[GrabCar เชียงราย] โปรโมชั่นประจำวันที่ 29 พ.ค. - 4 มิ.ย. 60

ขับกับแกร็บรับไปเลย รายได้ไร้ขีดจำกัด!

 

ตัวอย่างการคำนวณอย่างละเอียด

CEI GC example w22.PNG

 

พี่แกร็บวิ่งทั้งหมด 15 เที่ยว ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค. - 4 มิ.ย. 60
พี่แกร็บจะได้รับเงินทั้งหมด 2,800 บาท แบ่งเป็น:
- ค่าโดยสารจากผู้โดยสาร 1,000 บาท
- รายได้จากแกร็บ 1,800 บาท ในวันพุธที่ 7 มิ.ย. 60 (จากการันตี 600 บาท และ อินเซนทีฟ 1,200 บาท)

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

  • รับงานผ่านแอพฯของแกร็บระหว่างวันที่ 29 พ.ค. - 4 มิ.ย. 60

  • โปรโมชั่นสำหรับสมาชิก GrabCar เชียงรายเท่านั้น

  • ไม่คิดคะแนนการรับงาน และ คะแนนการยกเลิกงาน

  • บริษัทจะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินคนขับตามรอบประจำสัปดาห์ โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

  • พบความไม่โปร่งใส บริษัทขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันที

  • เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด