GrabMart Banner_10-11.jpg
 

GrabMart

บริการซื้อและส่งสินค้าจากร้านสะดวกซื้อ

พาร์ทเนอร์สามารถเปิดรับงานแกร็บมาร์ทได้ที่ “เมนูลัด“ จากนั้นเลือก “ประเภทบริการ“
กดเปิด GrabMart ให้เป็นสีเขีย แล้วเริ่มรับงานกันได้เลย

Quick+Menu.png

รายละเอียดบริการ

ข้อมูล ณ วันที่ 3 มี.ค. 62

ข้อมูล ณ วันที่ 3 มี.ค. 62

GrabMart Table _6.jpg
GrabMart Table _10.jpg

วิธีการรับงาน GrabMart

1.PNG
2.PNG
3.PNG
3.1.PNG
4.PNG
4.1.PNG
5.PNG
5.1.PNG
6.PNG
7.PNG
7.1.PNG

วิธีการส่งงาน GrabMart

8.PNG
9.PNG
10.PNG
11.PNG
12.PNG
13.PNG
14.PNG

ข้อควรรู้ก่อนรับงาน GrabMart

  1. GrabMart เป็นบริการแบบรับส่งสินค้าถึงที่ พาร์ทเนอร์จำเป็นต้องส่งสินค้าให้ถึงมือผู้รับ

  2. GrabMart เป็นบริการที่ผู้ใช้บริการต้องชำระ เงินสดที่ปลายทางเท่านั้น (ไม่สามารถชำระผ่าน GrabPay ได้)

  3. พาร์ทเนอร์ควรมีเงินสดติดตัวขั้นต่ำ 1,000 บาทเพื่อชำระค่าสินค้าที่ร้านสะดวกซื้อ และเรียกเก็บค่าสินค้าจากผู้ใช้บริการเมื่อส่งสินค้า

  4. พาร์ทเนอร์ต้องถ่ายรูปใบเสร็จของสินค้าเพื่อยืนยันราคาของสินค้ากับผู้ใช้บริการ

  5. พาร์ทเนอร์ต้องเก็บใบเสร็จตัวจริงเมื่อซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว


กระดานถาม-ตอบ

ถาม: แกร็บคิดอัตราค่าคอมมิชชันสำหรับแกร็บมาร์ทอย่างไร ?

ตอบ: แกร็บคิดค่าคอมมิชชัน 15% จากค่าโดยสารตายตัวบนหน้าแอปฯ (ไม่หักค่าคอมมิชชันจากค่าสินค้า และค่ารอ)


ถาม: แกร็บมาร์ทเปิดให้บริการในพื้นที่ใดบ้าง ?

ตอบ: แกร็บมาร์ทเปิดให้บริการในพื้นที่เดียวกับแกร็บเอกซ์เพรส โดยครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล


ถาม: แกร็บมาร์ทเปิดให้บริการในช่วงเวลาใดบ้าง ?

ตอบ: แกร็บมาร์ทเปิดให้บริการตามเวลาทำการของร้านสะดวกซื้อ


ถาม: ฉันต้องทำอย่างไร หากร้านสะดวกซื้อในบริเวณที่ฉันอยู่มีระยะทางใกล้กว่าร้านสะดวกซื้อที่ผู้ใช้บริการปักหมุด ?

ตอบ: คุณสามารถซื้อสินค้าได้ที่ร้านสะดวกซื้อบริเวณใกล้เคียงคุณ ทั้งนี้คุณจำเป็นต้องติดต่อผู้ใช้บริการเพื่อยืนยันรายการสินค้าและราคาก่อนทำการซื้อ


ถาม: ฉันต้องทำอย่างไร หากร้านสะดวกซื้อไม่มีสินค้าที่ผู้ใช้บริการต้องการ ?

ตอบ: คุณสามารถโทรแจ้งผู้ใช้บริการว่าไม่มีสินค้าที่ต้องการ และแจ้งให้ผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้า


ถาม: ฉันต้องทำอย่างไร หากผู้ใช้บริการสั่งสินค้าที่มีขนาดหรือน้ำหนักเกินเกณฑ์ที่แกร็บกำหนดไว้ ?

ตอบ: คุณสามารถติดต่อผู้ใช้บริการเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ และเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าให้อยู่ภายใต้เกณฑ์ที่แกร็บกำหนด


ถาม: ฉันต้องทำอย่างไร หากฉันซื้อสินค้าผิดยี่ห้อ/ขนาด/ปริมาณ หรือสินค้านั้นเสียหาย/หมดอายุ ?

ตอบ: คุณควรติดต่อผู้ใช้บริการเพื่อยืนยันรายการสินค้าก่อนทำการซื้อ หากคุณไม่ทราบหรือไม่แน่ใจสินค้าที่ต้องซื้อ คุณสามารถขอให้ผู้ใช้บริการถ่ายรูปสินค้าที่ผู้ใช้บริการต้องการ และส่งรูปถ่ายนั้นมาทางแกร็บแชท ทั้งนี้ คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าสินค้า หากคุณซื้อสินค้าผิด/สินค้าหมดอายุ/สินค้าเสียหาย ผู้ใช้บริการจะรับผิดชอบค่าสินค้าเฉพาะในกรณีที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้บริการเอง (เช่น สั่งสินค้าผิด)


ถาม: ฉันต้องทำอย่างไร หากไม่สามารถติดต่อผู้ใช้บริการได้ ?

ตอบ: หากพยายามติดต่อผู้ใช้บริการเป็นเวลา 15 นาทีแล้วแต่ยังติดต่อไม่สำเร็จ คุณสามารถติดต่อ Call Center ได้


ถาม: ฉันต้องทำอย่างไร หากฉันมาถึงจุดส่งแล้ว แต่ผู้ใช้บริการไม่มารับสินค้าภายใน 25 นาที ?

ตอบ: คุณสามารถเพิ่มค่ารอ (ค่าเสียเวลา) 50 บาท เมื่อกรอกราคาสินค้าในช่อง 'ค่าทางด่วน และอื่นๆ' บนหน้าจอสรุปยอดได้


ถาม: ฉันต้องทำอย่างไร ในกรณีที่การจัดส่งมีค่าทางด่วนหรือค่าที่จอดรถ ?

ตอบ: คุณสามารถเพิ่มค่าทางด่วน และ/หรือ ค่าที่จอดรถ เมื่อกรอกราคาสินค้าในช่อง 'ค่าทางด่วน และอื่นๆ' บนหน้าจอสรุปยอดได้ หากคุณได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงค่าใช้จ่ายส่วนนี้ และได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการแล้ว


สนใจอยากขับ ต้องทำอย่างไร ?

ง่าย ๆ เพียงทำตาม 3 ขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เป็นพาร์ทเนอร์ GrabBike กรุงเทพฯ

  2. ทำความเข้าใจวิธีการรับงาน GrabMart ด้านล่าง

  3. ส่งแบบทดสอบง่าย ๆ และรอประกาศผลผู้ผ่านการทำแบบทดสอบและมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขจากแกร็บผ่านทาง SMS

* เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า