[GrabCar เชียงใหม่] โปรโมชั่นประจำวันที่ 8 - 14 พ.ค. 60

การันตีรายได้ต่อวันสูงสุดวันละ 4,000 บาท!!!

จำนวนเงินที่แสดงเป็นยอดการันตีรายได้รวมต่อวัน ไม่ใช่ เงินโบนัส

จำนวนเงินที่แสดงเป็นยอดการันตีรายได้รวมต่อวัน ไม่ใช่ เงินโบนัส

 

ตัวอย่างการคำนวณอย่างละเอียด

น้องนัทตี้ วิ่งทั้งหมด “8 เที่ยว” และ ตลอดทั้งสัปดาห์มีคะแนนการรับงาน 85% คะแนนการยกเลิกงานจากคนขับ 10%

โดยวิ่งวันจันทร์ทั้งหมด 3 เที่ยว จึงได้รับการันตีรายได้รวมต่อวัน วันละ 400 บาท

วิ่งวันศุกร์ทั้งหมด 2 เที่ยว จึงได้รับเฉพาะค่าโดยสารจำนวน 150 บาท

วิ่งวันเสาร์ทั้งหมด 3 เที่ยว จึงได้รับการันตีรายได้รวมต่อวัน วันละ 400 บาท

ทั้งนี้ ตลอดทั้งสัปดาห์ น้องนัทตี้จะได้รับรายได้ทั้งหมด 950 บาท

แบ่งเป็นค่าโดยสารจำนวน 500 บาท และ เนื่องจากมีคะแนนการรับงาน 80% ขึ้นไป + คะแนนการยกเลิกงานน้อยกว่า 15%

จึงได้รับสิทธิ์การันตีรายได้จำนวน 450 บาท ในวันศุกร์ที่ 19 พ.ค. 60

โดยรายได้สุทธิที่ได้รับจากการันตีประจำสัปดาห์จำนวน 450 บาท แกร็บไม่หักค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มเติม


 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

  • รับงานผ่านแอพฯแกร็บของระหว่างวันที่ 8 - 14 พ.ค. 60
  • โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก GrabCar เชียงใหม่ เท่านั้น
  • รับผู้โดยสารคนเดิม นับรอบสูงสุด 2 เที่ยวต่อสัปดาห์
  • คะแนนการรับงาน 80% ขึ้นไป และ คะแนนการยกเลิกงานน้อยกว่า 15%
  • จำนวนเที่ยวจากการขับ GrabCar+ (Premium) ไม่นับรวมกับโปรโมชั่นนี้ (โดยจะได้รับการันตีเที่ยวละ 300 บาท)
  • ในทุกรอบการจ่ายเงินโบนัสจากโปรโมชั่นคนขับ สมาชิกที่ยังไม่ได้ยื่นบัญชีธนาคาร โปรดยื่นภายใน 6 วันก่อนวันจ่ายเงิน (หากท่านไม่ได้ยื่นตามกำหนด ยอดโบนัสของท่านจะถูกโอนเป็นเครดิตรับงาน)
  • หากพบความไม่โปร่งใส บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันที และขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว
  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 

สำหรับ GrabCar+ ( Premium )

“การันตีทุกเที่ยว เที่ยวละ 300 บาท"

ไม่คิดคะแนนการรับงาน และ คะแนนการยกเลิกงาน