Grab Driver Benefits #2_2.jpg

Grab Driver Benefits

*เฉพาะพาร์ทเนอร์แกร็บกรุงเทพฯ เท่านั้น

VDO สอนวิธีเข้าสู่ระบบ (สำหรับผู้ใช้ครั้งแรก) และขั้นตอนการแลกรับสิทธิ์


Grab Driver Benefits

ช่องทางการเข้าใช้ ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ และวิธีแลกรับสิทธิประโยชน์

ช่องทางการเข้าใช้ Grab Driver Benefits

 
GDB+Table-25.jpg
 


ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ (สำหรับผู้ใช้งานครั้งแรก)

1.PNG
2.PNG
3.PNG
4.jpg
Picture5.png
Picture6.png

หมายเหตุ: เฉพาะพาร์ทเนอร์แกร็บกรุงเทพฯ เท่านั้น


วิธีแลกรับสิทธิประโยชน์ 

1.PNG
2.PNG
all3.PNG
all4.PNG

หมายเหตุ: เฉพาะพาร์ทเนอร์แกร็บกรุงเทพฯ เท่านั้น

ตัวอย่างการแลกรับสิทธิ์
แบบลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ (ประกันสุขภาพ Sunday)

Sunday1.PNG
Sunday2.PNG
Sunday3.PNG
Sunday4.PNG

ตัวอย่างการแลกรับสิทธิ์
แบบแสดง QR Code ที่ร้านค้า (Mister Donut)

หมายเหตุ : พาร์ทเนอรต้องแสดง QR Code บนหน้าเว็บไซต์ grabdriverbenefits.com แก่พนักงานที่ร้านค้าเท่านั้น ร้านค้าจะไม่รับการแสดง QR Code ที่มาจากการแคปหน้าจอ หรือถ่ายรูปไว้

Donut1.PNG
Donut2.PNG
Donut3new.PNG

พันธมิตรของแกร็บ

up-logo-5921bd6c65d72a68efc99cfc7f7db8c8163f7d5a7856ed2c3967c843a4edaff9.jpg
sunday-logo-66b71c78b0a6ca9d31c083ebf9495f584fc7709bb1336b988fc1a97f64c20b48.jpg
misterdonut-logo-c81b0126c176fd70b2ff3b582ec7ec8562252fde156aba6335d63ea5e09a1f57.jpg
shell-logo-2c36749a620a8a0b850135e21fb0b04b2f4086f09b99a323a4ab7ad13bcacda0.jpg
samsung-logo-72c3b791fb47c008a97506e81e3e2a969ddc82c9b8d67b1fd4b6b923926cd0cc.jpg
dtac-logo-03376c1de40ec7832cf3e7b72c17ce4e4b3a867668683b175fc838e0aa5bba14.jpg