Register+Blog_GB+BKK.jpg

เริ่มขับ แกร็บไบค์ กรุงเทพฯ ง่ายนิดเดียว

เลือกสมัครได้ 2 ช่องทาง


1. สมัครขับออนไลน์ด้วยตนเอง


2. สมัครขับ ณ Grab สำนักงานใหญ่

สถานที่: ชั้น 30 อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 คลิกเพื่อนำทาง
เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ | 09:00-18:00น.
รอบอบรม GrabBike และ GrabFood Champion (ตั้งแต่ 1 มิ.ย. เป็นต้นไป):
   วันจันทร์ - ศุกร์ | 11:00น. 13:00น. 15:00น. 17:00น.
   วันเสาร์ - อาทิตย์ | 11:00น. 13:00น. 15:00น.


เอกสารการสมัคร

 • บัตรประจำตัวประชาชน*

 • ใบขับขี่รถจักรยานยนต์

 • สมุดบัญชีธนาคารกสิกรไทย (ต้องเป็นชื่อผู้สมัครเท่านั้น)

 • เล่มจดทะเบียนรถจักรยานยนต์**

 • พรบ.รถจักรยานยนต์ (ที่ยังไม่หมดอายุ)


*หากท่านมีอายุ 65 ปีขึ้นไป
ท่านต้องผ่านการตรวจสุขภาพเพื่อนำใบรับรองแพทย์เป็นเอกสารเพิ่มเติม

**หากท่านไม่ได้ใช้รถของตัวท่านเอง ท่านจำเป็นต้องใช้หนังสือยินยอมให้ใช้รถยนต์
ท่านต้องนำส่ง สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ พร้อมให้เจ้าของรถลงมือลายชื่อและระบุ "ยินยอมให้นาย/นาง/นางสาว...นำรถทะเบียน...ยี่ห้อ...รุ่น... เพื่อเข้าร่วมขับ Grab"


โปรโมชันสำหรับผู้สมัครใหม่
1-30 มิถุนายน 2562

โปรโมชันผู้สมัครป้ายเหลือง

 
Table Promotion_YP - Newbie BKK.jpg

รับโบนัส 2 ต่อรวม 600 บ.*
ต่อที่ 1 รับเครดิต 100 บ. เมื่อสมัครสำเร็จ
ต่อที่ 2 รับโบนัส 500 บ. เมื่อขับครบ 7 งาน ภายใน 7 วัน

หลังจากเปิดระบบ ขับได้ทั้ง GrabBike (Win) / GrabExpress (Bike) และ GrabFood

โปรโมชันผู้สมัครป้ายขาว

Table Promotion_BP - Newbie Bkk.jpg

รับโบนัส 2 ต่อรวม 300 บ.*
ต่อที่ 1 รับเครดิต 100 บ. เมื่อสมัครสำเร็จ
ต่อที่ 2 รับโบนัส 200 บ. เมื่อขับครบ 10 งาน ภายใน 7 วัน

หลังจากเปิดระบบ ขับได้ทั้ง GrabBike (Win) / GrabExpress (Bike) และ GrabFood

คลิกที่นี่เพื่ออ่านเงื่อนไขสำหรับผู้สมัครใหม่
 • คนขับใหม่ต้องสมัครเป็นสมาชิกแกร็บกรุงเทพฯ เท่านั้น และ จะต้องไม่เคยเป็นสมาชิก Grab มาก่อน

 • กรุณาเตรียมบัญชี G-mail และ สมุดบัญชีธนาคารกสิกรไทย หรือ ไทยพาณิชย์ เพื่อพร้อมเปิดระบบ

 • คนขับใหม่ต้องส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัครข้างต้นให้ครบทุกรายการ รวมถึงต้องเข้ารับการอบรมในรูปแบบที่กำหนดไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

 • คนขับใหม่จะต้องได้รับการตรวจประวัติอาชญากรรมตามที่บริษัทฯ จัดหาให้ และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • คนขับใหม่จะได้รับการเปิดระบบภายใน 5 วัน หลังจากที่ส่งเอกสารครบถ้วนและผ่านการอบรม เนื่องจากข้อจำกัดในการตรวจประวัติอาชญากรรม

 • โปรโมชันคนขับใหม่จะเริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ได้รับ SMS เปิดระบบ

 • โปรโมชันคนขับใหม่จะถูกโอนเข้าตามรอบภายใน 14 วันทำการ นับจากวันที่คนขับใหม่ลงทะเบียนสำเร็จ (ได้รับ SMS เปิดระบบจากแกร็บ)

 • บริษัทฯ จะทำการโอนโปรโมชันคนขับใหม่เข้ากระเป๋าเงินสดในแอปฯ คนขับตามรอบประจำสัปดาห์ หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายโปรโมชันแนะนำคนขับใหม่ให้สมาชิกแกร็บที่แนะนำผู้ขับอูเบอร์ก่อนวันที่ 26 มี.ค. 61 เท่านั้น

 • หากคนขับใหม่ไม่เริ่มขับภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอถือว่าท่านสละสิทธิ์จากโปรโมชัน

 • บริษัทฯ มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมเข้าข่ายการฉ้อโกงหรือผิดกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยหากพบความไม่โปร่งใส บริษัทฯ ขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันทีในทุกกรณี

 • เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


รุ่นรถที่สามารถสมัครได้ทั้งแกร็บไบค์ (วิน), แกร็บเอ็กซ์เพรส (ไบค์) และแกร็บฟู้ด

add Filano-Freego2.png
 

รุ่นรถที่สามารถสมัครได้เฉพาะแกร็บเอ็กซ์เพรส (ไบค์) และแกร็บฟู้ด