[GrabCar พัทยา] โปรโมชั่นประจำสัปดาห์ 21 ส.ค. - 27 ส.ค. 60

 ตารางเวลาการันตีรายได้ต่อสัปดาห์ 21 ส.ค. - 27 ส.ค. 60

เราให้คุณมากกว่าแอพอื่น สูงสุดถึง 30,000! Grab ไม่เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากอินเซนทีฟอีกด้วย

 *ไม่จำกัดจำนวน นับเฉพาะลูกค้าที่ไม่ซ้ำภายในอาทิตย์   คะแนนยกเลิกงาน น้อยกว่า 20% 

ตารางตัวอย่างการคำนวณ


เงื่อนไขการรับสิทธิ์

  • รับงานผ่านแอพฯแกร็บของระหว่างวันที่ 21 ส.ค. - 27 ส.ค. 60
  • โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก GrabCar พัทยา เท่านั้น
  • ไม่นับผู้โดยสารซ้ำภายในสัปดาห์เดียวกัน (เที่ยวที่สองเป็นต้นไปจากผู้โดยสารคนนั้นๆ จะไม่ได้รับเงินอินเซ็นทีฟ)
  • ไม่คิดคะแนนการรับงาน
  • คะแนนการยกเลิกงาน น้อยกว่า 15%
  • บริษัทจะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินคนขับตามรอบประจำสัปดาห์ โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  • หากพบความไม่โปร่งใส บริษัทขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันที
  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด