[GrabTaxi] โปรโมชั่นประจำสัปดาห์ 17 - 23 เม.ย. 2560

ได้โบนัสจากทุกโปรฯแน่นอน ถ้าขับถึงเป้าที่กำหนด


โปรโมชั่นที่ 1 - โปรโมชั่นวันหยุดสงกรานต์

รายละเอียด

 • 2 ช่วงเวลา (10โมงเช้า - 5โมงเย็น / 5โมงเย็น - เที่ยงคืน)
 • จันทร์ 17 เม.ย. 60 
 • นับทุกพื้นที่ เฉพาะงานทั่วไป และงานจุดจอด
 • คะแนนรับงานมากกว่า 50%, ยกเลิกงานน้อยกว่า 20% 
 • คะแนนการรับงานคำนวณรวมตั้งแต่ จันทร์ 17 - อาทิตย์ 23 เม.ย. 60
Holiday 17 Comm.PNG

โปรโมชั่นที่ 2 - โปรโมชั่นประจำสัปดาห์

รายละเอียด

 • 2 ช่วงเวลา (ตี5 - บ่าย3 / บ่าย3 - 4ทุ่ม)
 • อังาร 18 - ศุกร์ 21 เม.ย. 60 
 • นับทุกพื้นที่ เฉพาะงานทั่วไป และงานจุดจอด
 • คะแนนรับงานมากกว่า 50%, ยกเลิกงานน้อยกว่า 20% 
 • คะแนนการรับงานคำนวณรวมตั้งแต่ จันทร์ 17 - อาทิตย์ 23 เม.ย. 60
weekday 18-21 Comm.PNG

หมายเหตุ

 • จำนวนรอบวิ่งนับจากงานทั่วไป และงานจุดจอดเท่านั้น
 • คะแนนการรับงานของโปรโมชั่นนี้ จะนับคะแนนจากงานทั่วไป และ จุดจอดเท่านั้น ไม่นับงานจองล่วงหน้า เพื่อความเป็นธรรมแก่สมาชิก ดังนั้นตัวเลขคะแนนการรับงานหน้าแอพคนขับของท่าน อาจจะไม่ตรงกับที่เราจะนำมาคำนวณ (ต่ำกว่าความจริงเล็กน้อย) โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดของคะแนนการรับงานเพิ่มเติมได้จาก http://grabcenter.com/wikis/ar/
 • ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2560 เป็นต้นไป Call Center จะไม่มีนโยบายยกเลิกงานให้คนขับ ท่านสามารถกดยกเลิกงานจากหน้าแอพฯได้ด้วยตนเอง