[GrabTaxi เชียงใหม่] โปรโมชั่นประจำสัปดาห์ 13 – 19 มี.ค. 2560

ข่าวดีสำหรับสมาชิก GrabTaxi เชียงใหม่


โปรโมชั่นนี่ 1

รับโบนัสเงินสดเพิ่มง่ายๆวันละ 1,000 บาท และสูงสุด 7,000 บาท ต่อสัปดาห์

  • ทุกวันตั้งแต่ 00:00 – 11:59 น.

  • ขับครบ 5 รอบต่อวัน รับโบนัสเงินสด 300 บาท

โปรโมชั่นนี่ 2

ถ้าขับครบ 7 รอบต่อวัน รับโบนัสเงินสด 500 บาท

และ ถ้าขับครบ 9 รอบต่อวัน รับโบนัสเงินสดเพิ่มเป็น 700 บาท

  • ทุกวันตั้งแต่ 12:00 – 23:59 น.


ตัวอย่างการคำนวณอย่างละเอียด

  • วันจันทร์ครึ่งเช้า ขับได้ 6 รอบ รับโบนัสเงินสด 300 บาท
  • วันจันทร์ครึ่งบ่าย ขับได้ 5 รอบ ไม่ได้รับโบนัสเงินสด
  • วันอังคารครึ่งเช้า ขับได้ 7 รอบ รับโบนัสเงินสด 300 บาท
  • วันอังคารครึ่งบ่ายขับได้ 9 รอบ รับโบนัสเงินสด 700 บาท

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

  • เป็นสมาชิก GrabTaxi เชียงใหม่เท่านั้น
  • หากพบความไม่โปร่งใสบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันที และขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำดังกล่าว
  • ในทุกรอบการจ่ายเงินโบนัสจากโปรโมชั่นคนขับ สมาชิกที่ยังมิได้ยื่นบัญชีธนาคาร โปรดยื่นภายใน 6 วันก่อนวันจ่ายเงิน หากท่านไม่ได้ยื่นตามกำหนดยอดโบนัสของท่านจะถูกโอนเป็นเครดิตรับงานค่ะ