[GrabTaxi] จุดจอดโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค

เปิดแล้ววันนี้! พร้อมที่จอดรองรับได้ 2 คัน

  • ตำแหน่งจุดจอด: ลานจอดรถโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
  • จุดจอดรองรับได้:  2 คัน
  • วันทำการ: จันทร์ – อาทิตย์
  • เวลาทำการ: 09:00 – 18:00
gtbkkotg bangkae 1
 
gtbkkotg bangkae 2
 

กฎ กติกาการเข้าจุดจอด

พี่สมาชิกแท็กซี่ทุกคันต้อง กดรับงานก่อนเข้าจุดจอดทุกครั้ง เพื่อความเป็นระเบียบหน้างาน กรุณาปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การลงโทษและปิดระบบตามดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ หากเกิดการร้องเรียนให้เกิดความเสียหาย หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

  • ห้ามกดส่งงานก่อนส่งผู้โดยสารถึงจุดหมาย
  • ห้ามเลือกรับงานหรือเลือกปฏิบัติต่อผู้โดยสาร เมื่อถึงคิวต้องไปส่งผู้โดยสารตามปลายทางที่กำหนด
  • ห้ามปล่อยผู้โดยสารลงกลางทาง โดยผู้โดยสารไม่ยินยอม
  • ห้ามเก็บค่าเรียกเกินกว่าอัตราที่กำหนด


การเรียกงานของเจ้าหน้าที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ตามสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ และขอสงวนสิทธิ์ในการคัดงานออก หากพี่สมาชิกแท็กซี่รับผดส.โดยไม่ติดต่อพนักงานจุดจอดหรือไม่เข้าจุดจอดในเวลาที่กำหนดใว้