GB-resize.png

เริ่มขับกับแกร็บไบค์ กรุงเทพฯ ง่ายนิดเดียว

สมัครได้ 2 ช่องทาง ออนไลน์หรือด้วยตนเอง


1. สมัครขับแกร็บไบค์ กรุงเทพฯ ออนไลน์ 

สมัครขับ GrabBike ออนไลน์

2. สมัครขับแกร็บไบค์ กรุงเทพฯ ด้วยตนเอง ณ สำนักงานแกร็บ

ชั้น 30 อาคาร ธนภูมิ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9:30 และ 13:30
  • วันเสาร์ เวลา 10:00 และ 13:30

หรือสมัครกับพนักงานขายตามตารางข้างล่างนี้ *โปรดติดต่อพนักงานก่อนเข้าไปสมัครเพื่อนัดเวลา 

Screen Shot 2560-08-15 at 5.38.37 PM.png
 

 

เอกสารและสิ่งที่ต้องเตรียมประกอบการสมัคร 

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ (กรณีที่ท่านไม่ใช่เจ้าของรถ)
  • สำเนาใบขับขี่รถจักรยานยนต์
  • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกสิกรไทย หรือ ไทยพาณิชย์
  • สำเนาเล่มจดทะเบียนรถยนต์
  • สำเนาพรบ.รถจักรยานยนต์ (ที่ยังไม่หมดอายุ)
  • โทรศัพท์สมาร์ทโฟน