[GrabFood] ขั้นตอนการส่งอาหาร และการเคลมประกัน

จัดส่งอาหารอย่างไรให้ลูกค้าแฮปปี้?

  1. จัดส่งด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันอาหารเสียหาย
  2. เปิดกระเป๋าต่อหน้าลูกค้าเพื่อความสดใหม่ของอาหาร
  3. ไม่เก็บเงินเกิน เก็บเงินค่าอาหารตามใบเสร็จเท่านั้น และให้ใบเสร็จแก่ลูกค้าเสมอ
Picture1.jpg

เงื่อนไขการเคลมประกันหากออเดอร์มีปัญหา

  1. ประวัติการโทรออกเพื่อคอนเฟิร์มออเดอร์กับลูกค้า ขั้นต่ำ 10 วินาที
  2. ประวัติการโทรออกหาลูกค้าที่ติดต่อไม่ได้ 3 ครั้ง
  3. โทรแจ้งคอลเซ็นเตอร์
  4. มีใบเสร็จตัวจริง แสดงต่อเจ้าหน้าที่
  5. แอปพลิเคชันเปิดอยู่ในระหว่างการรับ-ส่งงาน