[GrabCar, GrabTaxi] ส่วนลดสินค้าพิเศษจาก Energy Reform สำหรับสมาชิกคนขับ Grab เท่านั้น

 
LOGO Energy-1.png
 

สำหรับคนขับ GrabCar และ GrabTaxi รับส่วนลดดีๆ และของแถม จาก Energy Reform
เมื่อใช้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง


1. บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง Energy 1

ER1.png

*เงื่อนไขสำหรับการรับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

  1. ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เรียบร้อยแล้ว
  2. เพียงท่านสมาชิกคนขับ Grab แสดงสิทธิ์การเป็นสมาชิกของ Grab โดยแสดงหน้าแอปฯ คนขับของท่าน ที่ “ศูนย์บริการลาดกระบัง” เท่านั้น
  3. สำหรับน้ำมันเครื่องรายการที่ 1-4 รวมค่าแรงในการเปลี่ยนถ่ายแล้ว สำหรับกรองน้ำมันเครื่องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มตามรถยนต์แต่ละประเภท
  4. สำหรับรายการที่ 5-6 ยังไม่รวมค่าแรงในการเปลี่ยนถ่ายของเหลว
  5. สำหรับรายการที่ 7 พิเศษในการติดตั้งระบบติดตั้งรถ GPS Tracking ฟรีค่าบริการรายปี 1 ปีแรกมูลค่า 3,500 บาท ปีต่อๆ ไปค่าบริการรายปี ปีละ 2,800 บาท

ขั้นตอนการแสดงสิทธิ์เพื่อรับส่วนลด

  1. สมาชิกคนขับ GrabCar และ GrabTaxi จะต้องแสดงหน้าจอแอปฯคนขับของตนเองให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการใช้ส่วนลดต่างๆ
  2. รถยนต์ที่ลูกค้า GrabCar และ GrabTaxi นำเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์บริการลาดกระบัง จะต้องมีทะเบียนรถที่ตรงกับหน้าจอแอปฯคนขับของ Grab (บริเวณภายในกรอบสีแดง)
1.PNG

หมายเหตุ

  • เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
  • บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า