Register Blog_GT BKK.jpg

เริ่มขับ GrabTaxi กรุงเทพฯ ง่ายนิดเดียว

เลือกสมัครได้ 3 ช่องทาง


1. สมัครขับออนไลน์ 


2. สมัครขับ ณ สถานีบริการ NGV

พบกับ Grab ได้ทุกวันตามสถานที่ และเวลา ดังนี้

Loading...

3. สมัครขับ ณ ตัวแทนรับสมัครแกร็บ (GrabHub)

พบกับ Grab ได้ทุกวันตามสถานที่ และเวลา ดังนี้


1. สมัครขับ ณ Grab สำนักงานใหญ่

สถานที่: อาคารธนภูมิ ชั้น 30 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 คลิกเพื่อนำทาง
เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ | 09:00-18:00 น.
รอบอบรม: จันทร์-ศุกร์ | 10:00น. 12:00น. 14:00น. และ 16:00น.
            เสาร์ | 10:00น. 12:00น. และ 14:00น.

 
 หมายเหตุ รอบการอบรมอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561

หมายเหตุ รอบการอบรมอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561

 

 
 ***ทุกรอบการขับเท่าขับ 1 สิทธิ์ ยิ่งขับมากยิ่งได้มากสำหรับสิทธิ์ในการรับสร้อยคอทองคำ

***ทุกรอบการขับเท่าขับ 1 สิทธิ์ ยิ่งขับมากยิ่งได้มากสำหรับสิทธิ์ในการรับสร้อยคอทองคำ

 

เอกสารการสมัคร 

 • บัตรประจำตัวประชาชน

 • ใบขับขี่สาธารณะ

 • ใบเสียภาษีประจำปี (ป้ายวงกลมหรือสี่เหลี่ยม)

 • สมุดบัญชีธนาคารกสิกรไทย หรือ ไทยพาณิชย์

 • รูปถ่ายหน้าตรงของคุณ

 • รูปถ่ายรถแท็กซี่ด้านหน้า

 • รูปถ่ายรถแท็กซี่ด้านหลัง

 • รูปถ่ายรถแท็กซี่ด้านข้างด้านใดด้านหนึ่ง

 • รูปถ่ายเบาะหลังที่คาดเข็มขัดนิรภัย

หากท่านมีอายุ 65 ปีขึ้นไป
ต้องผ่านการตรวจสุขภาพเพื่อนำใบรับรองแพทย์เป็นเอกสารเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลและค่าใช้จ่าย คลิกที่นี่
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 11
เวลาทำการ: ทุกวัน 08.00–11.00 น.
โทร: 02-011-2222
ราคา: ไม่เกิน 1200 บาท (ไม่รวมค่าแพทย์และบริการ)

โรงพยาบาลบางประกอก
เวลาทำการ: ทุกวัน 08:00-16:00
โทร: 02-109-9111
ราคา: 350-400 บาท

โรงพยาบาลพระรามเก้า
เวลาทำการ: ทุกวัน 08:00-16:00
โทร: 02-202-9999
ราคา: ไม่เกิน 1000 บาท

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เวลาทำการ: จ.-ศ. 09:00-19:00 ส.-อา. 09:00-16:00
โทร: 02-664-4360
ราคา: 150 บาท

โรงพยาบาลสมิติเวช
เวลาทำการ: ทุกวัน 08.00–20.00 น.
โทร: 02-022-2222
ราคา: 600 บาท

โรงพยาบาลพญาไท 1
เวลาทำการ: ทุุกวัน 07:00-14:00
โทร: 02-640-1111
ราคา: ไม่เกิน 1200 บาท (ไม่รวมค่าแพทย์และบริการ)

โรงพยาบาลพญาไท 2
เวลาทำการ: ทุกวัน 07:00-14:00
โทร: 02-617-2444
ราคา: ไม่เกิน 1200 บาท (ไม่รวมค่าแพทย์และบริการ)

โรงพยาบาลกรุงเทพ
เวลาทำการ: ทุกวัน 07:00-23:00 (แนะนำโทรนัดก่อน)
โทร: 02-310-3000
ราคา: 700-1000 บาท

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
ติดต่อพน.แจ้งแผนก check up
โทร: 02-769-2000
ราคา: ไม่เกิน 1000 บาท

โรงพยาบาลปิยะเวท
เวลาทำการ: ทุกวัน 07:00-20:00
โทร: 02-625-6500
ราคา: ไม่เกิน 1000 บาท

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
เวลาทำการ: ทุกวัน 08:00-14:00
โทร: 02-644-9400
ราคา: ไม่เกิน 500 บาท


หมายเหตุ

 • คนขับใหม่ต้องสมัครเป็นสมาชิกแกร็บแท็กซี่กรุงเทพฯ เท่านั้น และ จะต้องไม่เคยเป็นสมาชิก Grab มาก่อน

 • กรุณาเตรียมบัญชี Gmail และ สมุดบัญชีธนาคารกสิกรไทย หรือ ไทยพาณิชย์ เพื่อพร้อมเปิดระบบ

 • โปรโมชันคนขับใหม่เริ่ม 1-31 ธ.ค. 61

 • โปรโมชันคนขับใหม่จะเริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ได้รับ SMS เปิดระบบ

 • แกร็บขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายโปรโมชันคนขับใหม่จากอูเบอร์โดยเริ่มนับจากวันลงทะเบียนสำเร็จ (ได้รับ SMS เปิดระบบจากแกร็บ)

 • โปรโมชันคนขับใหม่ จะถูกโอนเข้าตามรอบภายใน 14 วันทำการ นับจากวันที่คนขับใหม่ลงทะเบียนสำเร็จ

 • หากคนขับใหม่ไม่เริ่มขับภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอถือว่าท่านสละสิทธิ์จากโปรโมชัน

 • คนขับใหม่ ต้องส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัครข้างต้นให้ครบทุกรายการ รวมถึงต้องเข้ารับการอบรมจากเจ้าหน้าที่ Grab ภายในระยะเวลาที่กำหนดนับจากวันที่เปิดระบบ

 • คนขับใหม่จะต้องได้รับการตรวจประวัติอาชญากรรมตามที่แกร็บจัดหาให้ และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ผู้ที่ผ่านการอบรม ทั้งรอบการอบรมที่สำนักงานแกร็บและรอบการอบรมออนไลน์จะได้รับการเปิดระบบภายใน 5 วัน หลังจากที่ได้เข้ารับการอบรมเนื่องจากข้อจำกัดในการตรวจประวัติอาชญากรรม

 • บริษัทฯ จะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินสดในแอปฯ คนขับตามรอบประจำสัปดาห์ และทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • แกร็บมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมเข้าข่ายการฉ้อโกงหรือผิดกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยหากพบความไม่โปร่งใส บริษัทฯ ขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันทีในทุกกรณี

 • เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า