[GrabCar เชียงใหม่] โปรโมชั่นประจำสัปดาห์ 24 - 30 เม.ย. 60

แกร็บต่อโปรให้กับการันตีรายได้ต่อวัน รับรวม 35,000 บาทต่อสัปดาห์

จำนวนเงินที่แสดงเป็นยอดการันตีรายได้รวมต่อวัน ไม่ใช่ เงินโบนัส

จำนวนเงินที่แสดงเป็นยอดการันตีรายได้รวมต่อวัน ไม่ใช่ เงินโบนัส

พิเศษ! เมื่อมีเปอร์เซ็นต์การรับงานมากกว่าหรือเท่ากับ 90% และ

เปอร์เซ็นต์การยกเลิกงานจากคนขับน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10%

รับเครดิตการรับงานที่ใช้ไปตลอดทั้งสัปดาห์คืนทั้งจำนวน!!!

 

ตัวอย่างการคำนวณอย่างละเอียด

น้องปีย์ วิ่งทั้งหมด “16 รอบ” และ มีคะแนนการรับงานตลอดทั้งสัปดาห์อยู่ที่ 90% คะแนนการยกเลิกงานจากคนขับ 10%

โดยวิ่งวันอังคารทั้งหมด 3 เที่ยว จึงได้รับการันตีต่อวัน วันละ 400 บาท

วิ่งวันศุกร์ทั้งหมด 2 เที่ยว จึงได้รับเฉพาะค่าโดยสารจำนวน 170 บาท

วิ่งวันเสาร์ทั้งหมด 11 เที่ยว จึงได้รับการันตีต่อวัน วันละ 1,500 บาท

ทั้งนี้ ตลอดทั้งสัปดาห์ น้องปีย์จะได้รับรายได้ทั้งหมด 1,900 บาท

แบ่งเป็นค่าโดยสารจำนวน 890 บาท และ การันตีรายได้จำนวน 1,010 บาท ในวันศุกร์ที่ 5 พ.ค. 60

โดยรายได้สุทธิที่ได้รับจากการันตีประจำสัปดาห์จำนวน 1,010 บาท แกร็บไม่หักค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มเติม

พิเศษ! เนื่องจากน้องปีย์มี เปอร์เซ็นต์การรับงาน 90% และ เปอร์เซ็นต์การยกเลิกงานจากคนขับ 10%

น้องปีย์จะได้รับเครดิตการรับงานคืนอีกจำนวน 900*20% = 180 บาท พร้อมกับการโอนอินเซนทีฟประจำสัปดาห์

ดังนั้น รายได้รวมทั้งสัปดาห์คิดเป็นจำนวน 1,900 + 180 = 2,080 บาท

(หากน้องปีย์มีเปอร์เซ็นต์การรับงาน 89.9% และ เปอร์เซ็นต์การยกเลิกงานจากคนขับ 10.1%

น้องปีย์จะไม่ได้รับเครดิตการรับงานคืน และจะได้รับรายได้รวมเพียง 1,900 บาท ตามที่แสดงข้างต้น)

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

  • รับงานผ่านแอพฯแกร็บของวันที่ 24 – 30 เม.ย. 60
  • โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก GrabCar เชียงใหม่ เท่านั้น
  • รับผู้โดยสารคนเดิม นับรอบสูงสุด 2 เที่ยวต่อสัปดาห์
  • ไม่คิดคะแนนการรับงาน และ คะแนนการยกเลิกงาน (นอกจากประสงค์ที่จะรับเครดิตการรับงานตลอดทั้งสัปดาห์)
  • ในทุกรอบการจ่ายเงินโบนัสจากโปรโมชั่นคนขับ สมาชิกที่ยังไม่ได้ยื่นบัญชีธนาคาร โปรดยื่นภายใน 6 วันก่อนวันจ่ายเงิน (หากท่านไม่ได้ยื่นตามกำหนด ยอดโบนัสของท่านจะถูกโอนเป็นเครดิตรับงาน)
  • หากพบความไม่โปร่งใส บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันที และขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว

 

สำหรับ GrabCar+ ( Premium )

“การันตี 300 บาท” ทุกงาน

ไม่คิดคะแนนการรับงาน และ คะแนนการยกเลิกงาน