[GrabCar เชียงใหม่] โปรโมชั่นประจำวันที่ 5 ธ.ค. 60

วันพ่อปีนี้ (5 ธ.ค.) แกร็บแจกความสุข การันตีโบนัสต่อรอบ

ขับได้เท่าไหร่ก็ได้รับเงินโบนัสเพิ่ม !!! ยิ่งขับมากยิ่งได้รับเงินโบนัสพิเศษมาก

 


โปรโมชั่นเฉพาะวันที่ 5 ธันวาคม 2560

 
CNX วันพ่อ.png
 

ตัวอย่างการคำนวณ

 • พี่สุชาติขับได้ 15 รอบ และมีคะแนนรับงาน 90% ยกเลิกงาน 5%
 • พี่สุชาติจะได้รับโบนัส ดังนี้
  • สำหรับ รอบที่ 6-10 = 125 บาท
  • สำหรับ รอบที่ 11-15 = 175 บาท
  • รวมโบนัส 300 บาท

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก GrabCar และ GrabCar+ ( Premium ) เชียงใหม่ เท่านั้น
 • แกร็บนับทุกงานที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ให้บริการของจังหวัดเชียงใหม่
 • คะแนนการรับงานมากกว่า 85% และ คะแนนการยกเลิกงานน้อยกว่า 10%
 • บริษัทฯจะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินคนขับตามรอบประจำสัปดาห์ โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% 
 • แกร็บมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมเข้าข่ายการฉ้อโกงหรือผิดกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยหากพบความไม่โปร่งใส บริษัทฯขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันทีในทุกกรณี
 • เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ศึกษาเพิ่มเติม คลิกที่นี่