[GrabBike] โปรโมชันพิเศษปลายเดือนเมษายน

สัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนนี้ แกร็บไบค์มีโปรสำหรับพี่ๆพาร์ทเนอร์ทั้งแกร็บไบค์เดลิเวอรี่ และแกร็บไบค์วิน
 

รับประกันรายได้เพิ่มงานละ 9 บาท

สำหรับพาร์ทเนอร์สาย 9 หน้า

คะแนนการรับงาน ไม่ต่ำกว่า 95 เปอร์เซนต์

คะแนนการยกเลิกงาน ไม่เกิน 9 เปอร์เซนต์

 

รับประกันรายได้เพิ่มงานละ 19 บาท

สำหรับพาร์ทเนอร์สายโหด

คะแนนการรับงาน 100 เปอร์เซนต์

คะแนนการยกเลิกงาน 0 เปอร์เซนต์

 

***คะแนนการรับงาน และคะแนนการยกเลิกงาน ของแกร็บไบค์เดลิเวอรี่ และแกร็บไบค์วิน จะถูกคำนวณแยกกัน***


23-30 เมษายน นี้เท่านั้น