[GrabTaxi] โปรโมชั่นประจำวันหยุด 1 - 2 เม.ย. 2560

โปรโมชั่นเสาร์ - อาทิตย์

รายละเอียด

  • 2 ช่วงเวลา (10 โมงเช้า - 4 โมงเย็น / 4 โมงเย็น - 4 ทุ่ม)
  • 2 วัน (เสาร์ 1 - อาทิตย์ 2 เม.ย. 60)
  • นับทุกพื้นที่ รวมงานจุดจอด
  • คะแนนการรับงานมากกว่า 50%, ยกเลิกงานน้อยกว่า 20%
  • คะแนนรับงานและยกเลิกงาน นับรวมตั้งแต่ จันทร์ที่ 27 มีนาคม – อาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560
GT sat-sun w13.png

หมายเหตุ

  • จำนวนรอบวิ่งนับรวมจากงานทุกชนิด (งานทั่วไป งานจองล่วงหน้า และ งานจุดจอด)
  • คะแนนการรับงานของโปรโมชั่นนี้ จะนับคะแนนจากงานทั่วไป และ จุดจอดเท่านั้น ไม่นับงานจองล่วงหน้า เพื่อความเป็นธรรมแก่สมาชิก ดังนั้นตัวเลขคะแนนการรับงานหน้าแอพคนขับของท่าน อาจจะไม่ตรงกับที่เราจะนำมาคำนวณ (ต่ำกว่าความจริงเล็กน้อย) โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดของคะแนนการรับงานเพิ่มเติมได้จาก http://grabcenter.com/wikis/ar/
  • ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2560 เป็นต้นไป Call Center จะไม่มีนโยบายยกเลิกงานให้คนขับ ท่านสามารถกดยกเลิกงานจากหน้าแอพฯได้ด้วยตนเอง