GC-resize.png

เริ่มขับกับ GrabCar กรุงเทพฯ ง่ายนิดเดียว 

สมัครได้ 3 ช่องทาง ออนไลน์หรือด้วยตนเอง


1. สมัครขับ GrabCar กรุงเทพฯ ออนไลน์ 

ขั้นตอนที่ 1 - กดสมัคร ขั้นตอนที่ 2 - ส่งเอกสาร

2. สมัครขับ GrabCar กรุงเทพฯ ด้วยตนเอง ณ สำนักงาน Grab

  • สถานที่: ชั้น 30 อาคารธนภูมิ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
  • วันจันทร์ – ศุกร์ แบ่งเป็น 3 รอบต่อวัน คือ 10:00 น. / 13:00 น. / 17:00 น.
  • วันเสาร์ - อาทิตย์ แบ่งเป็น 2 รอบต่อวัน คือ 10:00 น. / 13:00 น.

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อประกอบการสมัคร 

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบขับขี่รถยนต์
  • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือ แว่นดำ (รูปนี้จะปรากฏที่หน้าแอปฯ เมื่อผู้โดยสารเรียกรถ)
  • สมุดบัญชีธนาคารกสิกรไทย หรือ ไทยพาณิชย์
  • เล่มจดทะเบียนรถยนต์
  • พรบ.รถยนต์ (ที่ยังไม่หมดอายุ)
  • โทรศัพท์สมาร์ทโฟน

3. สมัครขับ GrabCar กรุงเทพฯ ด้วยตัวเอง ณ ตัวแทนรับสมัคร

คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดูแผนที่ และมาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวเรากัน