[GrabTaxi] ค่าเรียกรถประจำสัปดาห์ 19 - 23 มิ.ย. 2560

รายได้ดีได้ด้วยค่าเรียก!

กับราคาค่าเรียกรถคงที่ตามช่วงเวลา ใน 12 พื้นที่กลางเมือง

 • 12 พื้นที่ได้แก่
  1. พญาไท
  2. ราชเทวี
  3. ปทุมวัน
  4. บางรัก
  5. สาทร
  6. คลองเตย
  7. วัฒนา
  8. ห้วยขวาง
  9. ดินแดง
  10. จตุจักร
  11. วังทองหลาง
  12. พระโขนง
 • มีผลวันจันทร์ที่ 19 - วันศุกร์ที่ 23 มิ.ย. 60
 • ราคานี้ไม่มีผลหากเข้ารับงานที่จุดจอด หากเข้ารับงานที่จุดจอดจะต้องรับค่าเรียกตามที่แต่ละจุดกำหนดไว้เท่านั้น ไม่มีการเรียกค่าเรียกเพิ่มเติม (ดูรายชื่อจุดจอดและค่าเรียก คลิกที่นี่)

ดูตัวอย่างการคำนวณตามตารางด้านล่าง


แผนที่ 12 พื้นที่กลางเมือง

คุณสามารถขยายแผนที่ด้านล่างเพื่อตรวจสอบขอบเขตของพื้นที่ได้

[GrabTaxi] โปรโมชั่นประจำสัปดาห์ 15 - 19 พ.ค. 2560!

โปรโมชั่นวันธรรมดา

รายละเอียด

 • ช่วงเวลา ตี5 - 4ทุ่ม
 • 5 วัน (จันทร์ 15 - ศุกร์ 19 พ.ค. 60)
 • นับทุกพื้นที่ รวมงานจุดจอด ไม่นับงานจองล่วงหน้า
 • คะแนนรับงานมากกว่า 75%, ยกเลิกงานน้อยกว่า 20%
 • คะแนนการรับงานคำนวณรวมตั้งแต่ จันทร์ 15 - อาทิตย์ 21 พ.ค. 60
Week 20 Comm.PNG

หมายเหตุ

 • จำนวนรอบวิ่งจะนับจากงานทั่วไป และงานจุดจอดเท่านั้น ไม่นับงานจองล่วงหน้า
 • คะแนนการรับงานของโปรโมชั่นนี้ จะนับคะแนนจากงานทั่วไป และ จุดจอดเท่านั้น ไม่นับงานจองล่วงหน้า
 • อ่านเพิ่มเติมเรื่องวิธีการคิดคะแนนดาวและ หลักเกณฑ์คุณภาพการบริการของคนขับ คลิกที่นี่ 
 • ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2560 เป็นต้นไป Call Center จะไม่มีนโยบายยกเลิกงานให้คนขับ ท่านสามารถกดยกเลิกงานจากหน้าแอพฯได้ด้วยตนเอง

[GrabTaxi] โปรโมชั่นประจำวันหยุด 13 - 14 พ.ค. 2560!!

โปรโมชั่น : วันเสาร์-อาทิตย์

รายละเอียด

 • 1 ช่วงเวลา (10โมง - 4ทุ่ม)
 • 2 วัน (เสาร์ 13 - อาทิตย์ 14 พ.ค. 60)
 • นับทุกพื้นที่ รวมงานจุดจอด ไม่นับงานจองล่วงหน้า
 • คะแนนรับงานมากกว่า 50%, ยกเลิกงานน้อยกว่า 20%
 • คะแนนการรับงานคำนวณรวมตั้งแต่ เสาร์ 8 - อาทิตย์ 14 พ.ค. 60

หมายเหตุ

 • จำนวนรอบวิ่งจะนับจากงานทั่วไป และงานจุดจอดเท่านั้น ไม่นับงานจองล่วงหน้า
 • คะแนนการรับงานของโปรโมชั่นนี้ จะนับคะแนนจากงานทั่วไป และ จุดจอดเท่านั้น ไม่นับงานจองล่วงหน้า
 • อ่านเพิ่มเติมเรื่องวิธีการคิดคะแนนดาวและ หลักเกณฑ์คุณภาพการบริการของคนขับ คลิกที่นี่ 
 • ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2560 เป็นต้นไป Call Center จะไม่มีนโยบายยกเลิกงานให้คนขับ ท่านสามารถกดยกเลิกงานจากหน้าแอพฯได้ด้วยตนเอง

[GrabTaxi] โปรโมชั่นประจำวันหยุด 13 - 14 พ.ค. 2560!

โปรโมชั่น : วันเสาร์-อาทิตย์

รายละเอียด

 • 2 ช่วงเวลา (10โมง - บ่าย4 / บ่าย4 - 4ทุ่ม)
 • 2 วัน (เสาร์ 13 - อาทิตย์ 14 พ.ค. 60)
 • นับทุกพื้นที่ รวมงานจุดจอด ไม่นับงานจองล่วงหน้า
 • คะแนนรับงานมากกว่า 50%, ยกเลิกงานน้อยกว่า 20%
 • คะแนนการรับงานคำนวณรวมตั้งแต่ เสาร์ 8 - อาทิตย์ 14 พ.ค. 60

หมายเหตุ

 • จำนวนรอบวิ่งจะนับจากงานทั่วไป และงานจุดจอดเท่านั้น ไม่นับงานจองล่วงหน้า
 • คะแนนการรับงานของโปรโมชั่นนี้ จะนับคะแนนจากงานทั่วไป และ จุดจอดเท่านั้น ไม่นับงานจองล่วงหน้า
 • อ่านเพิ่มเติมเรื่องวิธีการคิดคะแนนดาวและ หลักเกณฑ์คุณภาพการบริการของคนขับ คลิกที่นี่ 
 • ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2560 เป็นต้นไป Call Center จะไม่มีนโยบายยกเลิกงานให้คนขับ ท่านสามารถกดยกเลิกงานจากหน้าแอพฯได้ด้วยตนเอง

[GrabTaxi] โปรโมชั่นประจำสัปดาห์ 8 - 12 พ.ค. 2560

สามารถติดตามโปรโมชั่นประจำสัปดาห์ของท่านได้จาก SMS ที่ท่านได้รับ


ประกาศ! ราคาค่าเรียกรถคงที่ตามช่วงเวลา ใน 5 พื้นที่

 • มีผลกับ 5 พื้นที่ ดังนี้
 1. อโศก
 2. พระราม 4
 3. ห้วยขวาง
 4. รัชดาภิเษก
 5. พระราม 9
 • มีผลวันจันทร์ที่ 8 - วันศุกร์ที่ 12 พ.ค. 60

แผนที่ 5 พื้นที่

คุณสามารถขยายแผนที่ด้านล่างเพื่อตรวจสอบขอบเขตของ 5 พื้นที่นี้ได้ 

[GrabTaxi] โปรโมชั่นประจำสัปดาห์ 8 - 14 พ.ค. 2560!!!

รายละเอียด

 • วันจันทร์-อังคาร, พฤหัส-ศุกร์ นับ 2 ช่วงเวลา : ตี 5 - 10 โมงเช้า และ 10 โมงเช้า - 4 ทุ่ม
 • วันพุธ, เสาร์ - อาทิตย์ นับ 1 ช่วงเวลา : 10 โมงเช้า - 4 ทุ่ม
 • นับรอบรวมในช่วงเวลาดังกล่าวของทั้ง 7 วัน (จันทร์ 8 - อาทิตย์ 14 พ.ค. 60)
 • นับทุกพื้นที่ รวมงานจุดจอด ไม่นับงานจองล่วงหน้า
 • คะแนนรับงานมากกว่า 50%, ยกเลิกงานน้อยกว่า 20%
 • คะแนนการรับงานคำนวณรวมตั้งแต่ จันทร์ 8 - อาทิตย์ 14 พ.ค. 60
W19 Group3-1.PNG

ประกาศ! ราคาค่าเรียกรถคงที่ตามช่วงเวลา ใน 5 พื้นที่

 • มีผลกับ 5 พื้นที่ ดังนี้
 1. อโศก
 2. พระราม 4
 3. ห้วยขวาง
 4. รัชดาภิเษก
 5. พระราม 9
 • มีผลวันจันทร์ที่ 8 - วันศุกร์ที่ 12 พ.ค. 60

แผนที่ 5 พื้นที่

คุณสามารถขยายแผนที่ด้านล่างเพื่อตรวจสอบขอบเขตของ 5 พื้นที่นี้ได้ 


หมายเหตุ

 • จำนวนรอบวิ่งจะนับจากงานทั่วไป และงานจุดจอดเท่านั้น ไม่นับงานจองล่วงหน้า
 • คะแนนการรับงานของโปรโมชั่นนี้ จะนับคะแนนจากงานทั่วไป และ จุดจอดเท่านั้น ไม่นับงานจองล่วงหน้า
 • อ่านเพิ่มเติมเรื่องวิธีการคิดคะแนนดาวและ หลักเกณฑ์คุณภาพการบริการของคนขับ คลิกที่นี่ 
 • ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2560 เป็นต้นไป Call Center จะไม่มีนโยบายยกเลิกงานให้คนขับ ท่านสามารถกดยกเลิกงานจากหน้าแอพฯได้ด้วยตนเอง

[GrabTaxi] โปรโมชั่นประจำสัปดาห์ 8 - 12 พ.ค. 2560!!

โปรโมชั่นที่ 1 : วันธรรมดา

รายละเอียด

 • ช่วงเวลา ตี5 - 4ทุ่ม
 • 4 วัน (จันทร์ 8 - อังคาร 9, พฤหัสฯ 11 - ศุกร์ 12 พ.ค. 60)
 • นับทุกพื้นที่ รวมงานจุดจอด ไม่นับงานจองล่วงหน้า
 • คะแนนรับงานมากกว่า 50%, ยกเลิกงานน้อยกว่า 20%
 • คะแนนการรับงานคำนวณรวมตั้งแต่ จันทร์ 8 - อาทิตย์ 14 พ.ค. 60
W19 Group2-1.PNG

โปรโมชั่นที่ 2 : วันหยุด (วันพุธ)

รายละเอียด

 • ช่วงเวลา 10โมงเช้า - 4ทุ่ม
 • 1 วัน (พุธ 10 พ.ค. 60)
 • นับทุกพื้นที่ รวมงานจุดจอด ไม่นับงานจองล่วงหน้า
 • คะแนนรับงานมากกว่า 50%, ยกเลิกงานน้อยกว่า 20%
 • คะแนนการรับงานคำนวณรวมตั้งแต่ จันทร์ 8 - อาทิตย์ 14 พ.ค. 60
W19 Group2-2.PNG

ประกาศ! ราคาค่าเรียกรถคงที่ตามช่วงเวลา ใน 5 พื้นที่

 • มีผลกับ 5 พื้นที่ ดังนี้
 1. อโศก
 2. พระราม 4
 3. ห้วยขวาง
 4. รัชดาภิเษก
 5. พระราม 9
 • มีผลวันจันทร์ที่ 8 - วันศุกร์ที่ 12 พ.ค. 60

แผนที่ 5 พื้นที่

คุณสามารถขยายแผนที่ด้านล่างเพื่อตรวจสอบขอบเขตของ 5 พื้นที่นี้ได้ 


หมายเหตุ

 • จำนวนรอบวิ่งจะนับจากงานทั่วไป และงานจุดจอดเท่านั้น ไม่นับงานจองล่วงหน้า
 • คะแนนการรับงานของโปรโมชั่นนี้ จะนับคะแนนจากงานทั่วไป และ จุดจอดเท่านั้น ไม่นับงานจองล่วงหน้า
 • อ่านเพิ่มเติมเรื่องวิธีการคิดคะแนนดาวและ หลักเกณฑ์คุณภาพการบริการของคนขับ คลิกที่นี่ 
 • ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2560 เป็นต้นไป Call Center จะไม่มีนโยบายยกเลิกงานให้คนขับ ท่านสามารถกดยกเลิกงานจากหน้าแอพฯได้ด้วยตนเอง

[GrabTaxi] โปรโมชั่นประจำสัปดาห์ 8 - 12 พ.ค. 2560!

โปรโมชั่นที่ 1 : วันธรรมดา

รายละเอียด

 • 2 ช่วงเวลา (ตี5 - บ่าย3 / บ่าย3 - สี่ทุ่ม)
 • 4 วัน (จันทร์ 8 - อังคาร 9, พฤหัสฯ 11 - ศุกร์ 12 พ.ค. 60)
 • นับทุกพื้นที่ รวมงานจุดจอด ไม่นับงานจองล่วงหน้า
 • คะแนนรับงานมากกว่า 50%, ยกเลิกงานน้อยกว่า 20%
 • คะแนนการรับงานคำนวณรวมตั้งแต่ จันทร์ 8 - อาทิตย์ 14 พ.ค. 60
W19 Group1-1.PNG

โปรโมชั่นที่ 2 : วันหยุด (วันพุธ)

รายละเอียด

 • 2 ช่วงเวลา (10โมงเช้า - 4โมงเย็น / 4โมงเย็น - 4ทุ่ม)
 • 1 วัน (พุธ 10 พ.ค. 60)
 • นับทุกพื้นที่ รวมงานจุดจอด ไม่นับงานจองล่วงหน้า
 • คะแนนรับงานมากกว่า 50%, ยกเลิกงานน้อยกว่า 20%
 • คะแนนการรับงานคำนวณรวมตั้งแต่ จันทร์ 8 - อาทิตย์ 14 พ.ค. 60
W19 Group1-2.PNG

ประกาศ! ราคาค่าเรียกรถคงที่ตามช่วงเวลา ใน 5 พื้นที่

 • มีผลกับ 5 พื้นที่ ดังนี้
 1. อโศก
 2. พระราม 4
 3. ห้วยขวาง
 4. รัชดาภิเษก
 5. พระราม 9
 • มีผลวันจันทร์ที่ 8 - วันศุกร์ที่ 12 พ.ค. 60

แผนที่ 5 พื้นที่

คุณสามารถขยายแผนที่ด้านล่างเพื่อตรวจสอบขอบเขตของ 5 พื้นที่นี้ได้ 


หมายเหตุ

 • จำนวนรอบวิ่งจะนับจากงานทั่วไป และงานจุดจอดเท่านั้น ไม่นับงานจองล่วงหน้า
 • คะแนนการรับงานของโปรโมชั่นนี้ จะนับคะแนนจากงานทั่วไป และ จุดจอดเท่านั้น ไม่นับงานจองล่วงหน้า
 • อ่านเพิ่มเติมเรื่องวิธีการคิดคะแนนดาวและ หลักเกณฑ์คุณภาพการบริการของคนขับ คลิกที่นี่ 
 • ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2560 เป็นต้นไป Call Center จะไม่มีนโยบายยกเลิกงานให้คนขับ ท่านสามารถกดยกเลิกงานจากหน้าแอพฯได้ด้วยตนเอง

[GrabTaxi] โปรโมชั่นประจำวันหยุด 6 - 7 พ.ค. 2560 !

โปรโมชั่นเสาร์ - อาทิตย์

รายละเอียด

 • 2 ช่วงเวลา (10 โมงเช้า - 4 โมงเย็น / 4 โมงเย็น - 4 ทุ่ม)
 • 2 วัน (เสาร์ 6 - อาทิตย์ 7 พ.ค. 60)
 • นับทุกพื้นที่ เฉพาะงานทั่วไป และงานจุดจอด ไม่นับงานจองล่วงหน้า
 • คะแนนการรับงานมากกว่า 50%, ยกเลิกงานน้อยกว่า 20%
 • คะแนนรับงานและยกเลิกงาน นับรวมตั้งแต่ จันทร์ที่ 1 – อาทิตย์ที่ 7 พ.ค. 2560

หมายเหตุ

 • จำนวนรอบวิ่งจะนับจากงานทั่วไป และงานจุดจอดเท่านั้น ไม่นับงานจองล่วงหน้า
 • คะแนนการรับงานของโปรโมชั่นนี้ จะนับคะแนนจากงานทั่วไป และ จุดจอดเท่านั้น ไม่นับงานจองล่วงหน้า
 • อ่านเพิ่มเติมเรื่องวิธีการคิดคะแนนดาวและ หลักเกณฑ์คุณภาพการบริการของคนขับ คลิกที่นี่ 
 • ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2560 เป็นต้นไป Call Center จะไม่มีนโยบายยกเลิกงานให้คนขับ ท่านสามารถกดยกเลิกงานจากหน้าแอพฯได้ด้วยตนเอง