GCP_Banner.jpg
 
"GrabCar Plus กับสิทธิพิเศษที่มากกว่า"

รถยนต์ชั้นนำ

ผู้ขับรถคุณภาพ

เงินเพิ้มขึ้น.png

รายได้ดีกว่า

 • ผู้ขับรถที่มีคุณภาพโดดเด่นเป็นที่ประทับใจของผู้โดยสารด้วยมาตรฐานคะแนนดาว 4.7

 • รถยนต์ที่มีมาตรฐานเพื่อพร้อมให้บริการที่ครบครันมากยิ่งขึ้น

 • สิทธิพิเศษที่เหนือกว่าจากค่าโดยสาร

 • ได้รับความไว้วางใจจากผู้โดยสาร เนื่องจากเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่ 25 ก.ค. 60

"หลักเกณฑ์คุณภาพการบริการของพาร์ทเนอร์"

เพื่อคุณภาพการบริการและความปลอดภัยตามมาตรฐานการบริการที่ดี ดังนั้น คนขับจะได้รับการประเมินคุณภาพการบริการซึ่งวัดจากคะแนนดาวจากผู้โดยสาร โดยจะมีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบคุณภาพการบริการ มีผลตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. 62 เป็นต้นไป ดังนี้

 1. ต้องมีคะแนนดาวบริการตั้งแต่ 4.70 ดาวขึ้นไป

 2. หากคนขับมีคะแนนน้อยกว่า 4.70 ดาว จะมีการแจ้งเตือนผ่านทาง SMS และต้องเข้ามารับการอบรมการให้บริการ

 3. หลังจากการอบรม คนขับจะมีระยะเวลา 2 สัปดาห์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการบริการให้ดีขึ้นให้มีคะแนนดาวบริการตั้งแต่ 4.70 ดาวขึ้นไป ทั้งนี้ หากท่านไม่เข้าร่วมการอบรมท่านจะไม่สามารถรับงาน GrabCar Plus ได้

หมายเหตุ: ศึกษาวิธีการคิดคะแนนดาว คลิกที่นี่
วิธีการคิดคะแนนดาว
คิดจากค่าเฉลี่ยของคะแนนดาวทั้งหมดจาก 100 งานล่าสุด (งานที่ลูกค้าไม่ได้กดให้คะแนนจะไม่ถูกนำมาคิดรวมด้วย)ดังนี้:

[(จำนวนผู้โดยสารที่ให้ 5 ดาว x 5) + (จำนวนผู้โดยสารที่ให้ 4 ดาว x 4) + (จำนวนผู้โดยสารที่ให้ 3 ดาว x 3) + (จำนวนผู้โดยสารที่ให้ 2 ดาว x 2) +(จำนวนผู้โดยสารที่ให้ 1 ดาว x 1)] ÷ จำนวนผู้โดยสารที่ให้คะแนนดาวทั้งหมด = คะแนนดาวเฉลี่ย

ตัวอย่างการคำนวณ
star-rate-counting
= [(15×5) + (2×4) + (4×3) + (1×2) + (3×1)] ÷ (15+2+4+1+3)
= (75+8+12+2+3) ÷ 25
= 100 ÷ 25
= 4.0 ดาว
GCP.png

รถยนต์ที่สามารถเข้าร่วม GrabCar Plus

(เฉพาะรถยนต์ 4 ประตูขึ้นไปเท่านั้น)
ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.ย. 2562

* ปีผลิตรถยนต์ตั้งแต่ปีที่ระบุจวบจนปีปัจจุบัน ** ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 62 เป็นต้นไปขอสงวนสิทธิ์ สำหรับสมาชิก GrabCar Plus ที่มีรุ่นปีผลิตรถยนต์ตั้งแต่ปี 2011-2013 เฉพาะผู้ที่สมัครขับก่อน 31 พ.ค. 62 เท่านั้น *** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และเพิ่มเติมรุ่นรถยนต์โดยไม่แจ้งล่วงหน้า

* ปีผลิตรถยนต์ตั้งแต่ปีที่ระบุจวบจนปีปัจจุบัน
** ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 62 เป็นต้นไปขอสงวนสิทธิ์ สำหรับสมาชิก GrabCar Plus ที่มีรุ่นปีผลิตรถยนต์ตั้งแต่ปี 2011-2013 เฉพาะผู้ที่สมัครขับก่อน 31 พ.ค. 62 เท่านั้น
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และเพิ่มเติมรุ่นรถยนต์โดยไม่แจ้งล่วงหน้า

รูปแบบการให้บริการ (เฉพาะพาร์ทเนอร์กรุงเทพฯ)

GCP

สนใจเข้าร่วม GrabCar Plus ต้องทำอย่างไร ?

1. หากคุณคือ ผู้สมัครขับใหม่

 • ไม่เคยเป็นสมาขิก Grab มาก่อนและมีความต้องการจะสมัคร GrabCar Plus

 • รถยนต์ที่ต้องการใช้ขับกับ Grab เป็นไปตามรุ่นที่บริษัทฯ กำหนดข้างต้น (เฉพาะรถยนต์ 4 ประตูขึ้นไปเท่านั้น)

 • คลิกที่นี่เพื่อสมัคร GrabCar Plus กรอกข้อมูลของท่าน และส่งเอกสาร ดังนี้

  • สำเนาบัตรประชาชน

  • สำเนาใบขับขี่

  • สำเนาใบทะเบียนรถ (รายการจดทะเบียนรถ)

  • พรบ. (ป้ายวงกลม)

  • สำเนาหน้าแรกของบัญชีธนาคารกสิกรไทย หรือ ไทยพาณิชย์

  • หนังสือยินยอมให้ใช้รถ* (หากท่านไม่ได้ใช้รถของตัวท่านเอง)
   ท่านต้องนำส่ง สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ พร้อมให้เจ้าของรถลงมือลายชื่อและระบุ "ยินยอมให้นาย/นาง/นางสาว...นำรถทะเบียน...ยี่ห้อ...รุ่น... เพื่อขับ Grab" ค่ะ

2. หากคุณคือ GrabCar ที่ต้องการเข้าร่วม GrabCar Plus

 • เป็นสมาชิก GrabCar กรุงเทพฯ ที่มีคะแนนดาวมากกว่า 4.7

 • รถยนต์ที่ต้องการใช้ขับกับ Grab เป็นไปตามรุ่นที่บริษัทฯ กำหนดข้างต้น (เฉพาะรถยนต์ 4 ประตูขึ้นไปเท่านั้น)

 • คลิกที่นี่เพื่อส่งเอกสารเพิ่มประเภทการให้บริการ โดยเลือก "เปลี่ยนประเภทรถเป็น GrabCar Plus" และต้องอัปโหลดรูปเอกสาร ดังนี้

  • พรบ. (ป้ายวงกลม)

  • สำเนาทะเบียนรถ

  • หนังสือยินยอมให้ใช้รถ* (หากท่านไม่ได้ใช้รถของตัวท่านเอง)
   ท่านต้องนำส่ง สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ พร้อมให้เจ้าของรถลงมือลายชื่อและระบุ "ยินยอมให้นาย/นาง/นางสาว...นำรถทะเบียน...ยี่ห้อ...รุ่น... เพื่อขับ Grab" ค่ะ

 • ค่าคอมมิสชัน 25% จากงานของ GrabCar Plus (สำหรับค่าคอมมิสชันงานของ GrabCar จะยังคงเป็นอัตราเดิม)

ตั้งแต่ 27 มี.ค. 62 พาร์ทเนอร์แกร็บคาร์ภูเก็ตที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข สามารถรับงานแกร็บคาร์พลัส