[GrabCar ภูเก็ต] โปรโมชั่นประจำวันที่ 8 - 14 พ.ค. 60

ต้อนรับระบบการรับงานแบบใหม่ แกร็บคืนเครดิตรับงานให้ทั้งหมด!

เพียงรักษาคะแนนการรับงานตามเงื่อนไข ก็รับเครดิตรับงานคืนเลยทั้งจำนวน

HKT GC w19.PNG

 

ตัวอย่างการคำนวณอย่างละเอียด

HKT GC w19-1.PNG

น้องมังคุดขับทั้งหมด 8 เที่ยว ในวันที่ 8 - 14 พ.ค. 60 และตลอดทั้งสัปดาห์มีคะแนนการรับงาน 80.0% 

น้องมังคุดได้รับค่าโดยสารทั้งหมด 4,190 บาท และ แกร็บหักเครดิตรับงานไปทั้งหมด 838 บาท

ดังนั้น เนื่องจากน้องมังคุดมีคะแนนการรับงาน 80.0%

น้องมังคุดจะได้รับเครดิตรับงานคืนทั้ง 100% เท่ากับ 838 บาท ในวันศุกร์ที่ 19 พ.ค. 60 (เงินโอนพร้อมรอบอินเซนทีฟ)

(หากน้องมังคุดมีคะแนนการรับงาน 79.9% น้องมังคุดจะได้รับเครดิตรับงานคืนเพียง 50% หรือ 419 บาท

หากน้องมังคุดเลือกรับงาน และ มีคะแนนการรับงาน 59.9% น้องมังคุดจะไม่ได้รับเครดิตรับงานคืน)

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

  • รับงานผ่านแอพฯแกร็บของระหว่างวันที่ 8 - 14 พ.ค. 60
  • โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก GrabCar ภูเก็ต เท่านั้น
  • ในทุกรอบการจ่ายเงินโบนัสจากโปรโมชั่นคนขับ สมาชิกที่ยังไม่ได้ยื่นบัญชีธนาคาร โปรดยื่นภายใน 6 วันก่อนวันจ่ายเงิน (หากท่านไม่ได้ยื่นตามกำหนด ยอดโบนัสของท่านจะถูกโอนเป็นเครดิตรับงาน)
  • หากพบความไม่โปร่งใส บริษัทขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันที
  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด