[GrabCar เชียงใหม่] โปรโมชั่นประจำวันที่ 22 - 28 พ.ค. 60

การันตีดีเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือโบนัสช่วงเช้า!

จำนวนเงินที่แสดงเป็นยอดการันตีรายได้รวมต่อวัน ไม่ใช่ เงินโบนัส

จำนวนเงินที่แสดงเป็นยอดการันตีรายได้รวมต่อวัน ไม่ใช่ เงินโบนัส

พิเศษ! แกร็บจัดให้กับโบนัสช่วงเช้า
เพียงขับกับแกร็บวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ 6:00-10:00น.
รับอินเซนทีฟเพิ่มสูงสุดวันละ 500 บาท
(เพิ่มจากการันตีรายได้ต่อวัน)

จำนวนเงินที่แสดงเป็นเงินโบนัสอินเซนทีฟ (เพิ่มจากการันตีรายได้ต่อวัน)

จำนวนเงินที่แสดงเป็นเงินโบนัสอินเซนทีฟ (เพิ่มจากการันตีรายได้ต่อวัน)

 

ตัวอย่างการคำนวณอย่างละเอียด

รายได้รวม คิดจาก การันตีรายได้ต่อวัน + โบนัสอินเซนทีฟช่วงเช้า

รายได้รวม คิดจาก การันตีรายได้ต่อวัน + โบนัสอินเซนทีฟช่วงเช้า

พี่แฟ วิ่งทั้งหมด “13 เที่ยว” และ ตลอดทั้งสัปดาห์มีคะแนนการรับงาน 85% คะแนนการยกเลิกงานจากคนขับ 10%

โดยวิ่งวันจันทร์ทั้งหมด 3 เที่ยว (ช่วงเช้า 3 เที่ยว) จึงได้รับการันตีรายได้รวมต่อวัน วันละ 350 บาท และโบนัสอินเซนทีฟช่วงเช้า 100 บาท

วิ่งวันพุธทั้งหมด 2 เที่ยว (ช่วงเช้า 1 เที่ยว) จึงได้รับเฉพาะค่าโดยสารจำนวน 111 บาท

วิ่งวันพฤหัสบดีทั้งหมด 3 เที่ยว (ไม่มีช่วงเช้า) ค่าโดยสารรวมมากกว่าการันตีรายได้ต่อวัน จึงได้รับเฉพาะค่าโดยสารทั้งหมด 502 บาท

วิ่งวันศุกร์ทั้งหมด 5 เที่ยว (ช่วงเช้า 5 เที่ยว) จึงได้รับการันตีรายได้รวมต่อวัน วันละ 650 บาท และโบนัสอินเซนทีฟช่วงเช้า 300 บาท

ทั้งนี้ ตลอดทั้งสัปดาห์ พี่แฟจะได้รับรายได้ทั้งหมด 2,213 บาท

แบ่งเป็นค่าโดยสารจำนวน 988 บาท และ เนื่องจากมีคะแนนการรับงาน 80% ขึ้นไป + คะแนนการยกเลิกงานน้อยกว่า 15%

จึงได้รับสิทธิ์การันตีรายได้จำนวน 625 บาท และโบนัสอินเซนทีฟจำนวน 600 บาท โอนเข้ากระเป๋าเงืนในวันพุธที่ 31 พ.ค. 60

โดยรายได้สุทธิที่ได้รับจากการันตีประจำสัปดาห์จำนวน 1,225 บาท แกร็บไม่หักค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มเติม

 

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

  • รับงานผ่านแอพฯแกร็บของระหว่างวันที่ 22-28 พ.ค. 60
  • โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก GrabCar เชียงใหม่ เท่านั้น
  • รับผู้โดยสารคนเดิม นับรอบสูงสุด 2 เที่ยวต่อสัปดาห์
  • คะแนนการรับงาน 80% ขึ้นไป และ คะแนนการยกเลิกงานน้อยกว่า 15%
  • จำนวนเที่ยวจากการขับ GrabCar+ (Premium) ไม่นับรวมกับโปรโมชั่นนี้ (โดยจะได้รับการันตีเที่ยวละ 300 บาท)
  • หากพบความไม่โปร่งใส บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันที และขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว
  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 

สำหรับ GrabCar+ ( Premium )

“การันตีทุกเที่ยว เที่ยวละ 300 บาท"

ไม่คิดคะแนนการรับงาน และ คะแนนการยกเลิกงาน