[GrabTaxi เชียงใหม่] โปรโมชั่นประจำสัปดาห์ 10-16 เม.ย. 60

รับโบนัสเงินสดเพิ่มง่ายๆวันละ 1,500 บาท และสูงสุดมากกว่า 10,000 บาทต่อสัปดาห์

โปรโมชั่นครึ่งเช้า

ทุกวันตั้งแต่เวลา 00:00 – 11:59 น.

ขับครบ 3 รอบต่อวัน รับโบนัสเงินสด 200 บาท

และ ถ้าขับครบ 5 รอบต่อวัน รับโบนัสเงินสดเพิ่มเป็น 500 บาท

โปรโมชั่นครึ่งบ่าย

ทุกวันตั้งแต่เวลา 12:00 – 23:59 น.

ถ้าขับครบ 5 รอบต่อวัน รับโบนัสเงินสด 500 บาท

และ ถ้าขับครบ 7 รอบต่อวัน รับโบนัสเงินสดเพิ่มเป็น 1,000 บาท