[GrabBike Delivery]ขั้นตอนการใช้สมุดรับ-ส่งงานสำหรับ GrabBike

สมุดรับ-ส่งงานถือว่าเป็นของคู่กายสำหรับพาร์ทเนอร์แกร็บไบค์ที่สำคัญพอๆกับมอเตอร์ไซค์เลยทีเดียว โดยเฉพาะเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในการส่งสินค้า พัสดุ หรือสิ่งของต่างๆ สมุดรับส่งงานจะเป็นสิ่งแรกๆที่จะสามารถใช้ช่วยเหลือพาร์ทเนอร์ในการแก้ปัญหาต่างๆได้ทั้งในเรื่องการประกันสินค้า และในด้านกฎหมาย มีประโยชน์ขนาดนี้ เรามาดูวิธีใช้กันดีกว่าค่ะ

หน้าตาของสมุดรับส่งงานเป็นแบบนี้

เปิดมาจะเจอกับใบรับ/หลักฐานการส่งพัสดุ

พลิกมาด้านหลังจะเจอกับเงื่อนไขการใช้บริการ

ใบรับ/หลักฐานการส่งพัสดุจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ข้อมูลสำหรับผู้ส่งพัสดุ และข้อมูลผู้รับพัสดุ โดยมีขั้นตอนการใช้ดังนี้

  1. ผู้ส่ง(ต้นทาง)กรอกข้อมูลผู้ส่ง ตรวจสอบ และเซ็นชื่อรับทราบเงื่อนไข

  2. ผู้ส่ง(ต้นทาง)กรอกข้อมูลผู้รับ โดยไม่ต้องเซ็นชื่อในส่วนของผู้รับ

  3. พาร์ทเนอร์ฉีกเอกสารที่กรอกข้อมูลแล้ว(สีขาว)ให้ผู้ส่ง และเก็บสำเนา(สีเขียว)ไว้กับตัว

  4. พาร์ทเนอร์ตรวจสอบพัสดุ และดำเนินการจัดส่งตามปลายทางที่ระบุ

  5. ติดต่อผู้รับปลายทางเพื่อส่งมอบพัสดุ

  6. ผู้รับปลายทางตรวจสอบพัสดุ และลงชื่อรับพัสดุบนสำเนา(สีเขียว)

  7. พาร์ทเนอร์เก็บสำเนา(สีเขียว)ไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานกรณีที่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบในภายหลัง