Register Blog_GB BKK.jpg

เริ่มขับ แกร็บไบค์ กรุงเทพฯ ง่ายนิดเดียว

เลือกสมัครได้ 2 ช่องทาง


1. สมัครขับแกร็บไบค์ กรุงเทพฯ ออนไลน์ 


2. สมัครขับ ณ สำนักงานใหญ่แกร็บ

สถานที่: ชั้น 30 อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 คลิกเพื่อนำทาง
เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ | 09:00-18:00น.
รอบอบรม:
   วันจันทร์ - ศุกร์ | 10:00น. 13:00น. 17:00น.
   วันเสาร์ | 10:00น. 14:00น.


เอกสารและสิ่งที่ต้องเตรียมประกอบการสมัคร 

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบขับขี่รถจักรยานยนต์
  • สมุดบัญชีธนาคารกสิกรไทย
  • เล่มจดทะเบียนรถจักรยานยนต์
  • พรบ.รถจักรยานยนต์ (ที่ยังไม่หมดอายุ)
  • โทรศัพท์สมาร์ทโฟน

* หากท่านไม่ได้ใช้รถของตัวท่านเอง ต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง และ เจ้าของรถ มาทั้งคู่ค่ะ