[GrabTaxi] โปรโมชั่นประจำสัปดาห์ 2 - 5 พ.ค. 2560

สามารถติดตามโปรโมชั่นประจำสัปดาห์ของท่านได้จาก SMS ที่ท่านได้รับ


ประกาศ! ราคาค่าเรียกรถที่มากขึ้น และราคาคงที่ตามพื้นที่

  • มีผลกับ 5 พื้นที่ ดังนี้
  1. อโศก
  2. ประตูน้ำ
  3. บางรัก
  4. ปทุมวัน
  5. พระราม 4
  • มีผลวันอังคารที่ 2 - วันศุกร์ที่ 5 พ.ค. 60
 

แผนที่ 5 พื้นที่

คุณสามารถขยายแผนที่ด้านล่างเพื่อตรวจสอบขอบเขตของ 5 พื้นที่นี้ได้