60

รับโบนัสเงินสดเพิ่มง่ายๆวันละ 1,000 บาท และสูงสุด 7,000 บาท ต่อสัปดาห์

โปรโมชั่นครึ่งเช้า

ทุกวันตั้งแต่ 00:00 – 11:59 น.

ขับครบ 5 รอบต่อวัน รับโบนัสเงินสด 300 บาท

โปรโมชั่นครึ่งบ่าย

ทุกวันตั้งแต่ 12:00 – 23:59 น.

ถ้าขับครบ 7 รอบต่อวัน รับโบนัสเงินสด 500 บาท

และ ถ้าขับครบ 9 รอบต่อวัน รับโบนัสเงินสดเพิ่มเป็น 700 บาท