[GrabCar ภูเก็ต] เราได้ยินเสียงของคุณ แกร็บจ่ายเครดิตรับงานคืนให้ วันที่ 18 ก.ย. - 24 ก.ย. 60


ตามคำเรียกร้อง แกร็บคืนเครดิตรับงานให้คุณ!

โปรโมชั่นประจำวันที่ 18 ก.ย. - 24 ก.ย. 60

incen.PNG

เพียงขับครบตามรอบที่กำหนด และรักษาระดับคะแนนรับงานและยกเลิกงานตามที่กำหนด ก็ได้สิทธิ์รับเครดิตรับงานคืนสูงสุดถึง 50%


เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • มีคะแนนการรับงาน 70 - 100%
 • มีคะแนนยกเลิกงานน้อยกว่า 15%
 • โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก GrabCar และ GrabCar (7-seaters) ภูเก็ต เท่านั้น
 • บริษัทจะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินคนขับตามรอบประจำสัปดาห์ โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • หากพบความไม่โปร่งใส บริษัทขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันที
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

[GrabCar ภูเก็ต] เราได้ยินเสียงของคุณ แกร็บจ่ายเครดิตรับงานคืนให้ วันที่ 11 ก.ย. - 17 ก.ย. 60


ตามคำเรียกร้อง แกร็บคืนเครดิตรับงานให้คุณ!

โปรโมชั่นประจำวันที่ 11 ก.ย. - 17 ก.ย. 60

hkt.PNG

เพียงขับครบตามรอบที่กำหนด และรักษาระดับคะแนนรับงานและยกเลิกงานตามที่กำหนด ก็ได้สิทธิ์รับเครดิตรับงานคืนสูงสุดถึง 50%


เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • มีคะแนนการรับงาน 70 - 100%
 • มีคะแนนยกเลิกงานน้อยกว่า 15%
 • โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก GrabCar และ GrabCar (7-seaters) ภูเก็ต เท่านั้น
 • บริษัทจะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินคนขับตามรอบประจำสัปดาห์ โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • หากพบความไม่โปร่งใส บริษัทขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันที
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

[GrabCar ภูเก็ต] โบนัสจัดหนักจาก Grab ประจำวันที่ 21 ส.ค. - 3 ก.ย. 60


พิเศษยิ่งขึ้น! รับโบนัสสูงสุด 5,000 บาท ให้เวลาเก็บรอบไปเลยยาวๆ 2 สัปดาห์

โปรโมชั่นประจำวันที่ 21 ส.ค. - 3 ก.ย. 60

สัปดาห์นี้ รักษาระดับคะแนนรับงานของคุณให้เยอะๆเข้าไว้ เราอาจมีเซอร์ไพร์ส!

hkt.PNG

เพียงขับครบตามรอบที่กำหนด และรักษาระดับคะแนนรับงานและยกเลิกงานตามที่กำหนด ก็ได้สิทธิ์รับโบนัสสูงสุดถึง 5,000 บาท


เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • มีคะแนนการรับงาน 70 - 100%
 • มีคะแนนยกเลิกงานน้อยกว่า 15%
 • โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก GrabCar และ GrabCar (7-seaters) ภูเก็ต เท่านั้น
 • บริษัทจะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินคนขับตามรอบประจำสัปดาห์ โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • หากพบความไม่โปร่งใส บริษัทขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันที
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

[GrabCar ภูเก็ต] โปรจัดหนักจาก Grab ประจำวันที่ 7 ส.ค. -13 ส.ค. 60

โปรโมชั่นดีๆจาก Grab เพิ่มค่าโดยสารให้สูงสุด 8%!! ที่จะช่วยเพิ่มยอดรายได้ให้กับคนขับ GrabCar ภูเก็ตทุกคน

โปรโมชั่นประจำวันที่ 7 ส.ค. -13 ส.ค. 60

*ระบบจะทำการนับจากเวลาที่คนขับ "กดรับผู้โดยสาร" (Pick-up time)

ตัวอย่าง : พี่แกร็บทำการกดรับงานในเวลา 10:55 น. และกดรับผู้โดยสารในเวลา 11:01 น. ดังนั้นพี่แกร็บจะได้ค่าโดยสารเพิ่มอีก 5% (จากกล่องด้านล่ง)


ตัวอย่างการคำนวณอย่างละเอียด

ตัวอย่าง

 • จากตารางตัวอย่างสีฟ้าด้านบนคือรายละเอียดการกดรับผู้โดยสารของพี่แกร็บในช่วงระหว่างวันที่ 7 ส.ค. -13 ส.ค. 60 โดยตลอดทั้งสัปดาห์พี่แกร็บมีคะแนนการรับงาน 70.0% และคะแนนยกเลิกงานน้อยกว่า 15%
 • พี่แกร็บได้กดรับผู้โดยสารตอนเวลา 08.15 น. โดยได้รับค่าโดยสารสุทธิ 700 บ. ดังนั้นพี่แกร็บจะได้รับค่าโดยสารเพิ่ม 8% จากค่าโดยสารสุทธิ (จากกล่องเส้นประสีแดง) พี่แกร็บจะได้รับค่าโดยสารเพิ่ม 56 บ. (700*8% = 56) ซึ่งในตอนสุดท้ายพี่แกร็บจะได้รับค่าโดยสารรวมทั้งหมด 756 บ. ในรอบนั้น

 


เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • มีคะแนนการรับงาน 70 - 100%
 • มีคะแนนยกเลิกงานน้อยกว่า 15%
 • โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก GrabCar และ GrabCar (7-seaters) ภูเก็ต เท่านั้น
 • บริษัทจะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินคนขับตามรอบประจำสัปดาห์ โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • หากพบความไม่โปร่งใส บริษัทขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันที
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

[GrabCar ภูเก็ต] โปรจัดหนักจาก Grab ประจำวันที่ 31 ก.ค. - 6 ส.ค. 60

โปรโมชั่นดีๆจาก Grab เพิ่มค่าโดยสารให้สูงสุด 8%!! ที่จะช่วยเพิ่มยอดรายได้ให้กับคนขับ GrabCar ภูเก็ตทุกคน

โปรโมชั่นประจำวันที่ 31 ก.ค. - 6 ส.ค. 60

*ระบบจะทำการนับจากเวลาที่คนขับ "กดรับผู้โดยสาร" (Pick-up time)

ตัวอย่าง : พี่แกร็บทำการกดรับงานในเวลา 10:55 น. และกดรับผู้โดยสารในเวลา 11:01 น. ดังนั้นพี่แกร็บจะได้ค่าโดยสารเพิ่มอีก 5% (จากกล่องด้านล่ง)


ตัวอย่างการคำนวณอย่างละเอียด

ตัวอย่าง

 • จากตารางตัวอย่างสีฟ้าด้านบนคือรายละเอียดการกดรับผู้โดยสารของพี่แกร็บในช่วงระหว่างวันที่ 31 ก.ค. - 6 ส.ค. 60 โดยตลอดทั้งสัปดาห์พี่แกร็บมีคะแนนการรับงาน 70.0% และคะแนนยกเลิกงานน้อยกว่า 15%
 • พี่แกร็บได้กดรับผู้โดยสารตอนเวลา 08.15 น. โดยได้รับค่าโดยสารสุทธิ 700 บ. ดังนั้นพี่แกร็บจะได้รับค่าโดยสารเพิ่ม 8% จากค่าโดยสารสุทธิ (จากกล่องเส้นประสีแดง) พี่แกร็บจะได้รับค่าโดยสารเพิ่ม 56 บ. (700*8% = 56) ซึ่งในตอนสุดท้ายพี่แกร็บจะได้รับค่าโดยสารรวมทั้งหมด 756 บ. ในรอบนั้น

 


เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • มีคะแนนการรับงาน 60 - 100%
 • มีคะแนนยกเลิกงานน้อยกว่า 15%
 • โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก GrabCar ภูเก็ต เท่านั้น
 • บริษัทจะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินคนขับตามรอบประจำสัปดาห์ โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • หากพบความไม่โปร่งใส บริษัทขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันที
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

[GrabCar ภูเก็ต] โปรจัดหนักจาก Grab ประจำวันที่ 24 - 30 ก.ค. 60

โปรโมชั่นดีๆจาก Grab เพิ่มค่าโดยสารให้สูงสุด 10%!! ที่จะช่วยเพิ่มยอดรายได้ให้กับคนขับ GrabCar ภูเก็ตทุกคน

โปรโมชั่นประจำวันที่ 24 - 30 ก.ค. 60

*ระบบจะทำการนับจากเวลาที่คนขับ "กดรับผู้โดยสาร" (Pick-up time)

ตัวอย่าง : พี่แกร็บทำการกดรับงานในเวลา 10:55 น. และกดรับผู้โดยสารในเวลา 11:01 น. ดังนั้นพี่แกร็บจะได้ค่าโดยสารเพิ่มอีก 7% (จากกล่องเส้นประสีเหลือง)


ตัวอย่างการคำนวณอย่างละเอียด

ตัวอย่าง

 • จากตารางตัวอย่างสีฟ้าด้านบนคือรายละเอียดการกดรับผู้โดยสารของพี่แกร็บในช่วงระหว่างวันที่ 24 - 30 ก.ค. 60 โดยตลอดทั้งสัปดาห์พี่แกร็บมีคะแนนการรับงาน 70.0% และคะแนนยกเลิกงานน้อยกว่า 15%
 • พี่แกร็บได้กดรับผู้โดยสารตอนเวลา 08.15 น. โดยได้รับค่าโดยสารสุทธิ 700 บ. ดังนั้นพี่แกร็บจะได้รับค่าโดยสารเพิ่ม 10% จากค่าโดยสารสุทธิ (จากกล่องเส้นประสีแดง) พี่แกร็บจะได้รับค่าโดยสารเพิ่ม 70 บ. (700*10% = 70) ซึ่งในตอนสุดท้ายพี่แกร็บจะได้รับค่าโดยสารรวมทั้งหมด 770 บ. ในรอบนั้น

 


เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • มีคะแนนการรับงาน 60 - 100%
 • มีคะแนนยกเลิกงานน้อยกว่า 15%
 • โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก GrabCar ภูเก็ต เท่านั้น
 • บริษัทจะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินคนขับตามรอบประจำสัปดาห์ โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • หากพบความไม่โปร่งใส บริษัทขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันที
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

[GrabCar ภูเก็ต] โปรจัดหนักจาก Grab ประจำวันที่ 17 - 23 ก.ค. 60

โปรโมชั่นดีๆจาก Grab เพิ่มค่าโดยสารให้สูงสุด 10%!! ที่จะช่วยเพิ่มยอดรายได้ให้กับคนขับ GrabCar ภูเก็ตทุกคน

โปรโมชั่นประจำวันที่ 17 - 23 ก.ค. 60

*ระบบจะทำการนับจากเวลาที่คนขับ "กดรับผู้โดยสาร" (Pick-up time)

ตัวอย่าง : พี่แกร็บทำการกดรับงานในเวลา 10:55 น. และกดรับผู้โดยสารในเวลา 11:01 น. ดังนั้นพี่แกร็บจะได้ค่าโดยสารเพิ่มอีก 7% (จากกล่องเส้นประสีเหลือง)


ตัวอย่างการคำนวณอย่างละเอียด

ตัวอย่าง

 • จากตารางตัวอย่างสีฟ้าด้านบนคือรายละเอียดการกดรับผู้โดยสารของพี่แกร็บในช่วงระหว่างวันที่ 17 - 23 ก.ค. 60 โดยตลอดทั้งสัปดาห์พี่แกร็บมีคะแนนการรับงาน 70.0% และคะแนนยกเลิกงานน้อยกว่า 15%
 • พี่แกร็บได้กดรับผู้โดยสารตอนเวลา 08.15 น. โดยได้รับค่าโดยสารสุทธิ 700 บ. ดังนั้นพี่แกร็บจะได้รับค่าโดยสารเพิ่ม 10% จากค่าโดยสารสุทธิ (จากกล่องเส้นประสีแดง) พี่แกร็บจะได้รับค่าโดยสารเพิ่ม 70 บ. (700*10% = 70) ซึ่งในตอนสุดท้ายพี่แกร็บจะได้รับค่าโดยสารรวมทั้งหมด 770 บ. ในรอบนั้น

 


เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • มีคะแนนการรับงาน 60 - 100%
 • มีคะแนนยกเลิกงานน้อยกว่า 15%
 • โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก GrabCar ภูเก็ต เท่านั้น
 • บริษัทจะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินคนขับตามรอบประจำสัปดาห์ โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • หากพบความไม่โปร่งใส บริษัทขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันที
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

[GrabCar ภูเก็ต] โปรโมชั่นประจำวันที่ 10 - 16 ก.ค. 60

รับเครดิตรับงานคืนเพียงรับงานผ่านแอพแกร็บ!

ตัวอย่างการคำนวณอย่างละเอียด

 

พี่แกร็บขับทั้งหมด 8 เที่ยว ในวันที่ 10 - 16 ก.ค. 60 และตลอดทั้งสัปดาห์มีคะแนนการรับงาน 80.0% 

พี่แกร็บได้รับค่าโดยสารทั้งหมด 4,400 บาท และ แกร็บหักเครดิตรับงานไปทั้งหมด 880 บาท

ดังนั้น เนื่องจากพี่แกร็บมีคะแนนการรับงาน 80.0%

พี่แกร็บจะได้รับเครดิตรับงานคืน 50% เท่ากับ 440 บาท ในวันพุธที่ 19 ก.ค. 60 (เงินโอนเข้ากระเป๋าเงินตามรอบอินเซนทีฟ)

(หากพี่แกร็บมีคะแนนการรับงาน 79.9% พี่แกร็บจะได้รับเครดิตรับงานคืนเพียง 30% หรือ 264 บาท

หากพี่แกร็บเลือกรับงาน และ มีคะแนนการรับงาน 59.9% พี่แกร็บจะไม่ได้รับเครดิตรับงานคืน)

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • รับงานผ่านแอพฯแกร็บของระหว่างวันที่ 10 - 16 ก.ค. 60
 • โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก GrabCar ภูเก็ต เท่านั้น
 • บริษัทจะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินคนขับตามรอบประจำสัปดาห์ โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • หากพบความไม่โปร่งใส บริษัทขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันที
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

[Grab ภูเก็ต] โปรฯแนะนำสมาชิกใหม่ ก.ค. 60

ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัว Grab ภูเก็ตค่ะ

แนะนำเพื่อนมาขับ GrabTaxi (ป้ายเหลือง), GrabCar (ป้ายเขียว) และ GrabXL (รถตู้) รับค่าแนะนำคนละ 1,000 บาท !!!

ผู้แนะนำ (ตัวเอง) จะได้รับ

 1. โบนัสเงินสด 1,000 บาท เมื่อเพื่อนของคุณขับครบ 5 งาน ภายใน 7 วัน หลังลงทะเบียนสำเร็จ

ผู้ถูกแนะนำ (เพื่อนของคุณ) หรือ คนขับใหม่ จะได้รับ

 1. ฟรีเครดิตรับงาน 500 บาท ทันทีหลังสมัคร

 2. โบนัสเงินสด 1,000 บาท เมื่อขับครบ 5 งาน ภายใน 7 วัน หลังลงทะเบียนสำเร็จ (โอนเข้าบัญชีพร้อมอินเซ็นทีฟประจำสัปดาห์)

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • ผู้แนะนำ และ ผู้ถูกแนะนำ จะต้องเป็นสมาชิก GrabTaxi, GrabCar, GrabXL จังหวัดภูเก็ตเท่านั้น
 • ผู้ถูกแนะนำ (เพื่อนของคุณ) จะต้องยังไม่เคยเป็นสมาชิก Grab มาก่อน
 • โปรโมชั่นนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 - 30 ก.ค. 60 เท่านั้น
 • ผู้ถูกแนะนำต้องกรอกเลขประจำตัวประชาชนของผู้แนะนำในใบสมัครขับแกร็บต่างจังหวัดเพื่อรับสิทธิ์
 • ค่าแนะนำทั้งหมดของผู้แนะนำจะถูกโอนเข้าตามรอบภายใน 2 สัปดาห์หลังจากที่สมาชิกใหม่ลงทะเบียนสำเร็จ
 • บริษัทจะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินคนขับตามรอบประจำสัปดาห์ และทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

[GrabCar ภูเก็ต] โปรโมชั่นประจำวันที่ 3 - 9 ก.ค. 60

แค่รับงานหน้าแอพฯ รับเครดิตรับงานคืน!

ตัวอย่างการคำนวณอย่างละเอียด

 

พี่แกร็บขับทั้งหมด 8 เที่ยว ในวันที่ 3 - 9 ก.ค. 60 และตลอดทั้งสัปดาห์มีคะแนนการรับงาน 80.0% 

พี่แกร็บได้รับค่าโดยสารทั้งหมด 4,400 บาท และ แกร็บหักเครดิตรับงานไปทั้งหมด 880 บาท

ดังนั้น เนื่องจากพี่แกร็บมีคะแนนการรับงาน 80.0%

พี่แกร็บจะได้รับเครดิตรับงานคืน 50% เท่ากับ 440 บาท ในวันพุธที่ 12 ก.ค. 60 (เงินโอนเข้ากระเป๋าเงินตามรอบอินเซนทีฟ)

(หากพี่แกร็บมีคะแนนการรับงาน 79.9% พี่แกร็บจะได้รับเครดิตรับงานคืนเพียง 30% หรือ 264 บาท

หากพี่แกร็บเลือกรับงาน และ มีคะแนนการรับงาน 59.9% พี่แกร็บจะไม่ได้รับเครดิตรับงานคืน)

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • รับงานผ่านแอพฯแกร็บของระหว่างวันที่ 3 - 9 ก.ค. 60
 • โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก GrabCar ภูเก็ต เท่านั้น
 • บริษัทจะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินคนขับตามรอบประจำสัปดาห์ โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • หากพบความไม่โปร่งใส บริษัทขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันที
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

[GrabCar ภูเก็ต] โปรโมชั่นประจำวันที่ 26 มิ.ย. - 2 ก.ค. 60

คืนเครดิตรับงานให้ เพียงรับงานที่ขึ้นหน้าแอพฯ!

ตัวอย่างการคำนวณอย่างละเอียด

 

พี่แกร็บขับทั้งหมด 8 เที่ยว ในวันที่ 26 มิ.ย. - 2 ก.ค. 60 และตลอดทั้งสัปดาห์มีคะแนนการรับงาน 80.0% 

พี่แกร็บได้รับค่าโดยสารทั้งหมด 4,400 บาท และ แกร็บหักเครดิตรับงานไปทั้งหมด 880 บาท

ดังนั้น เนื่องจากพี่แกร็บมีคะแนนการรับงาน 80.0%

พี่แกร็บจะได้รับเครดิตรับงานคืน 50% เท่ากับ 440 บาท ในวันพุธที่ 5 ก.ค. 60 (เงินโอนเข้ากระเป๋าเงินตามรอบอินเซนทีฟ)

(หากพี่แกร็บมีคะแนนการรับงาน 79.9% พี่แกร็บจะได้รับเครดิตรับงานคืนเพียง 30% หรือ 264 บาท

หากพี่แกร็บเลือกรับงาน และ มีคะแนนการรับงาน 59.9% พี่แกร็บจะไม่ได้รับเครดิตรับงานคืน)

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • รับงานผ่านแอพฯแกร็บของระหว่างวันที่ 26 มิ.ย. - 2 ก.ค. 60
 • โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก GrabCar ภูเก็ต เท่านั้น
 • บริษัทจะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินคนขับตามรอบประจำสัปดาห์ โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • หากพบความไม่โปร่งใส บริษัทขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันที
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

[GrabCar ภูเก็ต] โปรโมชั่นประจำวันที่ 19 - 25 มิ.ย. 60

คะแนนการรับงานสูง เราคืนเครดิตรับงานให้!

ตัวอย่างการคำนวณอย่างละเอียด

 

พี่แกร็บขับทั้งหมด 8 เที่ยว ในวันที่ 19 - 25 มิ.ย. 60 และตลอดทั้งสัปดาห์มีคะแนนการรับงาน 80.0% 

พี่แกร็บได้รับค่าโดยสารทั้งหมด 4,400 บาท และ แกร็บหักเครดิตรับงานไปทั้งหมด 880 บาท

ดังนั้น เนื่องจากพี่แกร็บมีคะแนนการรับงาน 80.0%

พี่แกร็บจะได้รับเครดิตรับงานคืน 50% เท่ากับ 440 บาท ในวันพุธที่ 28 มิ.ย. 60 (เงินโอนเข้ากระเป๋าเงินตามรอบอินเซนทีฟ)

(หากพี่แกร็บมีคะแนนการรับงาน 79.9% พี่แกร็บจะได้รับเครดิตรับงานคืนเพียง 30% หรือ 264 บาท

หากพี่แกร็บเลือกรับงาน และ มีคะแนนการรับงาน 59.9% พี่แกร็บจะไม่ได้รับเครดิตรับงานคืน)

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • รับงานผ่านแอพฯแกร็บของระหว่างวันที่ 19 - 25 มิ.ย. 60
 • โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก GrabCar ภูเก็ต เท่านั้น
 • บริษัทจะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินคนขับตามรอบประจำสัปดาห์ โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • หากพบความไม่โปร่งใส บริษัทขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันที
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

[GrabCar ภูเก็ต] โปรโมชั่นประจำวันที่ 12 - 18 มิ.ย. 60

คืนเครดิตรับงานตลอดทั้งสัปดาห์ทั้งจำนวนเมื่อทำตามเงื่อนไข!

ตัวอย่างการคำนวณอย่างละเอียด

 

พี่แกร็บขับทั้งหมด 8 เที่ยว ในวันที่ 12 - 18 มิ.ย. 60 และตลอดทั้งสัปดาห์มีคะแนนการรับงาน 80.0% 

พี่แกร็บได้รับค่าโดยสารทั้งหมด 4,190 บาท และ แกร็บหักเครดิตรับงานไปทั้งหมด 838 บาท

ดังนั้น เนื่องจากพี่แกร็บมีคะแนนการรับงาน 80.0%

พี่แกร็บจะได้รับเครดิตรับงานคืนทั้ง 100% เท่ากับ 838 บาท ในวันพุธที่ 21 มิ.ย. 60 (เงินโอนเข้ากระเป๋าเงินตามรอบอินเซนทีฟ)

(หากพี่แกร็บมีคะแนนการรับงาน 79.9% พี่แกร็บจะได้รับเครดิตรับงานคืนเพียง 50% หรือ 419 บาท

หากพี่แกร็บเลือกรับงาน และ มีคะแนนการรับงาน 59.9% พี่แกร็บจะไม่ได้รับเครดิตรับงานคืน)

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • รับงานผ่านแอพฯแกร็บของระหว่างวันที่ 12 - 18 มิ.ย. 60
 • โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก GrabCar ภูเก็ต เท่านั้น
 • บริษัทจะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินคนขับตามรอบประจำสัปดาห์ โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • หากพบความไม่โปร่งใส บริษัทขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันที
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

[GrabCar ภูเก็ต] โปรโมชั่นประจำวันที่ 5 - 11 มิ.ย. 60

คะแนนการรับงานมากกว่า 80% รับเครดิตรับงานตลอดทั้งสัปดาห์คืน!

ตัวอย่างการคำนวณอย่างละเอียด

 

พี่แกร็บขับทั้งหมด 8 เที่ยว ในวันที่ 5 - 11 มิ.ย. 60 และตลอดทั้งสัปดาห์มีคะแนนการรับงาน 80.0% 

พี่แกร็บได้รับค่าโดยสารทั้งหมด 4,190 บาท และ แกร็บหักเครดิตรับงานไปทั้งหมด 838 บาท

ดังนั้น เนื่องจากพี่แกร็บมีคะแนนการรับงาน 80.0%

พี่แกร็บจะได้รับเครดิตรับงานคืนทั้ง 100% เท่ากับ 838 บาท ในวันพุธที่ 14 มิ.ย. 60 (เงินโอนเข้ากระเป๋าเงินตามรอบอินเซนทีฟ)

(หากพี่แกร็บมีคะแนนการรับงาน 79.9% พี่แกร็บจะได้รับเครดิตรับงานคืนเพียง 50% หรือ 419 บาท

หากพี่แกร็บเลือกรับงาน และ มีคะแนนการรับงาน 59.9% พี่แกร็บจะไม่ได้รับเครดิตรับงานคืน)

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • รับงานผ่านแอพฯแกร็บของระหว่างวันที่ 5 - 11 มิ.ย. 60
 • โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก GrabCar ภูเก็ต เท่านั้น
 • บริษัทจะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินคนขับตามรอบประจำสัปดาห์ โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • หากพบความไม่โปร่งใส บริษัทขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันที
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

[GrabCar ภูเก็ต] โปรโมชั่นประจำวันที่ 29 พ.ค. - 4 มิ.ย. 60

แกร็บใจดีคืนเครดิตรับงานให้ทั้งจำนวน เพียงมีคะแนนการรับงานมากกว่า 80%

ตัวอย่างการคำนวณอย่างละเอียด

 

พี่แกร็บขับทั้งหมด 8 เที่ยว ในวันที่ 29 พ.ค. - 4 มิ.ย. 60 และตลอดทั้งสัปดาห์มีคะแนนการรับงาน 80.0% 

พี่แกร็บได้รับค่าโดยสารทั้งหมด 4,190 บาท และ แกร็บหักเครดิตรับงานไปทั้งหมด 838 บาท

ดังนั้น เนื่องจากพี่แกร็บมีคะแนนการรับงาน 80.0%

พี่แกร็บจะได้รับเครดิตรับงานคืนทั้ง 100% เท่ากับ 838 บาท ในวันพุธที่ 7 มิ.ย. 60 (เงินโอนพร้อมรอบอินเซนทีฟ)

(หากพี่แกร็บมีคะแนนการรับงาน 79.9% พี่แกร็บจะได้รับเครดิตรับงานคืนเพียง 50% หรือ 419 บาท

หากพี่แกร็บเลือกรับงาน และ มีคะแนนการรับงาน 59.9% พี่แกร็บจะไม่ได้รับเครดิตรับงานคืน)

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • รับงานผ่านแอพฯแกร็บของระหว่างวันที่ 29 พ.ค. - 4 มิ.ย. 60
 • โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก GrabCar ภูเก็ต เท่านั้น
 • บริษัทจะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินคนขับตามรอบประจำสัปดาห์ โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • หากพบความไม่โปร่งใส บริษัทขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันที
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

[GrabCar ภูเก็ต] โปรฯแนะนำสมาชิกใหม่ มิ.ย. 60

ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัว Grab ภูเก็ตค่ะ

แนะนำเพื่อนมาขับ GrabTaxi (ป้ายเหลือง), GrabCar (ป้ายเขียว) และ GrabXL (รถตู้) รับค่าแนะนำคนละ 1,000 บาท !!!

ผู้แนะนำ (ตัวเอง) จะได้รับ

 1. โบนัสเงินสด 1,000 บาท เมื่อเพื่อนของคุณขับครบ 3 งาน ภายใน 7 วัน หลังลงทะเบียนสำเร็จ

ผู้ถูกแนะนำ (เพื่อนของคุณ) หรือ คนขับใหม่ จะได้รับ

 1. ฟรีเครดิตรับงาน 500 บาท ทันทีหลังสมัคร

 2. โบนัสเงินสด 1,000 บาท เมื่อขับครบ 3 งาน ภายใน 7 วัน หลังลงทะเบียนสำเร็จ (โอนเข้าบัญชีพร้อมอินเซ็นทีฟประจำสัปดาห์)

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • ผู้แนะนำ และ ผู้ถูกแนะนำ จะต้องเป็นสมาชิก GrabTaxi, GrabCar จังหวัดภูเก็ตเท่านั้น
 • ผู้ถูกแนะนำ (เพื่อนของคุณ) จะต้องยังไม่เคยเป็นสมาชิก Grab มาก่อน
 • โปรโมชั่นนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค. - มิ.ย. 60 เท่านั้น
 • ค่าแนะนำทั้งหมดของผู้แนะนำจะถูกโอนเข้าตามรอบภายใน 2 สัปดาห์หลังจากที่สมาชิกใหม่ลงทะเบียนสำเร็จ
 • บริษัทจะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินคนขับตามรอบประจำสัปดาห์ และทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

[GrabCar ภูเก็ต] โปรโมชั่นประจำวันที่ 22 - 28 พ.ค. 60

แกร็บใจดีคืนเครดิตรับงานให้ทั้งจำนวน เพียงมีคะแนนการรับงานมากกว่า 80%

 

ตัวอย่างการคำนวณอย่างละเอียด

พี่ขนุนขับทั้งหมด 8 เที่ยว ในวันที่ 22 - 28 พ.ค. 60 และตลอดทั้งสัปดาห์มีคะแนนการรับงาน 80.0% 

พี่ขนุนได้รับค่าโดยสารทั้งหมด 4,190 บาท และ แกร็บหักเครดิตรับงานไปทั้งหมด 838 บาท

ดังนั้น เนื่องจากพี่ขนุนมีคะแนนการรับงาน 80.0%

พี่ขนุนจะได้รับเครดิตรับงานคืนทั้ง 100% เท่ากับ 838 บาท ในวันพุธที่ 31 พ.ค. 60 (เงินโอนพร้อมรอบอินเซนทีฟ)

(หากพี่ขนุนมีคะแนนการรับงาน 79.9% พี่ขนุนจะได้รับเครดิตรับงานคืนเพียง 50% หรือ 419 บาท

หากพี่ขนุนเลือกรับงาน และ มีคะแนนการรับงาน 59.9% พี่ขนุนจะไม่ได้รับเครดิตรับงานคืน)

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • รับงานผ่านแอพฯแกร็บของระหว่างวันที่ 22 - 28 พ.ค. 60
 • โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก GrabCar ภูเก็ต เท่านั้น
 • บริษัทจะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินคนขับตามรอบประจำสัปดาห์ โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • หากพบความไม่โปร่งใส บริษัทขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันที
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

[GrabCar ภูเก็ต] โปรโมชั่นประจำวันที่ 15 - 21 พ.ค. 60

เพียงรักษาระดับคะแนนการรับงาน แกร็บคืนเครดิตรับงานทั้งจำนวน

 

ตัวอย่างการคำนวณอย่างละเอียด

พี่ลำไยขับทั้งหมด 8 เที่ยว ในวันที่ 15 - 21 พ.ค. 60 และตลอดทั้งสัปดาห์มีคะแนนการรับงาน 80.0% 

พี่ลำไยได้รับค่าโดยสารทั้งหมด 4,190 บาท และ แกร็บหักเครดิตรับงานไปทั้งหมด 838 บาท

ดังนั้น เนื่องจากพี่ลำไยมีคะแนนการรับงาน 80.0%

พี่ลำไยจะได้รับเครดิตรับงานคืนทั้ง 100% เท่ากับ 838 บาท ในวันพุธที่ 24 พ.ค. 60 (เงินโอนพร้อมรอบอินเซนทีฟ)

(หากพี่ลำไยมีคะแนนการรับงาน 79.9% พี่ลำไยจะได้รับเครดิตรับงานคืนเพียง 50% หรือ 419 บาท

หากพี่ลำไยเลือกรับงาน และ มีคะแนนการรับงาน 59.9% พี่ลำไยจะไม่ได้รับเครดิตรับงานคืน)

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • รับงานผ่านแอพฯแกร็บของระหว่างวันที่ 15 - 21 พ.ค. 60
 • โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก GrabCar ภูเก็ต เท่านั้น
 • หากพบความไม่โปร่งใส บริษัทขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันที
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

[GrabCar ภูเก็ต] โปรโมชั่นประจำวันที่ 8 - 14 พ.ค. 60

ต้อนรับระบบการรับงานแบบใหม่ แกร็บคืนเครดิตรับงานให้ทั้งหมด!

เพียงรักษาคะแนนการรับงานตามเงื่อนไข ก็รับเครดิตรับงานคืนเลยทั้งจำนวน

HKT GC w19.PNG

 

ตัวอย่างการคำนวณอย่างละเอียด

HKT GC w19-1.PNG

น้องมังคุดขับทั้งหมด 8 เที่ยว ในวันที่ 8 - 14 พ.ค. 60 และตลอดทั้งสัปดาห์มีคะแนนการรับงาน 80.0% 

น้องมังคุดได้รับค่าโดยสารทั้งหมด 4,190 บาท และ แกร็บหักเครดิตรับงานไปทั้งหมด 838 บาท

ดังนั้น เนื่องจากน้องมังคุดมีคะแนนการรับงาน 80.0%

น้องมังคุดจะได้รับเครดิตรับงานคืนทั้ง 100% เท่ากับ 838 บาท ในวันศุกร์ที่ 19 พ.ค. 60 (เงินโอนพร้อมรอบอินเซนทีฟ)

(หากน้องมังคุดมีคะแนนการรับงาน 79.9% น้องมังคุดจะได้รับเครดิตรับงานคืนเพียง 50% หรือ 419 บาท

หากน้องมังคุดเลือกรับงาน และ มีคะแนนการรับงาน 59.9% น้องมังคุดจะไม่ได้รับเครดิตรับงานคืน)

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • รับงานผ่านแอพฯแกร็บของระหว่างวันที่ 8 - 14 พ.ค. 60
 • โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก GrabCar ภูเก็ต เท่านั้น
 • ในทุกรอบการจ่ายเงินโบนัสจากโปรโมชั่นคนขับ สมาชิกที่ยังไม่ได้ยื่นบัญชีธนาคาร โปรดยื่นภายใน 6 วันก่อนวันจ่ายเงิน (หากท่านไม่ได้ยื่นตามกำหนด ยอดโบนัสของท่านจะถูกโอนเป็นเครดิตรับงาน)
 • หากพบความไม่โปร่งใส บริษัทขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันที
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด