[GrabCar เชียงราย] โปรโมชั่นประจำวันที่ 3 - 9 เม.ย. 60

รับง่ายๆ เพียงขับครบ 20 เที่ยว รับทันทีรายได้ขั้นต่ำ 5,500 บาท!

  • พิเศษเมื่อเริ่มขับเที่ยวแรก รับเพิ่ม 200 บาท

  • ขับครบ 10 เที่ยว รับอินเซนทีฟ 1,000 บาท

  • ขับครบ 20 เที่ยว รับอินเซนทีฟ 2,500 บาท

  • การันตีรายได้ 150 บาทต่อเที่ยว ทุกเที่ยว ไม่จำกัดจำนวน

 

ตัวอย่างการคำนวณรายได้อย่างละเอียด

พี่ช้างขับทั้งหมด 20 เที่ยว ตั้งแต่วันที่ 3 - 9 เม.ย. 60
พี่ช้างจะได้รับเงินทั้งหมด 5,870 บาท แบ่งเป็น:
- ค่าโดยสารจากผู้โดยสาร 1,975 บาท
- รายได้จากแกร็บ 3,895 บาท ในวันศุกร์ที่ 14 เม.ย. 60 (จากการันตี 1,395 บาท และ อินเซนทีฟ 2,500 บาท)

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

  • รับงานผ่านแอพฯของแกร็บระหว่างวันที่ 3 - 9 เม.ย. 60
  • โปรโมชั่นสำหรับสมาชิก GrabCar เชียงรายเท่านั้น
  • ไม่คิดคะแนนการรับงาน และ การยกเลิกงาน
  • สมาชิกที่ยังมิได้ยื่นบัญชีธนาคาร โปรดดำเนินการยื่นภายใน 6 วันก่อนวันจ่ายเงิน (หากยื่นไม่ทันตามกำหนด ยอดโบนัสของท่านจะถูกโอนเป็นเครดิตรับงาน)
  • หากพบความไม่โปร่งใส บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันที รวมถึงระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว
  • เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด