GC-GCP

สมัครขับ GrabCar, GrabCar Plus กรุงเทพฯ
เลือกสมัครได้มากถึง 4 ช่องทาง


1. สมัครขับ GrabCar กรุงเทพฯ ออนไลน์ 


2. สมัครขับ ณ Grab สำนักงานใหญ่


3. สมัครขับ ณ ตัวแทนรับสมัคร (GrabHub)

คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดูแผนที่ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัว Grab

 

4. สมัครขับ ณ สถานีให้บริการ NGV

คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดูแผนที่ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัว Grab

 

Grab-Driver-Table update_5.jpg

รถยนต์ที่ต้องใช้ในการสมัครขับ Grab


เอกสารการสมัคร

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. ใบขับขี่รถยนต์
 3. เล่มจดทะเบียนรถยนต์
 4. พรบ.รถยนต์ (ป้ายวงกลม)
 5. สมุดบัญชีธนาคารกสิกรไทย หรือ ไทยพาณิชย์
 6. หนังสือยินยอมให้ใช้รถ* (หากท่านไม่ได้ใช้รถของตัวท่านเอง) 
  *ท่านต้องนำส่ง สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ พร้อมให้เจ้าของรถลงมือลายชื่อและระบุ "ยินยอมให้นาย/นาง/นางสาว...นำรถทะเบียน...ยี่ห้อ...รุ่น... เพื่อเข้าร่วมขับ Grab" ค่ะ

รอบอบรม

Grab สำนักงานใหญ่

 
 หมายเหตุ  รอบอบรมตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

หมายเหตุ  รอบอบรมตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

 

 
Grab-Driver-Table update_GC newbie.jpg
 

โปรฯ เสริมผู้สมัครใหม่

รับเพิ่ม 200 บาท เพียงเริ่มขับ 1 รอบ

พิเศษกว่าเดิม! คนขับใหม่ที่ลงทะเบียนกับแกร็บด้วยบัญชีธนาคารกสิกรไทย และเปิดใช้แอปพลิเคชัน KPLUS หลังลงทะเบียนสำเร็จและขับเพียง 1 รอบ แกร็บร่วมกับธนาคารกสิกรไทย ให้เพิ่ม 200 บาทเข้ากระเป๋าเงินสดบนแอปฯ Grab Driver ภายใน 14 วันทำการ (เฉพาะคนขับใหม่ที่ลงทะเบียนภายใน 30 มิ.ย. 61 เท่านั้น)


หมายเหตุ

 • คนขับใหม่ต้องสมัครเป็นสมาชิกแกร็บกรุงเทพฯ เท่านั้น และ จะต้องไม่เคยเป็นสมาชิก Grab มาก่อน
 • กรุณาเตรียมบัญชี Gmail และ สมุดบัญชีธนาคารกสิกรไทย หรือ ไทยพาณิชย์ เพื่อพร้อมเปิดระบบ
 • โปรโมชันคนขับใหม่เริ่มตั้งแต่ 18 มิ.ย. 61 - 1 ก.ค. 61
 • คนขับใหม่ที่จะรับโปรฯ จากธนาคารกสิกรไทย ต้องมีและใช้บัญชีธนาคารกสิกรไทย และ เปิดใช้แอปฯ KPLUS ภายในวันที่ลงทะเบียนกับแกร็บ
 • คนขับใหม่ที่จะรับโปรฯ จากธนาคารกสิกรไทย ต้องใช้เบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการลงทะเบียนแอปฯ Grab Driver และ KPLUS
 • คนขับใหม่ที่จะรับโปรฯ จากธนาคารกสิกรไทย ต้องเป็นคนขับที่ลงทะเบียนภายใน 30 มิ.ย. 61 เท่านั้น
 • โปรโมชันคนขับใหม่ จะถูกโอนเข้าตามรอบภายใน 16 วัน นับจากวันที่คนขับใหม่ลงทะเบียนสำเร็จ
 • แกร็บขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายโปรโมชันแนะนำคนขับใหม่ให้สมาชิกแกร็บที่แนะนำผู้ขับอูเบอร์ก่อนวันที่ 26 มี.ค. 61 เท่านั้น
 • แกร็บขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายโปรโมชันคนขับใหม่จากอูเบอร์โดยเริ่มนับจากวันลงทะเบียนสำเร็จ (ได้รับ SMS เปิดระบบจากแกร็บ)
 • หากคนขับใหม่ไม่เริ่มขับภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอถือว่าท่านสละสิทธิ์จากโปรโมชัน
 • คนขับใหม่ ต้องส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัครข้างต้นให้ครบทุกรายการ รวมถึงต้องเข้ารับการอบรมจากเจ้าหน้าที่ Grab ภายในระยะเวลาที่กำหนดนับจากวันที่เปิดระบบ
 • บริษัทฯ จะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินสดในแอปฯ คนขับตามรอบประจำสัปดาห์ และทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • แกร็บมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมเข้าข่ายการฉ้อโกงหรือผิดกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยหากพบความไม่โปร่งใส บริษัทฯ ขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันทีในทุกกรณี
 • เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า