[GrabCar พัทยา] โปรโมชั่นประจำสัปดาห์ 6 - 12 มี.ค. 60

รับโบนัสเงินสดเพิ่มสูงสุด 23,000 บาท!!

สำหรับ 15 รอบแรก การันตีรายได้ 230 บาท/รอบ!

โบนัสชั้นที่ 1: การันตีรายได้ 15 รอบแรก !

การันตีรายได้ 230 บาท/รอบทุกช่วงเวลา

(จะได้รับเฉพาะ 15 รอบแรกเท่านั้น หลังจากรอบที่ 16 เป็นต้นไป จะไม่มีการการันตีรายได้)

โบนัสชั้นที่ 2: ครบรอบที่กำหนด รับโบนัสเงินสด!

 • ขับ 5 – 14 รอบ รับโบนัสเงินสด 500 บาท
 • ขับ 15 – 24 รอบ รับโบนัสเงินสด 1,000 บาท
 • ขับ 25 – 34 รอบ รับโบนัสเงินสด 2,500 บาท
 • ขับ 35 – 49 รอบ รับโบนัสเงินสด 4,500 บาท
 • ขับ 50 – 69 รอบ รับโบนัสเงินสด 7,500 บาท
 • ขับ 70 – 89 รอบ รับโบนัสเงินสด 12,000 บาท
 • ขับ 90 – 109 รอบ รับโบนัสเงินสด 17,000 บาท
 • ขับ 110 รอบขึ้นไป รับโบนัสเงินสด 23,000 บาท

โบนัสชั้นที่ 3: โบนัสเอาใจสายกลางคืน โบนัส 50 บาท!

โบนัสเงินสดเพิ่ม 50 บาท/รอบในช่วงเวลา 23.00น. – 3.00น.

ตัวอย่างการคำนวน

นาย ก รับงานทั้งหมด 95 รอบที่มีค่าโดยสาร 150 บาทคงที่สำหรับทุกเที่ยว รับ 10 งานในช่วงเวลาพิเศษ (23.00น.-3.00น.)

 • จะได้รับเงินการันตีต่อรอบ 230 บาท สำหรับ 15 รอบแรก รวมเป็นจำนวน 3,450 บาท
 • จะได้รับเงินค่าโดยสาร 150 บาทที่ไม่ได้การันตีจำนวน 80 รอบ รวมเป็นจำนวน 12,000 บาท
 • จะได้รับเงินโบนัสพิเศษเป็นจำนวน 17,000 บาท
 • จะได้รับเงินค่าโบนัสกลางคืน 50 บาท/รอบ จำนวน 10 รอบ รวมเป็นจำนวน 500 บาท
 • รวมแล้วจะได้เงินทั้งสิ้น 32,950 บาท

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 1. รับงานผ่านแอพฯแกร็บ ตั้งแต่เวลา 00.00น. วันที่ 6 มี.ค. 60 – ถึงเวลา 23.59น. วันที่ 12 มี.ค. 60
 2. โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก GrabCar พัทยาทุกคน
 3. ไม่นับผู้โดยสารคนเดียวกันในรอบสัปดาห์ (ดังนั้นแนะนำให้วิ่งเผื่อไว้นิดนึงนะคะ เผื่อซ้ำแล้วเราจำไม่ได้)
 4. ไม่คิดคะแนนการรับงาน และ การยกเลิกงาน
 5. ในทุกรอบการจ่ายเงินโบนัสจากโปรโมชั่นคนขับ สมาชิกที่ยังมิได้ยื่นบัญชีธนาคาร โปรดยื่นภายใน 6 วันก่อนวันจ่ายเงิน หากท่านไม่ได้ยื่นตามกำหนดยอดโบนัสของท่านจะถูกโอนเป็นเครดิตรับงานค่ะ
 6. หากพบความไม่โปร่งใสบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันที และขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำดังกล่าว