GT-resize.png

เริ่มขับกับ GrabTaxi กรุงเทพฯ ง่ายนิดเดียว

สมัครได้ 2 ช่องทาง ออนไลน์หรือด้วยตนเอง


1. สมัครขับ GrabTaxi กรุงเทพฯ ออนไลน์ ใน 4 ขั้นตอน 

กรอกใบสมัครขับ GrabTaxi ออนไลน์

ส่งเอกสาร สมัครขับ GrabTaxi

ส่งรูปภาพด้านล่างมาที่ ไลน์ : @GTTH
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบขับขี่สาธารณะ หรือ ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล
 • รูปถ่ายด้านหน้า ของตัวรถเห็นเลขทะเบียนรถชัดเจน
 • รูปถ่ายด้านขวา-ซ้าย ของตัวรถเห็นเลขทะเบียนรถ และ ประตูทั้ง 2 ชัดเจน
 • รูปถ่ายห้องผู้โดยสารเบาะหลัง ให้เห็นเข็มขัดนิรภัยที่เบาะหลัง
 • รูปถ่ายหน้าตรงของท่านสุภาพ ไม่ใส่แว่นตาดำ หมวก ไม่ทำท่าทางใดๆ


 • รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

  เซ็นเอกสารตามสถานที่ด้านล่าง

  หากมีข้อสงสัยเรื่องการสมัคร ติดต่อที่ ไลน์ : @GTTH

  2. สมัครขับ GrabTaxi กรุงเทพฯ ด้วยตนเอง ณ สำนักงาน Grab

  ชั้น 30 อาคาร ธนภูมิ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

   
  เอกสารและสิ่งที่ต้องเตรียมประกอบการสมัคร 

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบขับขี่สาธารณะ
  • บัตรประจำตัวคนขับรถ (ใบเหลือง)
  • สมุดบัญชีธนาคารกสิกรไทย หรือ ไทยพาณิชย์
  • รูปถ่ายด้านหน้า และด้านหลังของแท็กซี่ของท่าน
  • โทรศัพท์สมาร์ทโฟน