[GrabCar ภูเก็ต] เราได้ยินเสียงของคุณ แกร็บจ่ายเครดิตรับงานคืนให้ วันที่ 11 ก.ย. - 17 ก.ย. 60


ตามคำเรียกร้อง แกร็บคืนเครดิตรับงานให้คุณ!

โปรโมชั่นประจำวันที่ 11 ก.ย. - 17 ก.ย. 60

hkt.PNG

เพียงขับครบตามรอบที่กำหนด และรักษาระดับคะแนนรับงานและยกเลิกงานตามที่กำหนด ก็ได้สิทธิ์รับเครดิตรับงานคืนสูงสุดถึง 50%


เงื่อนไขการรับสิทธิ์

  • มีคะแนนการรับงาน 70 - 100%
  • มีคะแนนยกเลิกงานน้อยกว่า 15%
  • โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก GrabCar และ GrabCar (7-seaters) ภูเก็ต เท่านั้น
  • บริษัทจะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินคนขับตามรอบประจำสัปดาห์ โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  • หากพบความไม่โปร่งใส บริษัทขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันที
  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด