[GrabBike Win]โบนัสแนะนำพาร์ทเนอร์ และโบนัสพาร์ทเนอร์ใหม่

โบนัสสำหรับพาร์ทเนอร์ใหม่

รับโบนัสพิเศษเพียงรับงานแกร็บไบค์(วิน)
รับงานแรกภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการเปิดระบบ รับโบนัส 500 บาท
และ เมื่อรับครบ 5 งานภายใน 7 วัน รับเพิ่มอีก 500 บาท
รวมโบนัสสูงสุดถึง 1,000 บาท

Win Recruit.png

โบนัสแนะนำพาร์ทเนอร์ใหม่

ใหม่ โบนัสแนะนำพาร์ทเนอร์แกร็บไบค์วิน รับโบนัสทั้งผู้แนะนำ และพาร์ทเนอร์ใหม่

เพียงแนะนำพี่วินมาสมัครเป็นพาร์ทเนอร์แกร็บไบค์ ผู้แนะนำรับทันที 200 บาท

เมื่อพาร์ทเนอร์ใหม่รับงานแรกภายใน 24 ชั่วโมง รับโบนัสเพิ่ม 500 บาท

ทั้งผู้แนะนำ และพาร์ทเนอร์ใหม่

และเมื่อพาร์ทเนอร์ใหม่รับครบ 5 งาน ภายใน 7 วัน รับโบนัสเพิ่มอีก 500 บาท

ทั้งผู้แนะนำ และพาร์ทเนอร์ใหม่

 

ตารางสรุปโบนัสแนะนำพาร์ทเนอร์ GrabBike (Win)

win gift.png

พิเศษ สมัครตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป รับฟรีแจ็กเก็ตสุดเท่จากแกร็บไบค์ และรับของรางวัลสุดพิเศษ เมื่อสมัครครบตามจำนวนที่กำหนด

สมัครครบ 3 คน รับฟรี กระติกน้ำจากแกร็บ

สมัครครบ 5 คน รับฟรี ร่มสนามจากแกร็บ

สมัครครบ 10 คน รับฟรี บอร์ดจัดคิวจากแกร็บ