[GrabCar ขอนแก่น] โปรโมชั่นประจำสัปดาห์ 26 มิ.ย. - 2 ก.ค. 60

การันตีรายได้ตามช่วงเวลา จนถึง 2 ก.ค. นี้!

การันตีรายได้ตามเวลาที่กำหนด

170626 GCKKC Incentive 1.JPG

โบนัสเงินสดตัวอย่างการคำนวนรายได้

เช่น อาทิตย์นี้ขับวันจันทร์ - พฤหัสช่วงเวลา 16.00น.-19.00น. ได้ทั้งหมด 25 เที่ยว และขับ 15.00น.-19.00น. ได้ทั้งหมด 10 เที่ยว สมมติว่ามีค่าโดยสารต่อรอบคงที่เป็นราคา 60 บาท 

 • จะได้รับเงินค่าโดยสารทั้งหมด 60 บาท x 35 เที่ยว = 2,100
 • จะได้รับเงินจากการันตีรายได้ จันทร์ - พฤหัส เป็นจำนวน (130 บาท - 60 บาท) x 25 เที่ยว = 1,750 บาท
 • จะได้รับเงินจากการันตีรายได้ ศุกร์ - อาทิตย์ เป็นจำนวน (150 บาท - 60 บาท) x 10 เที่ยว = 900 บาท
 • รวมจะได้เงินทั้งหมด = 2,100 + 1,750 + 900  = 4,750 บาท

*** เพิ่มเติม: เงื่อนไข % การรับงาน และ % การยกเลิกงานดูได้ด้านล่าง ข้อ 3. ***

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

1. รับงานผ่านแอพฯแกร็บ ได้ทุกช่วงตั้งแต่เวลา 00.00น. วันที่ 26 มิ.ย. 60 – ถึงเวลา 23.59น. วันที่ 2 ก.ค. 60

2. โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก GrabCar ขอนแก่นทุกคน

3. นับผู้โดยสารที่นั่งงานแรกงานเดียวที่จะเอามาคำนวณอินเซนทีฟ ไม่นับผู้โดยสารคนเดียวกันในรอบสัปดาห์ (ดังนั้นแนะนำให้วิ่งเผื่อไว้นิดนึงนะคะ เผื่อซ้ำแล้วเราจำไม่ได้)

4. คะแนนการรับงานต้องมากกว่า 70% และ การยกเลิกงานไม่เกิน 15% ถึงสามารถรับอินเซ็นทีฟนี้ได้

5. ในทุกรอบการจ่ายเงินโบนัสจากโปรโมชั่นคนขับ สมาชิกที่ยังมิได้ยื่นบัญชีธนาคาร โปรดยื่นภายใน 6 วันก่อนวันจ่ายเงิน หากท่านไม่ได้ยื่นตามกำหนดยอดโบนัสของท่านจะถูกโอนเป็นเครดิตรับงานค่ะ

6. หากพบความไม่โปร่งใสบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันที และขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำดังกล่าว

[GrabCar ขอนแก่น] โปรโมชั่นประจำสัปดาห์ 19 มิ.ย. - 25 มิ.ย. 60

การันตีรายได้ตามช่วงเวลา รับโบนัสสนามบินเหมือนเดิม! จนถึง 25 มิ.ย. นี้!

1. การันตีรายได้ตามเวลาที่กำหนด

2. โบนัสเงินสดเพิ่ม 30 บาททุกครั้งที่รับหรือส่งที่สนามบินขอนแก่น

 • รับหรือส่งในพื้นที่สนามบินขอนแก่น รับโบนัสเงินสดเพิ่ม 30 บาทต่อเที่ยว

3. ปรับราคาใหม่ ไฉไลกว่าเดิม เอาใจคนวิ่งไกล

 • ค่าโดยสารเริ่มต้น 30 บาท
 • กิโลเมตรที่ 0 - 10: ราคา 5บ. / กิโลเมตร
 • กิโลเมตรที่ 10 ขึ้นไป: ราคา 10บ. / กิโลเมตร
 • ค่าโดยสารขั้นต่ำ 40 บาท
 • ราคาค่าโดยสารจะเปลี่ยน ณ เวลา 00.00น. ของวันจันทร์เป็นต้นไป

โบนัสเงินสดตัวอย่างการคำนวนรายได้

เช่น อาทิตย์นี้ขับวันจันทร์ - พฤหัสช่วงเวลา 15.00น.-18.00น. ได้ทั้งหมด 25 เที่ยว และขับ 13.00น.-15.00น. ได้ทั้งหมด 10 เที่ยว สมมติว่ามีค่าโดยสารต่อรอบคงที่เป็นราคา 60 บาท และมีเที่ยวที่เป็นงานสนามบิน 10 เที่ยว

 • จะได้รับเงินค่าโดยสารทั้งหมด 60 บาท x 35 เที่ยว = 2,100
 • จะได้รับเงินจากการันตีรายได้ จันทร์ - พฤหัส เป็นจำนวน (120 บาท - 60 บาท) x 25 เที่ยว = 1,500 บาท
 • จะได้รับเงินจากการันตีรายได้ ศุกร์ - อาทิตย์ เป็นจำนวน (110 บาท - 60 บาท) x 10 เที่ยว = 500 บาท
 • จะได้เงินจากโบนัสงานสนามบิน 30 บาท X 10 เที่ยว = 300 บาท
 • รวมจะได้เงินทั้งหมด = 2,100 + 1,500 + 500 + 300 = 4,400 บาท

*** เพิ่มเติม: เงื่อนไข % การรับงาน และ % การยกเลิกงานดูได้ด้านล่าง ข้อ 3. ***

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

1. รับงานผ่านแอพฯแกร็บ ได้ทุกช่วงตั้งแต่เวลา 00.00น. วันที่ 19 มิ.ย. 60 – ถึงเวลา 23.59น. วันที่ 25 มิ.ย. 60

2. โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก GrabCar ขอนแก่นทุกคน

3. นับผู้โดยสารที่นั่งงานแรกงานเดียวที่จะเอามาคำนวณอินเซนทีฟ ไม่นับผู้โดยสารคนเดียวกันในรอบสัปดาห์ (ดังนั้นแนะนำให้วิ่งเผื่อไว้นิดนึงนะคะ เผื่อซ้ำแล้วเราจำไม่ได้)

4. คะแนนการรับงานต้องมากกว่า 70% และ การยกเลิกงานไม่เกิน 15% ถึงสามารถรับอินเซ็นทีฟนี้ได้

5. ในทุกรอบการจ่ายเงินโบนัสจากโปรโมชั่นคนขับ สมาชิกที่ยังมิได้ยื่นบัญชีธนาคาร โปรดยื่นภายใน 6 วันก่อนวันจ่ายเงิน หากท่านไม่ได้ยื่นตามกำหนดยอดโบนัสของท่านจะถูกโอนเป็นเครดิตรับงานค่ะ

6. หากพบความไม่โปร่งใสบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันที และขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำดังกล่าว

[GrabCar ขอนแก่น] โปรโมชั่นประจำสัปดาห์ 12 มิ.ย. - 18 มิ.ย. 60

การันตีรายได้ รับโบนัสเพิ่ม เหมือนเดิม! จนถึง 18 มิ.ย. นี้!

1. การันตีรายได้ตามเวลาที่กำหนด

2. โบนัสเงินสดเพิ่ม 30 บาททุกครั้งที่รับหรือส่งที่สนามบินขอนแก่น

 • รับหรือส่งในพื้นที่สนามบินขอนแก่น รับโบนัสเงินสดเพิ่ม 30 บาทต่อเที่ยว

โบนัสเงินสดตัวอย่างการคำนวนรายได้

เช่น อาทิตย์นี้ขับวันจันทร์ - พฤหัสช่วงเวลา 15.00น.-18.00น. ได้ทั้งหมด 25 เที่ยว และขับ 13.00น.-15.00น. ได้ทั้งหมด 10 เที่ยว สมมติว่ามีค่าโดยสารต่อรอบคงที่เป็นราคา 60 บาท และมีเที่ยวที่เป็นงานสนามบิน 10 เที่ยว

 • จะได้รับเงินค่าโดยสารทั้งหมด 60 บาท x 35 เที่ยว = 2,100
 • จะได้รับเงินจากการันตีรายได้ จันทร์ - พฤหัส เป็นจำนวน (140 บาท - 60 บาท) x 25 เที่ยว = 2,000 บาท
 • จะได้รับเงินจากการันตีรายได้ ศุกร์ - อาทิตย์ เป็นจำนวน (120 บาท - 60 บาท) x 10 เที่ยว = 600 บาท
 • จะได้เงินจากโบนัสงานสนามบิน 30 บาท X 10 เที่ยว = 300 บาท
 • รวมจะได้เงินทั้งหมด = 2,100 + 2,000 + 600 + 300 = 5,000 บาท

*** เพิ่มเติม: เงื่อนไข % การรับงาน และ % การยกเลิกงานดูได้ด้านล่าง ข้อ 3. ***

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

1. รับงานผ่านแอพฯแกร็บ ได้ทุกช่วงตั้งแต่เวลา 00.00น. วันที่ 12 มิ.ย. 60 – ถึงเวลา 23.59น. วันที่ 18 มิ.ย. 60

2. โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก GrabCar ขอนแก่นทุกคน

3. ไม่นับผู้โดยสารคนเดียวกันในรอบสัปดาห์ (ดังนั้นแนะนำให้วิ่งเผื่อไว้นิดนึงนะคะ เผื่อซ้ำแล้วเราจำไม่ได้)

4. คะแนนการรับงานต้องมากกว่า 70% และ การยกเลิกงานไม่เกิน 15% ถึงสามารถรับอินเซ็นทีฟนี้ได้

5. ในทุกรอบการจ่ายเงินโบนัสจากโปรโมชั่นคนขับ สมาชิกที่ยังมิได้ยื่นบัญชีธนาคาร โปรดยื่นภายใน 6 วันก่อนวันจ่ายเงิน หากท่านไม่ได้ยื่นตามกำหนดยอดโบนัสของท่านจะถูกโอนเป็นเครดิตรับงานค่ะ

6. หากพบความไม่โปร่งใสบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันที และขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำดังกล่าว

[GrabCar ขอนแก่น] โปรโมชั่นประจำสัปดาห์ 5 มิ.ย. - 11 มิ.ย. 60

การันตีรายได้ตามเวลาที่กำหนด รับโบนัสเพิ่มเหมือนเดิมที่สนามบิน จนถึง 11 มิ.ย. นี้!

1. การันตีรายได้ตามเวลาที่กำหนด

170605 GCKKC Incentive 1.JPG

2. โบนัสเงินสดเพิ่ม 30 บาททุกครั้งที่รับหรือส่งที่สนามบินขอนแก่น

 • รับหรือส่งในพื้นที่สนามบินขอนแก่น รับโบนัสเงินสดเพิ่ม 30 บาทต่อเที่ยว

โบนัสเงินสดตัวอย่างการคำนวนรายได้

เช่น อาทิตย์นี้ขับวันจันทร์ - พฤหัสช่วงเวลา 15.00น.-18.00น. ได้ทั้งหมด 25 เที่ยว และขับ 13.00น.-15.00น. ได้ทั้งหมด 10 เที่ยว สมมติว่ามีค่าโดยสารต่อรอบคงที่เป็นราคา 60 บาท และมีเที่ยวที่เป็นงานสนามบิน 10 เที่ยว

 • จะได้รับเงินค่าโดยสารทั้งหมด 60 บาท x 35 เที่ยว = 2,100
 • จะได้รับเงินจากการันตีรายได้ จันทร์ - พฤหัส เป็นจำนวน (140 บาท - 60 บาท) x 25 เที่ยว = 2,000 บาท
 • จะได้รับเงินจากการันตีรายได้ ศุกร์ - อาทิตย์ เป็นจำนวน (120 บาท - 60 บาท) x 10 เที่ยว = 600 บาท
 • จะได้เงินจากโบนัสงานสนามบิน 30 บาท X 10 เที่ยว = 300 บาท
 • รวมจะได้เงินทั้งหมด = 2,100 + 2,000 + 600 + 300 = 5,000 บาท

*** เพิ่มเติม: เงื่อนไข % การรับงาน และ % การยกเลิกงานดูได้ด้านล่าง ข้อ 3. ***

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

1. รับงานผ่านแอพฯแกร็บ ได้ทุกช่วงตั้งแต่เวลา 00.00น. วันที่ 5 มิ.ย. 60 – ถึงเวลา 23.59น. วันที่ 11 มิ.ย. 60

2. โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก GrabCar ขอนแก่นทุกคน

3. ไม่นับผู้โดยสารคนเดียวกันในรอบสัปดาห์ (ดังนั้นแนะนำให้วิ่งเผื่อไว้นิดนึงนะคะ เผื่อซ้ำแล้วเราจำไม่ได้)

4. คะแนนการรับงานต้องมากกว่า 70% และ การยกเลิกงานไม่เกิน 15% ถึงสามารถรับอินเซ็นทีฟนี้ได้

5. ในทุกรอบการจ่ายเงินโบนัสจากโปรโมชั่นคนขับ สมาชิกที่ยังมิได้ยื่นบัญชีธนาคาร โปรดยื่นภายใน 6 วันก่อนวันจ่ายเงิน หากท่านไม่ได้ยื่นตามกำหนดยอดโบนัสของท่านจะถูกโอนเป็นเครดิตรับงานค่ะ

6. หากพบความไม่โปร่งใสบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันที และขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำดังกล่าว

 

[GrabCar ขอนแก่น] โปรโมชั่นประจำสัปดาห์ 29 พ.ค. - 4 มิ.ย. 60

การันตีเหมือนเดิม รับโบนัสเพิ่มเหมือนเดิมที่สนามบิน จนถึง 4 มิ.ย. นี้!

1. การันตีรายได้

 • ทุกเที่ยวรับไปเลย 150 บาท / เที่ยว

2. โบนัสเงินสดเพิ่ม 30 บาททุกครั้งที่รับหรือส่งที่สนามบินขอนแก่น

 • รับหรือส่งในพื้นที่สนามบินขอนแก่น รับโบนัสเงินสดเพิ่ม 30 บาทต่อเที่ยว

โบนัสเงินสดตัวอย่างการคำนวนรายได้

เช่น อาทิตย์นี้ขับได้ทั้งหมด 25 เที่ยว สมมติว่ามีค่าโดยสารต่อรอบคงที่เป็นราคา 60 บาท และมีเที่ยวที่เป็นงานสนามบิน 10 เที่ยว

 • จะได้รับเงินค่าโดยสารทั้งหมด 60 บาท x 25 เที่ยว = 1,500
 • จะได้รับเงินจากการันตีรายได้เป็นจำนวน 90 บาท x 25 เที่ยว = 2,250 บาท
 • จะได้เงินจากโบนัสงานสนามบิน 30 บาท X 10 เที่ยว = 300 บาท
 • รวมจะได้เงินทั้งหมด 1,500 + 2,250 + 300 = 4,050 บาท

*** เพิ่มเติม: เงื่อนไข % การรับงาน และ % การยกเลิกงานดูได้ด้านล่าง ข้อ 3. ***

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

1. รับงานผ่านแอพฯแกร็บ ได้ทุกช่วงตั้งแต่เวลา 00.00น. วันที่ 29 พ.ค. 60 – ถึงเวลา 23.59น. วันที่ 4 มิ.ย. 60

2. โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก GrabCar ขอนแก่นทุกคน

3. ไม่นับผู้โดยสารคนเดียวกันในรอบสัปดาห์ (ดังนั้นแนะนำให้วิ่งเผื่อไว้นิดนึงนะคะ เผื่อซ้ำแล้วเราจำไม่ได้)

4. คะแนนการรับงานต้องมากกว่า 70% และ การยกเลิกงานไม่เกิน 15% ถึงสามารถรับอินเซ็นทีฟนี้ได้

5. ในทุกรอบการจ่ายเงินโบนัสจากโปรโมชั่นคนขับ สมาชิกที่ยังมิได้ยื่นบัญชีธนาคาร โปรดยื่นภายใน 6 วันก่อนวันจ่ายเงิน หากท่านไม่ได้ยื่นตามกำหนดยอดโบนัสของท่านจะถูกโอนเป็นเครดิตรับงานค่ะ

6. หากพบความไม่โปร่งใสบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันที และขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำดังกล่าว

[GrabCar ขอนแก่น] โปรโมชั่นประจำสัปดาห์ 22 พ.ค. - 28 พ.ค. 60

การันตีเหมือนเดิม! เพิ่มเติมรับเพิ่มที่สนามบิน!

1. การันตีรายได้

 • ทุกเที่ยวรับไปเลย 150 บาท / เที่ยว

2. โบนัสเงินสดเพิ่ม 30 บาททุกครั้งที่รับหรือส่งที่สนามบินขอนแก่น

 • รับหรือส่งในพื้นที่สนามบินขอนแก่น รับโบนัสเงินสดเพิ่ม 30 บาทต่อเที่ยว

โบนัสเงินสดตัวอย่างการคำนวนรายได้

เช่น อาทิตย์นี้ขับได้ทั้งหมด 25 เที่ยว สมมติว่ามีค่าโดยสารต่อรอบคงที่เป็นราคา 60 บาท และมีเที่ยวที่เป็นงานสนามบิน 10 เที่ยว

 • จะได้รับเงินค่าโดยสารทั้งหมด 60 บาท x 25 เที่ยว = 1,500
 • จะได้รับเงินจากการันตีรายได้เป็นจำนวน 90 บาท x 25 เที่ยว = 2,250 บาท
 • จะได้เงินจากโบนัสงานสนามบิน 30 บาท X 10 เที่ยว = 300 บาท
 • รวมจะได้เงินทั้งหมด 1,500 + 2,250 + 300 = 4,050 บาท

*** เพิ่มเติม: เงื่อนไข % การรับงาน และ % การยกเลิกงานดูได้ด้านล่าง ข้อ 3. ***

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

1. รับงานผ่านแอพฯแกร็บ ได้ทุกช่วงตั้งแต่เวลา 00.00น. วันที่ 22 พ.ค. 60 – ถึงเวลา 23.59น. วันที่ 28 พ.ค. 60

2. โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก GrabCar ขอนแก่นทุกคน

3. ไม่นับผู้โดยสารคนเดียวกันในรอบสัปดาห์ (ดังนั้นแนะนำให้วิ่งเผื่อไว้นิดนึงนะคะ เผื่อซ้ำแล้วเราจำไม่ได้)

4. คะแนนการรับงานต้องมากกว่า 70% และ การยกเลิกงานไม่เกิน 15% ถึงสามารถรับอินเซ็นทีฟนี้ได้

5. ในทุกรอบการจ่ายเงินโบนัสจากโปรโมชั่นคนขับ สมาชิกที่ยังมิได้ยื่นบัญชีธนาคาร โปรดยื่นภายใน 6 วันก่อนวันจ่ายเงิน หากท่านไม่ได้ยื่นตามกำหนดยอดโบนัสของท่านจะถูกโอนเป็นเครดิตรับงานค่ะ

6. หากพบความไม่โปร่งใสบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันที และขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำดังกล่าว

[GrabCar ขอนแก่น] โปรโมชั่นประจำสัปดาห์ 15 พ.ค. - 21 พ.ค. 60

การันตีทุกเที่ยว! รับโบนัสเงินสดฟรีๆสูงสุด 1,000 บาท

1. การันตีรายได้

 • ทุกเที่ยวรับไปเลย 150 บาท / เที่ยว

 • หากเป็นผู้โดยสารซ้ำในอาทิตย์นั้น จะไม่มีการันตีรายได้ให้สำหรับเที่ยวนั้นๆ

2. โบนัสเงินสด

 • ขับงานแรกภายใน 3 วันหลังสมัคร รับโบนัสรวม 200 บาท

 • ขับครบ 10 งาน ภายใน 3 วันหลังสมัคร รับโบนัสรวม 1000 บาท
  *เริ่มนับวันแรกวันจันทร์ที่ 15 พ.ค. 60

ตัวอย่างการคำนวนรายได้

เช่น เริ่มสมัครขับวันที่ 14 พ.ค. 60 อาทิตย์นี้ขับได้ทั้งหมด 25 เที่ยว สมมติว่ามีค่าโดยสารต่อรอบคงที่เป็นราคา 60 บาท

 • จะได้รับเงินค่าโดยสารทั้งหมด 60 บาท x 25 เที่ยว = 1,500
 • จะได้รับเงินจากการันตีรายได้เป็นจำนวน 90 บาท x 25 เที่ยว = 2,250 บาท
 • จะได้รับเงินจากโบนัสเงินสดอีก 1,000 บาท เนื่องจากว่าขับครบ เกิน 10 เที่ยว
 • รวมจะได้เงินทั้งหมด 1,500 + 2,250 + 1,000 = 4,750 บาท

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

1. รับงานผ่านแอพฯแกร็บ ได้ทุกช่วงตั้งแต่เวลา 00.00น. วันที่ 15 พ.ค. 60 – ถึงเวลา 23.59น. วันที่ 21 พ.ค. 60

2. โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก GrabCar ขอนแก่นทุกคน

3. ไม่นับผู้โดยสารคนเดียวกันในรอบสัปดาห์ (ดังนั้นแนะนำให้วิ่งเผื่อไว้นิดนึงนะคะ เผื่อซ้ำแล้วเราจำไม่ได้)

4. ไม่คิดคะแนนการรับงาน และ การยกเลิกงาน (อนาคตอาจมีการคิดได้)

5. ในทุกรอบการจ่ายเงินโบนัสจากโปรโมชั่นคนขับ สมาชิกที่ยังมิได้ยื่นบัญชีธนาคาร โปรดยื่นภายใน 6 วันก่อนวันจ่ายเงิน หากท่านไม่ได้ยื่นตามกำหนดยอดโบนัสของท่านจะถูกโอนเป็นเครดิตรับงานค่ะ

6. หากพบความไม่โปร่งใสบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันที และขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำดังกล่าว

 

[GrabCar ขอนแก่น] โปรโมชั่นแนะนำคนขับ ประจำเดือนพฤษภาคม

รับค่าแนะนำสูงสุดถึง 2,500 บาท ฉลองเปิดแกร็บคาร์เมืองขอนแก่น

คลิกเพื่อกรอกข้อมูลของคนขับที่ท่านต้องการแนะนำมา และ รายละเอียดของท่านเองที่ให้ข้อมูลลงทะบียนไว้กับแกร็บ

ผู้แนะนำ (ตัวเอง) จะได้รับ

 1. รับโบนัสเงินสด 200 บาท เมื่อเพื่อนของคุณรับงานแรก ภายใน 7 วัน หลังลงทะเบียนสำเร็จ
 2. รับโบนัสเงินสดเพิ่มเป็น 500 บาท เมื่อเพื่อนของคุณขับ ขับครบ 10 งาน ภายใน 7 วัน หลังลงทะเบียนสำเร็จ
 3. รับโบนัสเงินสดเพิ่มเป็น 1,000 บาท เมื่อเพื่อนของคุณ ขับครบ 25 งาน ภายใน 7 วัน หลังลงทะเบียนสำเร็จ
 4. รับโบนัสเงินสดเพิ่มเป็น 1,500 บาท เมื่อเพื่อนของคุณ ขับครบ 50 งาน ภายใน 7 วัน หลังลงทะเบียนสำเร็จ
 5. รับโบนัสเงินสดเพิ่มเป็น 2,500 บาท เมื่อเพื่อนของคุณ ขับครบ 75 งาน ภายใน 7 วัน หลังลงทะเบียนสำเร็จ

คนขับใหม่ทุกคน หรือ ผู้ถูกแนะนำ (เพื่อนของคุณ) จะได้รับ

 1. ฟรีเครดิตรับงาน 200 บาท ทันทีหลังสมัคร
 2. รับโบนัสเงินสด 200 บาท เมื่อเพื่อนของคุณขับรับงานเที่ยวแรก ภายใน 7 วัน หลังลงทะเบียนสำเร็จ
 3. รับโบนัสเงินสดเพิ่มเป็น 500 บาท เมื่อเพื่อนของคุณขับ 10 งาน ภายใน 7 วัน หลังลงทะเบียนสำเร็จ
 4. รับโบนัสเงินสดเพิ่มเป็น 1,000 บาท เมื่อเพื่อนของคุณ ขับครบ 25 งาน ภายใน 7 วัน หลังลงทะเบียนสำเร็จ
 5. รับโบนัสเงินสดเพิ่มเป็น 1,500 บาท เมื่อเพื่อนของคุณ ขับครบ 50 งาน ภายใน 7 วัน หลังลงทะเบียนสำเร็จ
 6. รับโบนัสเงินสดเพิ่มเป็น 2,500 บาท เมื่อเพื่อนของคุณ ขับครบ 75 งาน ภายใน 7 วัน หลังลงทะเบียนสำเร็จ

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • ผู้แนะนำ และ ผู้ถูกแนะนำ จะต้องเป็นสมาชิก GrabCar ขอนแก่นเท่านั้น
 • ผู้ถูกแนะนำ จะต้องยังไม่เคยเป็นสมาชิก GrabCar มาก่อน
 • โปรโมชั่นนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 - 31 พ.ค. 60 เท่านั้น
 • ค่าแนะนำทั้งหมดของผู้แนะนำจะถูกโอนเข้าตามรอบใน 2 สัปดาห์หลังจากที่สมาชิกใหม่ลงทะเบียนสำเร็จ
 • บริษัทจะทำการโอนเงินสดเข้าบัญชีตามรอบประจำสัปดาห์ และทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%