[GrabCar, GrabTaxi, GrabBike] AIS มอบสิทธิพิเศษให้เฉพาะผู้ขับ GRAB ทุกคน

คนขับ Grab ทุกคนสามารถร่วมรับสิทธิประโยชน์หลายต่อจาก AIS ได้เลย ง่ายๆแค่เพียงแสดงสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
สิทธิพิเศษแบบนี้มันดีต่อใจสุดๆ ไปเลยนะคะ


รายละเอียดสิทธิพิเศษส่วนลดต่างๆ จาก AIS

AIS table 2.png

*ค่าบริการส่วนเกิน :  ค่าโทร/VDO Call นาทีละ 1.50 บาท , SMS 3 บาท, MMS 4 บาท และ Internet 1.50 บาท ต่อ MB(ไม่รวม vat)

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • ระยะเวลาตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560
 • คุณสามารถเช็คสิทธิ์โดยกด *919*ID# และกดโทรออก  
 • สามารถใช้สิทธิ์ได้เฉพาะสาขา AIS Shop ที่กำหนดเท่านั้น
 • 1 บัตรประชาชน ต่อ 1 สิทธิ์ , ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
 • ผู้ขับ GRAB ต้องยืนยันสิทธิ์โดยการแสดงบัตรประชาชนและรหัส Referral Code โดนกดที่ Application GRAB DRIVER เลือกข้อมูล Referral Code  
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ AIS Call center 1175

วิธีการเช็ค "Referral Code" ของคุณ (สำหรับระบบ Android เท่านั้น)

AIS.png

การรับสิทธิ์ของลูกค้ากลุ่มต่างๆ

 • ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่  ต้องไม่เคยมีประวัติค้างชำระค่าบริการในเครือข่าย AIS และยังใช้สิทธิ์ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ต่อ 2 contract ในระบบรายเดือนไม่ครบ
 • ลูกค้า ย้ายค่ายเบอร์เดิม การรับสิทธิ์ให้อ้างอิงตามเงื่อนไขคือ ต้อง เป็นลูกค้าระบบรายเดือน (Postpaid) ในเครือข่ายเดิม เท่านั้น โดยต้อง ยื่นหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อยืนยันการเป็นเลขหมายรายเดือนจากค่ายเดิม (ตัวจริง หรือ สำเนา) เมื่อมารับสิทธิ์ซื้อเครื่อง ภายใน 7 วัน หลังจากทำรายการย้ายสำเร็จ

เงื่อนไข Privilege แพ็กเกจ 4G MAX SPEED SPECIAL 488

 • ความคุ้มครองที่ท่านได้รับนั้น เป็นประกันอุบัติเหตุของบริษัทแอกซ่าประกันภัย (AXA Insurance) ซึ่ง AIS   รายเดือนขอมอบสิทธิประโยชน์นี้แทนความห่วงใยให้กับลูกค้าที่สมัครใช้แพ็กเกจ 4G MAX SPEED SPECIAL488 เท่านั้น
 • ฟรีประกันภัย จากแอกซ่า โดยได้รับสิทธิความคุ้มครองหลังจากใช้งานในเครือข่ายเอไอเอสแพ็กที่กำหนด ครบ 30 วัน และมีสถานะปกติ ( โทร-เข้าออกได้ ไม่มียอดค้างชำระ )
 • กรณีที่มีการเปลี่ยนเป็นโปรโมชันอื่น/ย้ายเครือข่ายก่อน 4 วันทำการของเดือนถัดไปจะไม่ได้รับ SMS ยืนยันและไม่ได้รับความคุ้มครองประกันแอกซ่า
 • กรณีที่มีการเปลี่ยนเป็นโปรโมชันอื่น/ย้ายเครือข่ายหลัง 4 วันทำการของเดือนถัดไปพร้อมได้รับ SMS ยืนยัน โดยรับสิทธิ์ฟรีประกัน แอกซ่าคุ้มครองจนถึงสิ้นเดือนที่มีการเปลี่ยนโปรโมชั่นเท่านั้น
 • เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อมยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ฉบับเต็ม ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 0-2118-8383
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ความคุ้มครองประกันภัยจากบริษัทแอกซ่า

 • ระบบรายเดือน เฉพาะแพ็ก 4G MAX SPEED SPECIAL488 เริ่มให้ความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุ ทุกวันที่ 1 ของเดือนถัดไป เมื่อสมัครแพ็กเกจที่กำหนด รับสิทธิ์นาน สูงสุด 12 รอบบิล
AIS insur.png

เงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์

 • สอบถามความคุ้มครอง หรือ เคลม ชดเชยรายได้หรือเสียชีวตจากอุบัติเหตุ บ.แอกซ่า AXA ติดต่อสอบถาม 0-2118-8383
 • คุ้มครองกรณีการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุต่างๆ หรือ จากการขับขี่หรือโดยสารมอเตอร์ไซค์ ยกเว้น ฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายร่างกายตัวเอง
 • ได้รับเงินชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล (มากกว่า 6 ชั่วโมง) เท่านั้น ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นใดจากการรักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย เช่น ค่ายา ค่าห้อง ค่าบริการทางการแพทย์ เป็นต้น
 • การเรียกร้องค่าสินไหม ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ สามารถใช้สิทธิ์เคลม 1 เบอร์ ต่อ 1 บัตรประชาชน ต่อ 1 กรมธรรม์ เท่านั้น โดยได้รับสิทธิ์คุ้มครองตาม ชื่อ-สกุล และเลขที่บัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ตามที่ลงทะเบียนไว้กับ AIS เท่านั้น กรณีที่เปลี่ยนแปลงผู้ถือครองเลขหมาย จะต้องดาเนินการก่อนก่อนวันที่เกิดอุบัติเหตุ
 • อายุที่คุ้มครอง 1 –75 ปี หากผู้ที่ลงทะเบียนอายุเกิน 75 ปี ณ วันที่เกิดอุบัติเหตุ จะไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมได้
 • กรณีบุคคลทีเรียกร้องสินไหมเป็นชาวต่างชาติ จะใช้เอกสารเป็นพาสปอร์ต/ใบอนุญาตทางาน (work permits)/บัตรประจาตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทย/บัตรแรงงานนาเข้าตามข้อตกลงระหว่างประเทศ MOU
 • วันที่เกิดอุบัติเหตุจะต้องอยู่ภายในเดือนที่ลูกค้าได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์เท่านั้น
 • การเรียกร้องสินไหม จะได้รับเงินภายใน 5วันทาการ เมื่อเอกสารข้อมูลการเคลมถูกต้องนับแต่วันที่มีการยื่นเรียกร้อง

ตรวจสอบ AIS Shop สาขาใกล้บ้านคุณ

AIS shops.png