[GrabCar เชียงใหม่] โปรโมชั่นประจำวันที่ 15 - 21 พ.ค. 60

ขับกับแกร็บ รับรายได้สูงสุดรวมสัปดาห์ละกว่า 30,000 บาท

จำนวนเงินที่แสดงเป็นยอดการันตีรายได้รวมต่อวัน ไม่ใช่ เงินโบนัส

จำนวนเงินที่แสดงเป็นยอดการันตีรายได้รวมต่อวัน ไม่ใช่ เงินโบนัส

 

ตัวอย่างการคำนวณอย่างละเอียด

CNX GC example W20.PNG

พี่ทาโร่ วิ่งทั้งหมด “13 เที่ยว” และ ตลอดทั้งสัปดาห์มีคะแนนการรับงาน 85% คะแนนการยกเลิกงานจากคนขับ 10%

โดยวิ่งวันจันทร์ทั้งหมด 3 เที่ยว จึงได้รับการันตีรายได้รวมต่อวัน วันละ 350 บาท

วิ่งวันพุธทั้งหมด 2 เที่ยว จึงได้รับเฉพาะค่าโดยสารจำนวน 111 บาท

วิ่งวันเสาร์ทั้งหมด 3 เที่ยว ค่าโดยสารรวมมากกว่าการันตีรายได้ต่อวัน จึงได้รับเฉพาะค่าโดยสารทั้งหมด 502 บาท

วิ่งวันอาทิตย์ทั้งหมด 5 เที่ยว จึงได้รับการันตีรายได้รวมต่อวัน วันละ 650 บาท

ทั้งนี้ ตลอดทั้งสัปดาห์ พี่ทาโร่จะได้รับรายได้ทั้งหมด 1,613 บาท

แบ่งเป็นค่าโดยสารจำนวน 988 บาท และ เนื่องจากมีคะแนนการรับงาน 80% ขึ้นไป + คะแนนการยกเลิกงานน้อยกว่า 15%

จึงได้รับสิทธิ์การันตีรายได้จำนวน 625 บาท โอนเข้ากระเป๋าเงืนในวันพุธที่ 24 พ.ค. 60

โดยรายได้สุทธิที่ได้รับจากการันตีประจำสัปดาห์จำนวน 625 บาท แกร็บไม่หักค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มเติม

 

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

  • รับงานผ่านแอพฯแกร็บของระหว่างวันที่ 15 - 21 พ.ค. 60
  • โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก GrabCar เชียงใหม่ เท่านั้น
  • รับผู้โดยสารคนเดิม นับรอบสูงสุด 2 เที่ยวต่อสัปดาห์
  • คะแนนการรับงาน 80% ขึ้นไป และ คะแนนการยกเลิกงานน้อยกว่า 15%
  • จำนวนเที่ยวจากการขับ GrabCar+ (Premium) ไม่นับรวมกับโปรโมชั่นนี้ (โดยจะได้รับการันตีเที่ยวละ 300 บาท)
  • หากพบความไม่โปร่งใส บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันที และขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว
  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 

สำหรับ GrabCar+ ( Premium )

“การันตีทุกเที่ยว เที่ยวละ 300 บาท"

ไม่คิดคะแนนการรับงาน และ คะแนนการยกเลิกงาน