[GrabCar BKK] กลับมาอีกครั้ง Grab Your Trip ครั้งที่ 2 กิจกรรมดีๆสำหรับพาร์ทเนอร์ GrabCar

Grab Your Trip ครั้งที่ 2

ครั้งนี้ Grab ขอเชิญชวนพี่ๆพาคนพิเศษสัมผัสกรุงเทพแบบ 360 องศา พร้อมทานบุฟเฟต์นานาชาติสุดหรูบนภัตตาคารแบบ Outdoor ที่สูงที่สุดในประเทศไทย ณ ห้องอาหาร Bangkok Balcony บนตึกใบหยกชั้น 81 ถ้าพร้อมแล้วไปดูรายละเอียดกันเลย

 

พาร์ทเนอร์ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพียง 60 ท่านเท่านั้นที่จะได้ไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ขับเพลินเที่ยวฟรีไปกับเราได้ตามรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์การคัดเลือก

  • สะสมเที่ยววิ่งได้เกิน 180 เที่ยวขึ้นไป ภายในช่วงเวลาที่กำหนด
  • คะแนนการรับงาน 80% ขึ้นไปทุกสัปดาห์ในช่วงเวลาที่กำหนด
  • คะแนนการยกเลิกงานต่ำกว่า 15% ทุกสัปดาห์ในช่วงเวลาที่กำหนด
  • คะแนนดาว 4.5 ขึ้นไป ทุกสัปดาห์ในช่วงเวลาที่กำหนด
  • มีแต้มสะสม 1,000 แต้มขึ้นไปเพื่อใช้ในการร่วมกิจกรรม

ช่วงเวลาสำหรับการสะสมรอบวิ่ง

“10 กรกฎาคม – 30 กรกฎาคม 2560”


ตัวอย่างของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในการร่วมกิจกรรม Grab Your Trip ครั้งที่ 2

* จากตัวอย่างข้างต้นผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมคือ "นายสมชัย" *

* จากตัวอย่างข้างต้นผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมคือ "นายสมชัย" *


เงื่อนไข

  1. ผู้ผ่านเกณฑ์สามารถพาเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวไปได้อีก 1 ท่าน
  2. ในกรณีที่มีผู้ผ่านเกณฑ์เกิน 60 ท่าน ผู้ที่มีรอบวิ่งสูงสุด 60 ท่านแรกจะเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
  3. เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. เงื่อนไขทั้งหมดไปตามที่บริษัทกำหนด
  5. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ได้รับ SMS เรื่องสิทธิประโยชน์นี้ จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

 

หากมีข้อสงสัยสามารถอีเมล์มาที่  dlr.th@grabtaxi.com

หรือโทร 02-021-2500