Register Blog_GT BKK.jpg

เริ่มขับ GrabTaxi กรุงเทพฯ ง่ายนิดเดียว

เลือกสมัครได้ 2 ช่องทาง


1. สมัครขับ ณ สถานีให้บริการ NGV

พบกับ Grab ได้ทุกวันตามสถานที่ และเวลา ดังนี้

Loading...

2. สมัครขับ ณ Grab สำนักงานใหญ่

สถานที่: อาคารธนภูมิ ชั้น 30 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 คลิกเพื่อนำทาง
เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ | 09:00-18:00 น.
รอบอบรม: จันทร์ | 10:00 น. และ 14:00 น.
            อังคาร - พฤหัสฯ | 10:00 น.
            ศุกร์ | 10:00 น. และ 14:00 น.


โปรฯ คนขับใหม่

โปรแรง รับรวม 1,400 บาท เพียงเปิดใจมาลองขับแกร็บ

ต่อที่ 1: รับเครดิตรับงานฟรีทันทีหลังลงทะเบียนสำเร็จ 200 บาท

ต่อที่ 2: รับโปรฯ เงินสดฟรี เมื่อคุณเริ่มขับและขับครบ 5 งานภายใน 3 วันหลังลงทะเบียนสำเร็จ แกร็บเพิ่มให้อีก 200 บาท

ต่อที่ 3: รับโปรฯ เงินสดเพิ่มอีก เมื่อคุณขับครบ 30 งานภายใน 7 วันหลังลงทะเบียนสำเร็จ รับเพิ่ม อีก 1,000 บาท

BKK+GT+newbie+june18.png

โปรฯ เสริมคนขับใหม่

รับเพิ่ม 200 บาท เพียงเริ่มขับ 1 รอบ

พิเศษกว่าเดิม! คนขับใหม่ที่ลงทะเบียนกับแกร็บด้วยบัญชีธนาคารกสิกรไทย และเปิดใช้แอปพลิเคชัน Kplus หลังลงทะเบียนสำเร็จและขับเพียง 1 รอบ แกร็บร่วมกับธนาคารกสิกรไทย ให้เพิ่ม 200 บาทเข้ากระเป๋าเงินสดบนแอปฯ Grab Driver ภายใน 14 วันทำการ


เอกสารการสมัคร 

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบขับขี่สาธารณะ
 • ใบเสียภาษีประจำปี (ป้ายวงกลมหรือสี่เหลี่ยม)
 • สมุดบัญชีธนาคารกสิกรไทย หรือ ไทยพาณิชย์
 • รูปถ่ายหน้าตรงของคุณ
 • รูปถ่ายรถแท็กซี่ด้านหน้า
 • รูปถ่ายรถแท็กซี่ด้านหลัง
 • รูปถ่ายรถแท็กซี่ด้านข้างด้านใดด้านหนึ่ง
 • รูปถ่ายเบาะหลังที่คาดเข็มขัดนิรภัย

หมายเหตุ

 • คนขับใหม่ต้องสมัครเป็นสมาชิกแกร็บแท็กซี่กรุงเทพฯ เท่านั้น และ จะต้องไม่เคยเป็นสมาชิก Grab มาก่อน
 • กรุณาเตรียมบัญชี Gmail และ สมุดบัญชีธนาคารกสิกรไทย หรือ ไทยพาณิชย์ เพื่อพร้อมเปิดระบบ
 • โปรโมชันคนขับใหม่เริ่มตั้งแต่ 4-17 มิ.ย. 61
 • แกร็บขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายโปรโมชันคนขับใหม่จากอูเบอร์โดยเริ่มนับจากวันลงทะเบียนสำเร็จ (ได้รับ SMS เปิดระบบจากแกร็บ)
 • คนขับใหม่ที่จะรับโปรฯ จากธนาคารกสิกรไทย ต้องมีและใช้บัญชีธนาคารกสิกรไทย และ เปิดใช้แอปฯ Kplus ภายในวันที่ลงทะเบียนกับแกร็บ
 • คนขับใหม่ที่จะรับโปรฯ จากธนาคารกสิกรไทย ต้องใช้เบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการลงทะเบียนแอปฯ Grab Driver และ Kplus
 • โปรโมชันคนขับใหม่ จะถูกโอนเข้าตามรอบภายใน 14 วันทำการ นับจากวันที่คนขับใหม่ลงทะเบียนสำเร็จ
 • หากคนขับใหม่ไม่เริ่มขับภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอถือว่าท่านสละสิทธิ์จากโปรโมชัน
 • คนขับใหม่ ต้องส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัครข้างต้นให้ครบทุกรายการ รวมถึงต้องเข้ารับการอบรมจากเจ้าหน้าที่ Grab ภายในระยะเวลาที่กำหนดนับจากวันที่เปิดระบบ
 • บริษัทฯ จะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินสดในแอปฯ คนขับตามรอบประจำสัปดาห์ และทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • แกร็บมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมเข้าข่ายการฉ้อโกงหรือผิดกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยหากพบความไม่โปร่งใส บริษัทฯ ขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันทีในทุกกรณี
 • เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า