[GrabCar ขอนแก่น] โปรโมชั่นประจำสัปดาห์ 26 มิ.ย. - 2 ก.ค. 60

การันตีรายได้ตามช่วงเวลา จนถึง 2 ก.ค. นี้!

การันตีรายได้ตามเวลาที่กำหนด

170626 GCKKC Incentive 1.JPG

โบนัสเงินสดตัวอย่างการคำนวนรายได้

เช่น อาทิตย์นี้ขับวันจันทร์ - พฤหัสช่วงเวลา 16.00น.-19.00น. ได้ทั้งหมด 25 เที่ยว และขับ 15.00น.-19.00น. ได้ทั้งหมด 10 เที่ยว สมมติว่ามีค่าโดยสารต่อรอบคงที่เป็นราคา 60 บาท 

  • จะได้รับเงินค่าโดยสารทั้งหมด 60 บาท x 35 เที่ยว = 2,100
  • จะได้รับเงินจากการันตีรายได้ จันทร์ - พฤหัส เป็นจำนวน (130 บาท - 60 บาท) x 25 เที่ยว = 1,750 บาท
  • จะได้รับเงินจากการันตีรายได้ ศุกร์ - อาทิตย์ เป็นจำนวน (150 บาท - 60 บาท) x 10 เที่ยว = 900 บาท
  • รวมจะได้เงินทั้งหมด = 2,100 + 1,750 + 900  = 4,750 บาท

*** เพิ่มเติม: เงื่อนไข % การรับงาน และ % การยกเลิกงานดูได้ด้านล่าง ข้อ 3. ***

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

1. รับงานผ่านแอพฯแกร็บ ได้ทุกช่วงตั้งแต่เวลา 00.00น. วันที่ 26 มิ.ย. 60 – ถึงเวลา 23.59น. วันที่ 2 ก.ค. 60

2. โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก GrabCar ขอนแก่นทุกคน

3. นับผู้โดยสารที่นั่งงานแรกงานเดียวที่จะเอามาคำนวณอินเซนทีฟ ไม่นับผู้โดยสารคนเดียวกันในรอบสัปดาห์ (ดังนั้นแนะนำให้วิ่งเผื่อไว้นิดนึงนะคะ เผื่อซ้ำแล้วเราจำไม่ได้)

4. คะแนนการรับงานต้องมากกว่า 70% และ การยกเลิกงานไม่เกิน 15% ถึงสามารถรับอินเซ็นทีฟนี้ได้

5. ในทุกรอบการจ่ายเงินโบนัสจากโปรโมชั่นคนขับ สมาชิกที่ยังมิได้ยื่นบัญชีธนาคาร โปรดยื่นภายใน 6 วันก่อนวันจ่ายเงิน หากท่านไม่ได้ยื่นตามกำหนดยอดโบนัสของท่านจะถูกโอนเป็นเครดิตรับงานค่ะ

6. หากพบความไม่โปร่งใสบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันที และขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำดังกล่าว