[GrabCar เชียงราย] โปรโมชั่นประจำวันที่ 27 พ.ย. - 3 ธ.ค. 60


คุ้มสุดๆ ทั้งวัน ทุกเวลาเมื่อขับ Grab

อินเซนทีฟประจำสัปดาห์นี้ 27 พ.ย. - 3 ธ.ค. 60

CEI.png

ข่าวดี! ตั้งแต่ 25 กันยายน เป็นต้นไป แกร็บยกเลิกนโยบายไม่นับผู้โดยสารซ้ำ ต่อไปนี้นับทุกงาน


เงื่อนไขการรับสิทธิ์

  • โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก GrabCar เชียงราย เท่านั้น
  • แกร็บนับทุกงานที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ให้บริการของจังหวัดเชียงราย
  • คะแนนการรับงานมากกว่า 85% และ คะแนนการยกเลิกงานน้อยกว่า 10%
  • บริษัทจะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินคนขับตามรอบประจำสัปดาห์ โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% 
  • แกร็บมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมเข้าข่ายการฉ้อโกงหรือผิดกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยหากพบความไม่โปร่งใส บริษัทฯขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันทีในทุกกรณี
  • เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ศึกษาเพิ่มเติม คลิกที่นี่