[GrabTaxi เชียงใหม่] โปรโมชั่นประจำวันที่ 26 มิ.ย. - 2 ก.ค. 60

รับเลย 2,000 บาท เพียงขับครบรอบที่กำหนด

 

โปรโมชั่นช่วงเย็น

ทุกวันตั้งแต่ 16:00 - 19:59 น.

ขับครบ 20 รอบในครึ่งบ่าย (จำนวนเที่ยวรวมของทุกวัน) รับโบนัสเงินสดเพิ่ม 700 บาท

หรือ ขับครบ 35 รอบในครึ่งบ่าย (จำนวนเที่ยวรวมของทุกวัน) รับโบนัสเงินสดเพิ่มเป็น 2,000 บาท

[GrabTaxi เชียงใหม่] โปรโมชั่นประจำวันที่ 19 - 25 มิ.ย. 60

แกร็บต่อโปรให้ แค่ขับก็รับกว่า 2,000 บาทต่อสัปดาห์

 

โปรโมชั่นช่วงเย็น

ทุกวันตั้งแต่ 16:00 - 19:59 น.

ขับครบ 3 รอบในครึ่งบ่าย รับโบนัสเงินสดเพิ่ม 100 บาท

หรือ ขับครบ 5 รอบในครึ่งบ่าย รับโบนัสเงินสดเพิ่มเป็น 300 บาท

[GrabTaxi เชียงใหม่] โปรโมชั่นประจำวันที่ 12 - 18 มิ.ย. 60

รับมากกว่า 2,000 บาทต่อสัปดาห์ กับเงื่อนไขที่ง่ายขึ้น

โปรโมชั่นช่วงเย็น

ทุกวันตั้งแต่ 16:00 - 19:59 น.

ขับครบ 3 รอบในครึ่งบ่าย รับโบนัสเงินสดเพิ่ม 100 บาท

หรือ ขับครบ 5 รอบในครึ่งบ่าย รับโบนัสเงินสดเพิ่มเป็น 300 บาท

[GrabTaxi เชียงใหม่] โปรโมชั่นประจำวันที่ 5 - 11 มิ.ย. 60

รับมากกว่า 2,000 บาทต่อสัปดาห์ เมื่อขับช่วง4โมงเย็น

 

โปรโมชั่นช่วงเย็น

ทุกวันตั้งแต่ 16:00 - 19:00 น.

ขับครบ 3 รอบในครึ่งบ่าย รับโบนัสเงินสดเพิ่ม 100 บาท

หรือ ขับครบ 5 รอบในครึ่งบ่าย รับโบนัสเงินสดเพิ่มเป็น 300 บาท

[GrabTaxi เชียงใหม่] โปรโมชั่นประจำวันที่ 15 - 28 พ.ค. 60

วันนี้ถึง 28 พ.ค. ขับกับแกร็บ รับโบนัสเพิ่มวันละ 1,000 บาท

 

โปรโมชั่นช่วงเช้า

ทุกวันตั้งแต่ 00:00 – 11:59 น.

ขับครบ 5 รอบในครึ่งเช้า รับโบนัสเงินสดเพิ่ม 300 บาท

 

โปรโมชั่นช่วงบ่าย

ทุกวันตั้งแต่ 12:00 – 23:59 น.

ขับครบ 7 รอบในครึ่งบ่าย รับโบนัสเงินสดเพิ่ม 500 บาท

หรือ ขับครบ 9 รอบในครึ่งบ่าย รับโบนัสเงินสดเพิ่มเป็น 700 บาท

[GrabTaxi เชียงใหม่] โปรโมชั่นประจำวันที่ 8 - 14 พ.ค. 60

รับโบนัสเพิ่มสูงสุดสัปดาห์ละ 7,000 บาท

 

โปรโมชั่นช่วงเช้า

ทุกวันตั้งแต่ 00:00 – 11:59 น.

ขับครบ 5 รอบในครึ่งเช้า รับโบนัสเงินสดเพิ่ม 300 บาท

 

โปรโมชั่นช่วงบ่าย

ทุกวันตั้งแต่ 12:00 – 23:59 น.

ขับครบ 7 รอบในครึ่งบ่าย รับโบนัสเงินสดเพิ่ม 500 บาท

หรือ ขับครบ 9 รอบในครึ่งบ่าย รับโบนัสเงินสดเพิ่ม 700 บาท

[GrabTaxi เชียงใหม่] โปรโมชั่นประจำวันที่ 1 - 7 พ.ค. 60

แกร็บแจกเพิ่ม! รับง่ายๆวันละ 1,000 บาท ไม่รวมค่าโดยสาร 

 

โปรโมชั่นครึ่งเช้า

ทุกวันตั้งแต่ 00:00 – 11:59 น.

ขับครบ 5 รอบในครึ่งเช้า รับโบนัสเงินสดเพิ่ม 300 บาท

 

โปรโมชั่นครึ่งบ่าย

ทุกวันตั้งแต่ 12:00 – 23:59 น.

ขับครบ 7 รอบในครึ่งบ่าย รับโบนัสเงินสดเพิ่ม 500 บาท

หรือ ขับครบ 9 รอบในครึ่งบ่าย รับโบนัสเงินสดเพิ่ม 700 บาท

[GrabTaxi เชียงใหม่] โปรโมชั่นประจำสัปดาห์ 24 - 30 เม.ย. 60

โปรแรง! รับโบนัสเงินสดเพิ่มสูงสุดวันละ 1,000 บาท

 

โปรโมชั่นครึ่งเช้า

ทุกวันตั้งแต่ 00:00 – 11:59 น.

ขับครบ 5 รอบในครึ่งเช้า รับโบนัสเงินสดเพิ่ม 300 บาท

 

โปรโมชั่นครึ่งบ่าย

ทุกวันตั้งแต่ 12:00 – 23:59 น.

ขับครบ 7 รอบในครึ่งบ่าย รับโบนัสเงินสดเพิ่ม 500 บาท

หรือ ขับครบ 9 รอบในครึ่งบ่าย รับโบนัสเงินสดเพิ่ม 700 บาท

[GrabTaxi เชียงใหม่] โปรโมชั่นประจำสัปดาห์ 17-23 เม.ย. 60

รับโบนัสเงินสดเพิ่มง่ายๆวันละ 1,000 บาท สูงสุด 7,000 บาท ต่อสัปดาห์

โปรโมชั่นครึ่งเช้า

ทุกวันตั้งแต่ 00:00 – 11:59 น.

ขับครบ 3 รอบต่อวัน รับโบนัสเงินสด 100 บาท

และ ถ้าขับครบ 5 รอบต่อวัน รับโบนัสเงินสดเพิ่มเป็น 300 บาท

โปรโมชั่นครึ่งบ่าย

ทุกวันตั้งแต่ 12:00 – 23:59 น.

ถ้าขับครบ 5 รอบต่อวัน รับโบนัสเงินสด 300 บาท

หากขับครบ 7 รอบต่อวัน รับโบนัสเงินสดเพิ่มเป็น 500 บาท

และ ถ้าขับครบ 9 รอบต่อวัน รับโบนัสเงินสดเพิ่มเป็น 700 บาท

 

[GrabTaxi เชียงใหม่] โปรโมชั่นประจำสัปดาห์ 10-16 เม.ย. 60

รับโบนัสเงินสดเพิ่มง่ายๆวันละ 1,500 บาท และสูงสุดมากกว่า 10,000 บาทต่อสัปดาห์

โปรโมชั่นครึ่งเช้า

ทุกวันตั้งแต่เวลา 00:00 – 11:59 น.

ขับครบ 3 รอบต่อวัน รับโบนัสเงินสด 200 บาท

และ ถ้าขับครบ 5 รอบต่อวัน รับโบนัสเงินสดเพิ่มเป็น 500 บาท

โปรโมชั่นครึ่งบ่าย

ทุกวันตั้งแต่เวลา 12:00 – 23:59 น.

ถ้าขับครบ 5 รอบต่อวัน รับโบนัสเงินสด 500 บาท

และ ถ้าขับครบ 7 รอบต่อวัน รับโบนัสเงินสดเพิ่มเป็น 1,000 บาท

[GrabTaxi เชียงใหม่] โปรโมชั่นประจำสัปดาห์ 3-9 เม.ย. 60

รับโบนัสเงินสดเพิ่มง่ายๆวันละ 1,000 บาท และสูงสุด 7,000 บาท ต่อสัปดาห์

โปรโมชั่นครึ่งเช้า

ทุกวันตั้งแต่ 00:00 – 11:59 น.

ขับครบ 5 รอบต่อวัน รับโบนัสเงินสด 300 บาท

โปรโมชั่นครึ่งบ่าย

ทุกวันตั้งแต่ 12:00 – 23:59 น.

ถ้าขับครบ 7 รอบต่อวัน รับโบนัสเงินสด 500 บาท

และ ถ้าขับครบ 9 รอบต่อวัน รับโบนัสเงินสดเพิ่มเป็น 700 บาท

[GrabTaxi เชียงใหม่] โปรโมชั่นประจำสัปดาห์ 20 – 26 มี.ค. 2560

ข่าวดีสำหรับสมาชิก GrabTaxi เชียงใหม่


โปรโมชั่นนี่ 1

รับโบนัสเงินสดเพิ่มง่ายๆวันละ 1,000 บาท และสูงสุด 7,000 บาท ต่อสัปดาห์

 • ทุกวันตั้งแต่ 00:00 – 11:59 น.

 • ขับครบ 5 รอบต่อวัน รับโบนัสเงินสด 300 บาท

โปรโมชั่นนี่ 2

ถ้าขับครบ 7 รอบต่อวัน รับโบนัสเงินสด 500 บาท

และ ถ้าขับครบ 9 รอบต่อวัน รับโบนัสเงินสดเพิ่มเป็น 700 บาท

 • ทุกวันตั้งแต่ 12:00 – 23:59 น.

ตัวอย่างการคำนวณอย่างละเอียด

 • วันจันทร์ครึ่งเช้า ขับได้ 6 รอบ รับโบนัสเงินสด 300 บาท
 • วันจันทร์ครึ่งบ่าย ขับได้ 5 รอบ ไม่ได้รับโบนัสเงินสด
 • วันอังคารครึ่งเช้า ขับได้ 7 รอบ รับโบนัสเงินสด 300 บาท
 • วันอังคารครึ่งบ่ายขับได้ 9 รอบ รับโบนัสเงินสด 700 บาท

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • เป็นสมาชิก GrabTaxi เชียงใหม่เท่านั้น
 • หากพบความไม่โปร่งใสบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันที และขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำดังกล่าว
 • ในทุกรอบการจ่ายเงินโบนัสจากโปรโมชั่นคนขับ สมาชิกที่ยังมิได้ยื่นบัญชีธนาคาร โปรดยื่นภายใน 6 วันก่อนวันจ่ายเงิน หากท่านไม่ได้ยื่นตามกำหนดยอดโบนัสของท่านจะถูกโอนเป็นเครดิตรับงานค่ะ

[GrabTaxi เชียงใหม่] โปรโมชั่นประจำสัปดาห์ 13 – 19 มี.ค. 2560

ข่าวดีสำหรับสมาชิก GrabTaxi เชียงใหม่


โปรโมชั่นนี่ 1

รับโบนัสเงินสดเพิ่มง่ายๆวันละ 1,000 บาท และสูงสุด 7,000 บาท ต่อสัปดาห์

 • ทุกวันตั้งแต่ 00:00 – 11:59 น.

 • ขับครบ 5 รอบต่อวัน รับโบนัสเงินสด 300 บาท

โปรโมชั่นนี่ 2

ถ้าขับครบ 7 รอบต่อวัน รับโบนัสเงินสด 500 บาท

และ ถ้าขับครบ 9 รอบต่อวัน รับโบนัสเงินสดเพิ่มเป็น 700 บาท

 • ทุกวันตั้งแต่ 12:00 – 23:59 น.


ตัวอย่างการคำนวณอย่างละเอียด

 • วันจันทร์ครึ่งเช้า ขับได้ 6 รอบ รับโบนัสเงินสด 300 บาท
 • วันจันทร์ครึ่งบ่าย ขับได้ 5 รอบ ไม่ได้รับโบนัสเงินสด
 • วันอังคารครึ่งเช้า ขับได้ 7 รอบ รับโบนัสเงินสด 300 บาท
 • วันอังคารครึ่งบ่ายขับได้ 9 รอบ รับโบนัสเงินสด 700 บาท

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • เป็นสมาชิก GrabTaxi เชียงใหม่เท่านั้น
 • หากพบความไม่โปร่งใสบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันที และขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำดังกล่าว
 • ในทุกรอบการจ่ายเงินโบนัสจากโปรโมชั่นคนขับ สมาชิกที่ยังมิได้ยื่นบัญชีธนาคาร โปรดยื่นภายใน 6 วันก่อนวันจ่ายเงิน หากท่านไม่ได้ยื่นตามกำหนดยอดโบนัสของท่านจะถูกโอนเป็นเครดิตรับงานค่ะ