[GrabCar ภูเก็ต] โปรโมชั่นประจำวันที่ 15 - 21 พ.ค. 60

เพียงรักษาระดับคะแนนการรับงาน แกร็บคืนเครดิตรับงานทั้งจำนวน

 

ตัวอย่างการคำนวณอย่างละเอียด

พี่ลำไยขับทั้งหมด 8 เที่ยว ในวันที่ 15 - 21 พ.ค. 60 และตลอดทั้งสัปดาห์มีคะแนนการรับงาน 80.0% 

พี่ลำไยได้รับค่าโดยสารทั้งหมด 4,190 บาท และ แกร็บหักเครดิตรับงานไปทั้งหมด 838 บาท

ดังนั้น เนื่องจากพี่ลำไยมีคะแนนการรับงาน 80.0%

พี่ลำไยจะได้รับเครดิตรับงานคืนทั้ง 100% เท่ากับ 838 บาท ในวันพุธที่ 24 พ.ค. 60 (เงินโอนพร้อมรอบอินเซนทีฟ)

(หากพี่ลำไยมีคะแนนการรับงาน 79.9% พี่ลำไยจะได้รับเครดิตรับงานคืนเพียง 50% หรือ 419 บาท

หากพี่ลำไยเลือกรับงาน และ มีคะแนนการรับงาน 59.9% พี่ลำไยจะไม่ได้รับเครดิตรับงานคืน)

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

  • รับงานผ่านแอพฯแกร็บของระหว่างวันที่ 15 - 21 พ.ค. 60
  • โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก GrabCar ภูเก็ต เท่านั้น
  • หากพบความไม่โปร่งใส บริษัทขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันที
  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด