[GrabCar, GrabTaxi, GrabBike] ปั๊ม Caltex และ The 1 Card มอบสิทธิพิเศษเฉพาะผู้ขับ Grab


พิเศษสุด ๆ สำหรับผู้ขับ Grab เมื่อเติมน้ำมันที่ปั๊ม Caltex

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์

  • สำหรับพี่ ๆ ที่เป็นสมาชิก The 1 Card และลงชื่อเพื่อรับสิทธิพิเศษ "เติมน้ำมันที่ปั๊ม Caltex รับคะแนน The 1 Card คูณ 2" สามารใช้สิทธิ์ได้วันนี้ ถึง 30 มิ.ย. 61 อย่าลืมแวะไปเติมน่ำมันที่ปั๊ม Caltex กันนะคะ

หมายเหตุ

  • การลงชื่อเพื่อรับสิทธิ์สิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 61
  • การสมัครและลงชื่อเพื่อรับสิทธิ์ จำเป็นต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
  • สามารถใช้สิทธิพิเศษนี้ได้หลังจากวันที่ 28 ก.พ. 61 ถึง 30 มิ.ย. 61
  • เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า