[GrabCar เชียงใหม่] โปรโมชั่นประจำวันที่ 3 - 9 ก.ค. 60

ค่าโดยสารก็มี การันตีก็ดีมาก!

จำนวนเงินที่แสดงเป็นยอดการันตีรายได้รวมต่อวัน ไม่ใช่ เงินโบนัส

จำนวนเงินที่แสดงเป็นยอดการันตีรายได้รวมต่อวัน ไม่ใช่ เงินโบนัส

 

ตัวอย่างการคำนวณอย่างละเอียด

GCCNXW23ex.png

พีแกร็บ วิ่งทั้งหมด “13 เที่ยว” และ ตลอดทั้งสัปดาห์มีคะแนนการรับงาน 88% คะแนนการยกเลิกงานจากคนขับ 8%

โดยวิ่งวันจันทร์ทั้งหมด 3 เที่ยว จึงได้รับการันตีรายได้รวมต่อวัน วันละ 300 บาท

วิ่งวันอังคารทั้งหมด 2 เที่ยว จึงได้รับเฉพาะค่าโดยสารจำนวน 124 บาท

วิ่งวันพุธทั้งหมด 3 เที่ยว ค่าโดยสารรวมมากกว่าการันตีรายได้ต่อวัน จึงได้รับเฉพาะค่าโดยสารทั้งหมด 517 บาท

วิ่งวันศุกร์ทั้งหมด 5 เที่ยว จึงได้รับการันตีรายได้รวมต่อวัน วันละ 550 บาท

ทั้งนี้ ตลอดทั้งสัปดาห์ พี่แกร็บจะได้รับรายได้ทั้งหมด 1,491 บาท

แบ่งเป็นค่าโดยสารจำนวน 1,015 บาท และ เนื่องจากมีคะแนนการรับงาน 85% ขึ้นไป + คะแนนการยกเลิกงานน้อยกว่า 10%

จึงได้รับสิทธิ์การันตีรายได้จำนวน 476 บาท โอนเข้ากระเป๋าเงินในวันพุธที่ 12 ก.ค. 60

โดยรายได้สุทธิที่ได้รับประจำสัปดาห์จากแกร็บจำนวน 476 บาท แกร็บไม่หักค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มเติม

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

  • รับงานผ่านแอพฯแกร็บของระหว่างวันที่ 3 - 9 ก.ค. 60
  • โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก GrabCar เชียงใหม่ เท่านั้น
  • ไม่นับผู้โดยสารซ้ำภายในสัปดาห์เดียวกัน (เที่ยวที่สองเป็นต้นไปจากผู้โดยสารคนนั้นๆ จะไม่ได้รับเงินอินเซ็นทีฟ)
  • คะแนนการรับงาน 85% ขึ้นไป และ คะแนนการยกเลิกงานน้อยกว่า 10%
  • จำนวนเที่ยวจากการขับ GrabCar+ (Premium) ไม่นับรวมกับโปรโมชั่นนี้ (โดยจะได้รับการันตีเที่ยวละ 250 บาท)
  • บริษัทจะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินคนขับตามรอบประจำสัปดาห์ โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  • หากพบความไม่โปร่งใส บริษัทขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันที
  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 

สำหรับ GrabCar+ ( Premium )

“การันตีทุกเที่ยว เที่ยวละ 250 บาท"

ไม่คิดคะแนนการรับงาน และ คะแนนการยกเลิกงาน