[GrabCar ขอนแก่น] โปรโมชั่นแนะนำคนขับ ประจำเดือนพฤษภาคม

รับค่าแนะนำสูงสุดถึง 2,500 บาท ฉลองเปิดแกร็บคาร์เมืองขอนแก่น

คลิกเพื่อกรอกข้อมูลของคนขับที่ท่านต้องการแนะนำมา และ รายละเอียดของท่านเองที่ให้ข้อมูลลงทะบียนไว้กับแกร็บ

ผู้แนะนำ (ตัวเอง) จะได้รับ

 1. รับโบนัสเงินสด 200 บาท เมื่อเพื่อนของคุณรับงานแรก ภายใน 7 วัน หลังลงทะเบียนสำเร็จ
 2. รับโบนัสเงินสดเพิ่มเป็น 500 บาท เมื่อเพื่อนของคุณขับ ขับครบ 10 งาน ภายใน 7 วัน หลังลงทะเบียนสำเร็จ
 3. รับโบนัสเงินสดเพิ่มเป็น 1,000 บาท เมื่อเพื่อนของคุณ ขับครบ 25 งาน ภายใน 7 วัน หลังลงทะเบียนสำเร็จ
 4. รับโบนัสเงินสดเพิ่มเป็น 1,500 บาท เมื่อเพื่อนของคุณ ขับครบ 50 งาน ภายใน 7 วัน หลังลงทะเบียนสำเร็จ
 5. รับโบนัสเงินสดเพิ่มเป็น 2,500 บาท เมื่อเพื่อนของคุณ ขับครบ 75 งาน ภายใน 7 วัน หลังลงทะเบียนสำเร็จ

คนขับใหม่ทุกคน หรือ ผู้ถูกแนะนำ (เพื่อนของคุณ) จะได้รับ

 1. ฟรีเครดิตรับงาน 200 บาท ทันทีหลังสมัคร
 2. รับโบนัสเงินสด 200 บาท เมื่อเพื่อนของคุณขับรับงานเที่ยวแรก ภายใน 7 วัน หลังลงทะเบียนสำเร็จ
 3. รับโบนัสเงินสดเพิ่มเป็น 500 บาท เมื่อเพื่อนของคุณขับ 10 งาน ภายใน 7 วัน หลังลงทะเบียนสำเร็จ
 4. รับโบนัสเงินสดเพิ่มเป็น 1,000 บาท เมื่อเพื่อนของคุณ ขับครบ 25 งาน ภายใน 7 วัน หลังลงทะเบียนสำเร็จ
 5. รับโบนัสเงินสดเพิ่มเป็น 1,500 บาท เมื่อเพื่อนของคุณ ขับครบ 50 งาน ภายใน 7 วัน หลังลงทะเบียนสำเร็จ
 6. รับโบนัสเงินสดเพิ่มเป็น 2,500 บาท เมื่อเพื่อนของคุณ ขับครบ 75 งาน ภายใน 7 วัน หลังลงทะเบียนสำเร็จ

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • ผู้แนะนำ และ ผู้ถูกแนะนำ จะต้องเป็นสมาชิก GrabCar ขอนแก่นเท่านั้น
 • ผู้ถูกแนะนำ จะต้องยังไม่เคยเป็นสมาชิก GrabCar มาก่อน
 • โปรโมชั่นนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 - 31 พ.ค. 60 เท่านั้น
 • ค่าแนะนำทั้งหมดของผู้แนะนำจะถูกโอนเข้าตามรอบใน 2 สัปดาห์หลังจากที่สมาชิกใหม่ลงทะเบียนสำเร็จ
 • บริษัทจะทำการโอนเงินสดเข้าบัญชีตามรอบประจำสัปดาห์ และทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%