Register Blog_GT BKK.jpg

เริ่มขับ GrabTaxi กรุงเทพฯ ง่ายนิดเดียว

เลือกสมัครได้ 3 ช่องทาง


1. สมัครขับออนไลน์ 


2. สมัครขับ ณ สถานีบริการ NGV

พบกับ Grab ได้ทุกวันตามสถานที่ และเวลา ดังนี้

Loading...

3. สมัครขับ ณ ตัวแทนรับสมัคร (GrabNetwork)

พบกับ Grab ได้ทุกวันตามสถานที่ และเวลา ดังนี้


4. สมัครขับ ณ สำนักงาน

Grab สำนักงานใหญ่

อาคารธนภูมิ ชั้น 30
คลิกเพื่อนำทาง
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ราชเทวี กรุงเทพฯ
เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ | 09:00-18:00น.
รอบอบรม
จันทร์-ศุกร์ | 10:00น. 12:00น. 14:00น. และ 16:00น.
เสาร์-อาทิตย์ | 10:00น. 12:00น. และ 14:00น.

Grab สาขาย่อย

สาขาย่อย ศรีนครินทร์
คลิกเพื่อนำทาง
(ซีคอนสแควร์ ชั้น 4 โซนโลตัส)
ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ กรุงเทพฯ
เวลาทำการ: ศุกร์ - พุธ | 10:30-17:00น.
รอบอบรม: 11:00น. 14:00น. และ 16:00น.
โทร 061-445-7855 และ 099-262-3435 

สาขาย่อย จรัญสนิทวงศ์
คลิกเพื่อนำทาง
(ใกล้วัดวิจิตรการนิมิตร หรือ วัดหนัง)
ถ.จรัญสนิทวงศ์ บางแวก กรุงเทพฯ
เวลาทำการ: อังคาร - อาทิตย์ | 10:00-18:00น.
รอบอบรม: 14:00น. และ 17:00น.
โทร 095-603-8163

สาขาย่อย โบ๊เบ๊ทาวเวอร์รังสิต
คลิกเพื่อนำทาง
ชั้น 5 (ตรงข้ามเซียร์รังสิต)
ตำบลคูคต ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ | 11:00-18:00น.
รอบอบรม: 16:00น.
โทร 061-894-5661 หรือ 061-829-9415


 

โปรโมชันคนขับใหม่
1-31 ส.ค. 62

Table-Promotion-aug_BKK - GT Newbie.jpg
คลิกที่นี่เพื่ออ่านเงื่อนไขสำหรับผู้สมัครใหม่
 • คนขับใหม่ต้องสมัครเป็นสมาชิกแกร็บกรุงเทพฯ เท่านั้น และ จะต้องไม่เคยเป็นสมาชิก Grab มาก่อน

 • กรุณาเตรียมบัญชี G-mail และ สมุดบัญชีธนาคารกสิกรไทย หรือ ไทยพาณิชย์ เพื่อพร้อมเปิดระบบ

 • คนขับใหม่ต้องส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัครข้างต้นให้ครบทุกรายการ รวมถึงต้องเข้ารับการอบรมในรูปแบบที่กำหนดไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

 • คนขับใหม่จะต้องได้รับการตรวจประวัติอาชญากรรมตามที่บริษัทฯ จัดหาให้ และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • คนขับใหม่จะได้รับการเปิดระบบภายใน 5 วัน หลังจากที่ส่งเอกสารครบถ้วนและผ่านการอบรม เนื่องจากข้อจำกัดในการตรวจประวัติอาชญากรรม

 • โปรโมชันคนขับใหม่จะเริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ได้รับ SMS เปิดระบบ

 • โปรโมชันคนขับใหม่จะถูกโอนเข้าตามรอบภายใน 14 วันทำการ นับจากวันที่คนขับใหม่ลงทะเบียนสำเร็จ (ได้รับ SMS เปิดระบบจากแกร็บ)

 • บริษัทฯ จะทำการโอนโปรโมชันคนขับใหม่เข้ากระเป๋าเงินสดในแอปฯ คนขับตามรอบประจำสัปดาห์ หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายโปรโมชันแนะนำคนขับใหม่ให้สมาชิกแกร็บที่แนะนำผู้ขับอูเบอร์ก่อนวันที่ 26 มี.ค. 61 เท่านั้น

 • หากคนขับใหม่ไม่เริ่มขับภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอถือว่าท่านสละสิทธิ์จากโปรโมชัน

 • บริษัทฯ มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมเข้าข่ายการฉ้อโกงหรือผิดกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยหากพบความไม่โปร่งใส บริษัทฯ ขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันทีในทุกกรณี

 • เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เอกสารการสมัคร 

 • บัตรประจำตัวประชาชน*

 • ใบขับขี่สาธารณะ

 • ใบเสียภาษีประจำปี (ป้ายวงกลมหรือสี่เหลี่ยม)

 • สมุดบัญชีธนาคารกสิกรไทย หรือ ไทยพาณิชย์

 • รูปถ่ายหน้าตรงของคุณ

 • รูปถ่ายรถแท็กซี่ด้านหน้า

 • รูปถ่ายรถแท็กซี่ด้านหลัง

 • รูปถ่ายรถแท็กซี่ด้านข้างด้านใดด้านหนึ่ง

 • รูปถ่ายเบาะหลังที่คาดเข็มขัดนิรภัย