[GrabCar ภูเก็ต] โปรจัดหนักจาก Grab ประจำวันที่ 7 ส.ค. -13 ส.ค. 60

โปรโมชั่นดีๆจาก Grab เพิ่มค่าโดยสารให้สูงสุด 8%!! ที่จะช่วยเพิ่มยอดรายได้ให้กับคนขับ GrabCar ภูเก็ตทุกคน

โปรโมชั่นประจำวันที่ 7 ส.ค. -13 ส.ค. 60

*ระบบจะทำการนับจากเวลาที่คนขับ "กดรับผู้โดยสาร" (Pick-up time)

ตัวอย่าง : พี่แกร็บทำการกดรับงานในเวลา 10:55 น. และกดรับผู้โดยสารในเวลา 11:01 น. ดังนั้นพี่แกร็บจะได้ค่าโดยสารเพิ่มอีก 5% (จากกล่องด้านล่ง)


ตัวอย่างการคำนวณอย่างละเอียด

ตัวอย่าง

  • จากตารางตัวอย่างสีฟ้าด้านบนคือรายละเอียดการกดรับผู้โดยสารของพี่แกร็บในช่วงระหว่างวันที่ 7 ส.ค. -13 ส.ค. 60 โดยตลอดทั้งสัปดาห์พี่แกร็บมีคะแนนการรับงาน 70.0% และคะแนนยกเลิกงานน้อยกว่า 15%
  • พี่แกร็บได้กดรับผู้โดยสารตอนเวลา 08.15 น. โดยได้รับค่าโดยสารสุทธิ 700 บ. ดังนั้นพี่แกร็บจะได้รับค่าโดยสารเพิ่ม 8% จากค่าโดยสารสุทธิ (จากกล่องเส้นประสีแดง) พี่แกร็บจะได้รับค่าโดยสารเพิ่ม 56 บ. (700*8% = 56) ซึ่งในตอนสุดท้ายพี่แกร็บจะได้รับค่าโดยสารรวมทั้งหมด 756 บ. ในรอบนั้น

 


เงื่อนไขการรับสิทธิ์

  • มีคะแนนการรับงาน 70 - 100%
  • มีคะแนนยกเลิกงานน้อยกว่า 15%
  • โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก GrabCar และ GrabCar (7-seaters) ภูเก็ต เท่านั้น
  • บริษัทจะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินคนขับตามรอบประจำสัปดาห์ โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  • หากพบความไม่โปร่งใส บริษัทขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันที
  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด