Register Blog_GT BKK.jpg

เริ่มขับ GrabTaxi กรุงเทพฯ ง่ายนิดเดียว

เลือกสมัครได้ 2 ช่องทาง


1. สมัครขับ GrabTaxi กรุงเทพฯ ออนไลน์


2. สมัครขับ ณ Grab สำนักงานใหญ่

สถานที่: ชั้น 30 อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ | 09:00-19:00น.
รอบอบรม: จันทร์ - ศุกร์ | 10:00น.


 
เอกสารการสมัคร 

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบขับขี่สาธารณะ
  • ใบเสียภาษีประจำปี (ป้ายวงกลมหรือสี่เหลี่ยม)
  • สมุดบัญชีธนาคารกสิกรไทย หรือ ไทยพาณิชย์
  • รูปถ่ายหน้าตรงของคุณ
  • รูปถ่ายรถแท็กซี่ด้านหน้า
  • รูปถ่ายรถแท็กซี่ด้านหลัง
  • รูปถ่ายรถแท็กซี่ด้านข้างด้านใดด้านหนึ่ง
  • รูปถ่ายเบาะหลังที่คาดเข็มขัดนิรภัย