[GrabXL ภูเก็ต] เปลี่ยนระบบการรับงาน

ระบบการรับงานแบบ Assignment

เริ่มรับงาน GrabXL แบบเดียวกับ GrabCar ใช้ง่าย หายห่วง !

เห็นงานก่อนใครด้วยระบบการรับงานแบบ Assignment โดยระบบจะจ่ายงานให้กับคนขับที่อยู่ใกล้ที่สุด"เพียงคนเดียว" แค่กดรับงาน งานนั้นจะเป็นของคุณทันที ไม่ต้องแย่งกับใคร ทั้งยังช่วยเพิ่มความพึงพอใจให้ผู้โดยสาร เนื่องจากได้รถคันที่อยู่ใกล้ที่สุดภายในเวลาอันรวดเร็ว


หน้าจอหลักของแอปฯ คนขับแบบใหม่

 
main screen
 

A : แถบเมนูคนขับ
(คลิกที่นี่เพื่อศึกษาแถบเมนูคนขับอย่างละเอียด)

B : เครดิตรับงาน 
จำนวนเครดิตรับงานคงเหลือในกระเป๋าเครดิต โดยสมาชิกจำเป็นต้องมีเครดิตรับงานเพื่อที่จะเห็นงานจากผู้โดยสาร

C : ประเภทการให้บริการ 
เลื่อนซ้ายขวาเพื่อเลือกประเภทการให้บริการ (หากมีมากกว่า 1 บริการ)

D : คะแนนการรับงาน
อัตราการรับงานของสมาชิกในแต่ละสัปดาห์ คะแนนจะเริ่มจาก 0% ทุกวันจันทร์ โดยสมาชิกจะต้องรักษาระดับคะแนนให้ได้ตามเงื่อนไขการรับอินเซนทีฟ

E : คะแนนดาว (เรทติ้ง)
คะแนนเฉลี่ยที่ผู้โดยสารแสดงความพึงพอใจในการให้บริการของสมาชิก สมาชิกต้องรักษาระดับคะแนนให้สูงกว่า 4.5 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน (ประกาศ ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561)

F : คะแนนการยกเลิกงาน
อัตราการยกเลิกงานของสมาชิก ควรยกเลิกเมื่อจำเป็น และรักษาคะแนนให้มีค่าต่ำที่สุด


หน้าจอใบงานแสดงผลเมื่อมีงานเข้า

 
โปรดสังเกตว่าหน้าจอจะมีปุ่ม "รับงาน" (สีเขียว) เพียงปุ่มเดียวเท่านั้น หมายความว่า พี่คนขับควรจะ เปิดระบบออนไลน์เฉพาะในเวลาที่พร้อมรับงานเท่านั้น  เนื่องจากไม่มีปุ่ม "ปฎิเสธ" (สีแดง) ให้เลือกอีกต่อไป

โปรดสังเกตว่าหน้าจอจะมีปุ่ม "รับงาน" (สีเขียว) เพียงปุ่มเดียวเท่านั้น หมายความว่า พี่คนขับควรจะเปิดระบบออนไลน์เฉพาะในเวลาที่พร้อมรับงานเท่านั้น เนื่องจากไม่มีปุ่ม "ปฎิเสธ" (สีแดง) ให้เลือกอีกต่อไป

 
หากพร้อมรับงานแล้ว อย่าลืมกดปุ่มปลดล็อคเพื่อกลับมาออนไลน์รับผู้โดยสารกันนะคะ

หากพร้อมรับงานแล้ว อย่าลืมกดปุ่มปลดล็อคเพื่อกลับมาออนไลน์รับผู้โดยสารกันนะคะ


คะแนนการรับงาน (เลขตัวซ้าย)

คะแนนการรับงาน คือ อัตราการรับงานของพี่คนขับ ซึ่งคำนวณจาก “คนขับกดขอรับงานกี่เปอร์เซ็นต์จากจำนวนงานทั้งหมดที่ระบบจ่ายไปให้”

 

วิธีคำนวณคะแนนการรับงาน

“จำนวนงานที่คนขับกดขอรับทั้งหมด หารด้วย จำนวนงานทั้งหมดที่แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ”

 

หมายเหตุ :

จำนวนงานที่แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ นับจากงานทั้งหมดที่ปรากฎบนหน้าจอของพี่คนขับ ทั้งงานปกติและงานจองล่วงหน้า (งานที่กดขอรับงาน+งานที่ยกเลิก+งานที่กำลังรับส่ง+งานที่ไม่ได้รับ)

จำนวนงานที่กดขอรับงาน นับจากจำนวนงานที่พี่ขอเป็นผู้รับผิดชอบรับส่งผดส. ทั้งงานปกติและงานจองล่วงหน้า (งานที่กดขอรับงาน+งานที่ยกเลิก+งานที่กำลังรับส่ง)

จำนวนงานที่ไม่ได้รับ นับจากจำนวนงานที่พี่เพิกเฉย (งานที่โชว์ขึ้นมาบนหน้าจอแล้วนับถอยหลังจนเหลือ 0 และ ไม่กดขอรับงานทั้งหมด)

**คะแนนการรับงาน จะถูก reset (เริ่มนับใหม่) ทุกวันจันทร์ เวลาเที่ยงคืน (00:00)
 

ตัวอย่างการคำนวณคะแนนการรับงาน

1. นาย ก เห็นงานทั้งหมด 10 ครั้ง กดขอรับงาน 8 ครั้ง คะแนนการรับงานของ นาย ก จะเท่ากับ 80% จาก [(8/10) x 100]

2. นาย ข เห็นงานทั้งหมด 20 ครั้ง กดขอรับงาน 10 ครั้ง คะแนนการรับงานของ นาย ข จะเท่ากับ 50% จาก [(10/20) x 100]

 

คะแนนการรับงานมีความสำคัญอย่างไร?

คะแนนการรับงานอาจส่งผลต่อการให้ หรือ คิดคำนวณโปรโมชันของคนขับ ดังนั้น พยายามรักษาคะแนนการรับงานให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่เสมอนะคะ

 

วิธีการรักษาระดับคะแนนการรับงาน

  1. พยายามกดรับงานทุกงานที่ปรากฎขึ้นบนหน้าจอ

  2. ถ้ามีผู้โดยสารอยู่แล้ว หรือไม่สะดวกในการรับงาน ให้ทำการออฟไลน์แอปคนขับไว้ เพื่อที่งานจะได้ไม่ถูกจ่ายเข้ามา และกลับมาออนไลน์อีกครั้งหลังจากจบงานส่วนตัว


 

การรับงานในระบบใหม่ (Assignment) สำหรับ GrabXL จะเริ่มมีผลตั้งแต่ วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:00 น. เป็นต้นไปค่ะ