GrabMart Banner_10-11.jpg
 

GrabMart

บริการซื้อและส่งสินค้าจากร้านสะดวกซื้อ

พาร์ทเนอร์สามารถเปิดรับงานแกร็บมาร์ทได้ที่ “เมนูลัด“ จากนั้นเลือก “ประเภทบริการ“
กดเปิด GrabMart ให้เป็นสีเขียว แล้วเริ่มรับงานกันได้เลย

Quick+Menu.png

รายละเอียดบริการ

ข้อมูล ณ วันที่ 3 มี.ค. 62

ข้อมูล ณ วันที่ 3 มี.ค. 62

GrabMart Table _6.jpg
GrabMart Table _10.jpg
วิธีการรับงาน GrabMart

วิธีการส่งงาน GrabMart

ข้อควรรู้ก่อนรับงาน GrabMart

  1. GrabMart เป็นบริการแบบรับส่งสินค้าถึงที่ พาร์ทเนอร์จำเป็นต้องส่งสินค้าให้ถึงมือผู้รับ

  2. GrabMart เป็นบริการที่ผู้ใช้บริการต้องชำระ เงินสดที่ปลายทางเท่านั้น (ไม่สามารถชำระผ่าน GrabPay ได้)

  3. พาร์ทเนอร์ควรมีเงินสดติดตัวขั้นต่ำ 1,000 บาทเพื่อชำระค่าสินค้าที่ร้านสะดวกซื้อ และเรียกเก็บค่าสินค้าจากผู้ใช้บริการเมื่อส่งสินค้า

  4. พาร์ทเนอร์ต้องถ่ายรูปใบเสร็จของสินค้าเพื่อยืนยันราคาของสินค้ากับผู้ใช้บริการ

  5. พาร์ทเนอร์ต้องเก็บใบเสร็จตัวจริงเมื่อซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว


กระดานถาม-ตอบ

ถาม: แกร็บคิดอัตราค่าคอมมิชชันสำหรับแกร็บมาร์ทอย่างไร ?

ตอบ: แกร็บคิดค่าคอมมิชชัน 15% จากค่าโดยสารตายตัวบนหน้าแอปฯ (ไม่หักค่าคอมมิชชันจากค่าสินค้า และค่ารอ)


ถาม: แกร็บมาร์ทเปิดให้บริการในพื้นที่ใดบ้าง ?

ตอบ: แกร็บมาร์ทเปิดให้บริการในพื้นที่เดียวกับแกร็บเอกซ์เพรส โดยครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล


ถาม: แกร็บมาร์ทเปิดให้บริการในช่วงเวลาใดบ้าง ?

ตอบ: แกร็บมาร์ทเปิดให้บริการตามเวลาทำการของร้านสะดวกซื้อ


ถาม: ฉันต้องทำอย่างไร หากร้านสะดวกซื้อในบริเวณที่ฉันอยู่มีระยะทางใกล้กว่าร้านสะดวกซื้อที่ผู้ใช้บริการปักหมุด ?

ตอบ: คุณสามารถซื้อสินค้าได้ที่ร้านสะดวกซื้อบริเวณใกล้เคียงคุณ ทั้งนี้คุณจำเป็นต้องติดต่อผู้ใช้บริการเพื่อยืนยันรายการสินค้าและราคาก่อนทำการซื้อ


ถาม: ฉันต้องทำอย่างไร หากร้านสะดวกซื้อไม่มีสินค้าที่ผู้ใช้บริการต้องการ ?

ตอบ: คุณสามารถโทรแจ้งผู้ใช้บริการว่าไม่มีสินค้าที่ต้องการ และแจ้งให้ผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้า


ถาม: ฉันต้องทำอย่างไร หากผู้ใช้บริการสั่งสินค้าที่มีขนาดหรือน้ำหนักเกินเกณฑ์ที่แกร็บกำหนดไว้ ?

ตอบ: คุณสามารถติดต่อผู้ใช้บริการเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ และเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าให้อยู่ภายใต้เกณฑ์ที่แกร็บกำหนด


ถาม: ฉันต้องทำอย่างไร หากฉันซื้อสินค้าผิดยี่ห้อ/ขนาด/ปริมาณ หรือสินค้านั้นเสียหาย/หมดอายุ ?

ตอบ: คุณควรติดต่อผู้ใช้บริการเพื่อยืนยันรายการสินค้าก่อนทำการซื้อ หากคุณไม่ทราบหรือไม่แน่ใจสินค้าที่ต้องซื้อ คุณสามารถขอให้ผู้ใช้บริการถ่ายรูปสินค้าที่ผู้ใช้บริการต้องการ และส่งรูปถ่ายนั้นมาทางแกร็บแชท ทั้งนี้ คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าสินค้า หากคุณซื้อสินค้าผิด/สินค้าหมดอายุ/สินค้าเสียหาย ผู้ใช้บริการจะรับผิดชอบค่าสินค้าเฉพาะในกรณีที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้บริการเอง (เช่น สั่งสินค้าผิด)


ถาม: ฉันต้องทำอย่างไร หากไม่สามารถติดต่อผู้ใช้บริการได้ ?

ตอบ: หากพยายามติดต่อผู้ใช้บริการเป็นเวลา 15 นาทีแล้วแต่ยังติดต่อไม่สำเร็จ คุณสามารถติดต่อ Call Center ได้


ถาม: ฉันต้องทำอย่างไร หากฉันมาถึงจุดส่งแล้ว แต่ผู้ใช้บริการไม่มารับสินค้าภายใน 25 นาที ?

ตอบ: คุณสามารถเพิ่มค่ารอ (ค่าเสียเวลา) 50 บาท เมื่อกรอกราคาสินค้าในช่อง 'ค่าทางด่วน และอื่นๆ' บนหน้าจอสรุปยอดได้


ถาม: ฉันต้องทำอย่างไร ในกรณีที่การจัดส่งมีค่าทางด่วนหรือค่าที่จอดรถ ?

ตอบ: คุณสามารถเพิ่มค่าทางด่วน และ/หรือ ค่าที่จอดรถ เมื่อกรอกราคาสินค้าในช่อง 'ค่าทางด่วน และอื่นๆ' บนหน้าจอสรุปยอดได้ หากคุณได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงค่าใช้จ่ายส่วนนี้ และได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการแล้ว


สนใจอยากขับ ต้องทำอย่างไร ?

ง่าย ๆ เพียงทำตาม 3 ขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เป็นพาร์ทเนอร์ GrabBike กรุงเทพฯ

  2. ทำความเข้าใจวิธีการรับงาน GrabMart ด้านล่าง

  3. ส่งแบบทดสอบง่าย ๆ และรอประกาศผลผู้ผ่านการทำแบบทดสอบและมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขจากแกร็บผ่านทาง SMS

* เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า